Werner Huemer: 100 odpovedí na životné otázky

Má človek v sebe božstvo?

Otázka:

Mnoho mystikov a spirituálnych smerov tvrdí, že človek má v sebe božstvo. Posolstvo Grálu naproti tomu jasne hovorí, že je to omyl. Avšak, všetci sme predsa vznikli z Boha. Nie je teda samozrejmé, že naše jadro nesie v sebe stopy tohto pôvodu?      

Odpoveď:

Samozrejme môžeme hovoriť o „iskre od Boha” v človeku, ak vychádzame z toho, že všetko súcno – a predovšetkým všetko vedomé – pochádza z Boha. Aj v knihe “Vo svetle Pravdy” sa tento pojem pre človeka používa.           

Bolo by však omylom z toho vyvodzovať, že človek sám je božský alebo že by mal v sebe hľadať Boha. Proti takémuto chápaniu vystupuje Posolstvo Grálu so všetkou rozhodnosťou.     

„Iskra od Boha“ totiž znamená, že človek vzišiel z Božieho vyžarovania, teda z pôsobenia Stvoriteľa. Človek je tvor, nie sám Stvoriteľ. Tiež umelecké dielo v sebe nesie tvorivú iskru umelca, ale preto ešte samozrejme nie je samotným umelcom.

Človek nemôže tvoriť, pôsobiť božským spôsobom. Veď nemôže vytvoriť nič zásadne nové, ale len formovať už existujúce jednotlivosti – či už v jemnohmotnom myšlienkovom svete, alebo v hrubohmotnosti.  A napriek svojej slobodnej vôli je plne závislý na svete, v ktorom žije, zatiaľ čo Boh je jediný nezávislý. Aj životná sila, ktorá nami prúdi a umožňuje nám vedomé bytie, nepochádza z nás samých.

K šťastnému, naplnenému životu je potrebné hľadať spojenie s pôvodom. K tomu nám pomôže zvrúcnenie a prehĺbenie duše, ale poznanie Boha a poznanie seba samého, sú dve rôzne veci. Kto hľadá v sebe Boha, nedôjde možno ani k sebapoznaniu, nieto ešte k poznaniu Boha. 

 

Untitled Document

Ďalšie články témy “Vedomie a vývoj”

Odkiaľ pochádza vedomie?

Čo je duša?