Audio obrázok
Werner Huemer: 100 odpovedí na životné otázky

Má človek posudzovať svojich blížnych?

Otázka:

V niekoľkých prednáškach Posolstva Grálu som čítal, aké dôležité je správne posúdiť vec citom, a že potrebujeme zdravú a spravodlivú schopnosť úsudku, ktorý „vníma, myslí, hovorí a koná podľa vlastného citu.“ Na druhej strane ma ale napadajú Ježišove slová, že nemáme súdiť, aby sme sami neboli súdení. Nestoja tieto biblické slová v rozpore s nutnosťou posudzovania?  

Odpoveď:

Je dôležité, aby sme vo význame slova „súdiť“, nezamieňali pojmy „posudzovať“ a „odsudzovať“. Schopnosť úsudku si máme rozvíjať, aby sme mohli sami rozlišovať medzi správnym a zlým, a stali sa pokiaľ možno nezávislými na cudzích názoroch. Preto však nemusíme odsudzovať alebo „súdiť“ niečo, čo stojí mimo našej životnej cesty. Pretože to, pred čím nás varuje naše cítenie, môže byť pre iných ľudí potrebné a užitočné.

Vo vzťahu k iným ľuďom by mal vždy platiť princíp lásky k blížnemu, a k nemu patrí „…nesebecky dávať, pomáhať, kde je treba, mať porozumenie pre utrpenie blížneho i pre jeho slabosti”, ako sa píše v prednáške „Prebuďte sa!”.

Untitled Document

Ďalšie články témy “Zdravie a pomoc pre život”

Ako môže človek využiť svojich schopností?

Aký význam má ocenenie a dôvera?