Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

Podporte Svet Grálu, n.o. svojimi 2 %

Vážení priaznivci a podporovatelia neziskovej organizácie Svet Grálu,

aj tento rok máte možnosť podporiť neziskovú organizáciu Svet Grálu 2 % z dane z príjmu. Vaším rozhodnutím podporíte činnosť neziskovej organizácie Svet Grálu.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňove priznanie:

  • Priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2 % z dane (Typ daňovníka A oddiel VIII., typ B oddiel XIII.). Uveďte meno organizácie: Svet Grálu, n.o. Právna forma: nezisková organizácia. IČO: 355 83 223. Sídlo: Hlavná 85, 040 01 Košice. Žiadne iné tlačivo podávať netreba.
  • Ak ste odpracovali aspoň 40 hod. dobrovoľníckej činnosti, môžete poukázať 3 % z dane. Povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je potom aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
  • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte (zvyčajne do 31.03.2018) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak ste zamestnanec:

Ak ste právnická osoba:

  • Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 EUR.
  • Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby- to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 EUR na jedného prijímateľa.
V časti IV. daňového priznania vyplňte uvedené údaje o našej neziskovej organizácii nasledovne:
  • Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane - VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
  • Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) - VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) dane z príjmu vypĺňajte nasledovne:

15 IČO/SID: 355 83 223
16 Právna forma: nezisková organizácia
17 Obchodné meno (názov): Svet Grálu, n.o.
18 Sídlo - Ulica: Hlavná
19 Súpisné/orientačné číslo: 81/85
20 PSČ: 04001
21 Obec: Košice - Staré mesto

Číslo účtu nie je potrebné vypisovať!: SK66 3100 0000 0043 5031 9108 (Primabanka)

[Viac informácií]

Ďakujeme!

Aktualizované 18.2.2018.

 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!