Audio obrázok
Werner Huemer: 100 odpovedí na životné otázky

Ako môže človek využiť svojich schopností?

Otázka:

Trápi ma určitá bezradnosť v tom, na čo sa mám v živote zamerať. Rád by som robil niečo, čo zodpovedá môjmu talentu a schopnostiam – ako ich ale objavím? Ako poznám, čo je mojou úlohou, mojím poslaním? Chcel by som, aby som už nemal nepríjemný pocit sprevádzajúci môj život.

Odpoveď:

Pri hľadaní svojich schopností je dôležité nehĺbať v teoretických predstavách a kvôli tomu snáď v rastúcej nespokojnosti nevidieť bezprostredné okolie svojho vlastného života. Hľadanie ideálneho povolania, ktoré by prinášalo len radosť, umožnilo naplno sa uplatniť a dosiahnuť tie najlepšie výkony, zostáva často neúspešné, pretože toto hľadanie prebieha mimo praktický každodenný život, teda v akomsi teoretickom priestore.

Len málo ľudí nesie v sebe jednu jedinú celkom určitú schopnosť, ktorá od počiatku určuje ich život a do istej miery predurčuje ich zamestnanie a smerovanie. Nie je tiež veľa povolaní ponúkajúcich presne také rámcové podmienky, aké si človek predstavuje ako ideálne pre svoj vývoj. A je predsa bežné, že život sprevádzajú problémy a prekážky, ktoré sa musia prekonávať.

Preto je lepšie sa nezameriavať na hľadanie (domnelo) ideálneho stavu, namiesto hľadania toho, čo je v danom okamihu najzmysluplnejšie. A pritom dbať menej na vlastné priania a predstavy. Zmysluplné je napríklad to, čím je človek v rámci vlastných možností schopný konať dobro, čo slúži vlastnému dobru i dobru iných ľudí a predovšetkým, čo je skutočne uskutočniteľné a nie len teoreticky možné.

Zmysluplná činnosť prináša bezprostredné uspokojenie, pretože rozvíja ľudské jadro, ducha. Pri hľadaní lepších možností rozvoja často vôbec nejde o otázku, čo človek robí, ale ako to robí. Nech sa nachádza kdekoľvek, vždy môže zlepšovať pomery, pomáhať blížnym, rozvíjať nové zmysluplné cesty, teda stavať, budovať.

Dôležité je tiež, aby činnosť, ktorá má viesť k naplneniu šťastného života, ani neprepínala sily, ani nebola pre schopnosti človeka príliš jednoduchá.

Pri hľadaní vlastného talentu a schopností môže napomôcť vedomý pohľad do minulosti: O čom som sníval už ako dieťa? Akým veciam som sa chcel odjakživa venovať? Aké činnosti ma mimoriadne oslovovali? Čomu som chcel venovať svoj čas?

Pre vlastný vnútorný vývoj môže byť dôležité poskytovať priestor ticho naliehajúcim prianiam. Možno by bolo dobré “okoreniť” život kreatívnym koníčkom, sociálnou činnosťou alebo športom. A možno je dokonca na rade zásadnejšia zmena. Takéto príležitosti a možnosti je treba využiť, nie je bez dôvodu, že „nepríjemný pocit“ núti človeka k zamysleniu a hľadaniu nových ciest.

Avšak cieľom hľadania nemá byť len povrchný a príjemný život. Nech podnikne človek čokoľvek, bude sa musieť stretávať aj s náročnejšími fázami. Pozemský život nemá pre nikoho pripravený len slnečný svit a nemali by sme mrhať sily pokusmi o odstránenie všetkého nepríjemného zo života, pretože aj v tom nepríjemnom spočíva príležitosť na osobné dozrievanie.

 

  • Ďalšie publikácie z nášho vydavateľstva k tejto téme: Cesty z duševnej krízy (Pomoc z Posolstva Grálu) 
Untitled Document

Ďalšie články témy “Zdravie a pomoc pre život”

Má človek posudzovať svojich blížnych?

Aký význam má ocenenie a dôvera?