Vážení priaznivci a podporovatelia neziskovej organizácie Svet Grálu,

aj tento rok máte možnosť podporiť neziskovú organizáciu Svet Grálu 2 % z dane z príjmu. Vaším rozhodnutím podporíte činnosť neziskovej organizácie Svet Grálu.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňove priznanie:

    Priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2 % z dane (Typ daňovníka A oddiel VIII., typ B oddiel XIII.). Uveďte meno organizácie: Svet Grálu, n.o. Právna forma: nezisková organizácia. IČO: 355 83 223. Sídlo: Hlavná 85, 040 01 Košice. Žiadne iné tlačivo podávať netreba.

    Riadne vyplnené daňové priznanie doručte (zvyčajne do 31.03.2019) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak ste zamestnanec:

    Do 15.2.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vydal Vám “Potvrdenie o zaplatení dane”. Vyplňte “Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane”. Obe tlačivá doručte do 30.4.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Vyhlásenie o poukázaní 2% dane z príjmu vypĺňajte nasledovne:

15 IČO/SID: 355 83 223

16 Právna forma: nezisková organizácia

17 Obchodné meno (názov): Svet Grálu, n.o.

18 Sídlo – Ulica: Hlavná

19 Súpisné/orientačné číslo: 81/85

20 PSČ: 04001

21 Obec: Košice – Staré mesto

Číslo účtu nie je potrebné vypisovať!: SK66 3100 0000 0043 5031 9108 (Prima banka)

Ďakujeme!

Formulár k stiahnutiu