DESATORO BOŽÍCH PRIKÁZANÍ

1. prikázanie

JA SOM PÁN, TVOJ BOH! NEBUDEŠ MAŤ INÝCH BOHOV OKREM MŇA!

2. prikázanie

NEZNEUŽIJEŠ MENO PÁNA, SVOJHO BOHA!

3. prikázanie

DEŇ SVIATOČNÝ MÁŠ SVÄTIŤ!

8. prikázanie

NEVYDÁŠ KRIVÉHO SVEDECTVA PROTI BLÍŽNEMU SVOJMU!

9. prikázanie

NEBUDEŠ BAŽIŤ PO ŽENE BLÍŽNEHO SVOJHO!

10. prikázanie

NEBUDEŠ ŽIADOSTIVÝ DOMU, DVORA, DOBYTKA SVOJHO BLÍŽNEHO A VŠETKÉHO, ČO JE JEHO!

Desatoro Prikázaní

Autor ukazuje v tejto knihe plný význam desiatich Božích prikázaní, ktoré určujú celý ľudský život a sú pomocou vo všetkých jeho dejoch až za hranice smrti. Prikázania sú spoľahlivým usmernením pre celé naše bytie.

Výklad Otčenáša pomáha hľadajúcim správne pochopiť hlboký význam tohto „kľúča k ríši Božej“, a tým i Ježišovo posolstvo pre ľudstvo.

Knihu je možno zakúpiť na tejto webstránke v našom online obchode:

Desatoro Božích prikázaní a Otčenáš (posolstvo-gralu.org)