Audio obrázok
Werner Huemer: 100 odpovedí na životné otázky

Aký význam má ocenenie a dôvera?

Otázka:

Pojmy  „ocenenie“ a „dôvera” sa často používajú v súvislosti so snahou o lepšie správanie sa voči blížnym alebo všeobecne voči životu. Ale môžeme si rešpekt a dôveru jednoducho „predsavziať“? Nie sú rešpekt a dôvera skôr iba sprievodnými javmi správnej cesty, a  sú teda nevhodnými prostriedkami na zlepšenie vlastného pohľadu na svet a vlastného správania?              

Odpoveď:

Čo sa týka ocenenia, tak to si môžeme zaiste bez všetkého „predsavziať”. Čo mi bráni v tom, aby som v blížnych videl hodnoty, v živote dobro, šance a prínosné príležitosti? Hodnoty môže človek s trochou námahy nájsť v každej životnej situácii, musí  ich však chcieť objavovať. A s takýmto novo zameraným myslením, sa krok za krokom zmení aj základný postoj človeka. Práve rešpekt nie je teda výsledkom, ale jednoduchou, fungujúcou cestou k vnútornej premene.           

Čo sa týka dôvery, tento cit samozrejme súvisí s vlastnými zážitkami a poznatkami. Avšak ani dôvera nie je len plodom, vyrastajúcim z iných snáh, ale môžeme sa o ňu tiež aktívne starať a usilovať. V pojme dôvera sa nie bez dôvodu zachvieva pojem viery – je to odhodlanie pustiť sa do niečoho nového, nezvyčajného, ​​oddanie sa niečomu, čo život práve vyžaduje. Práve tento postoj posilňuje v prežívaní dôveru v život a vedomie, že človek je vo stvorení chránený a vedený. Aj tu teda skutočne ide o naskrz použiteľnú „páku“, ktorú možno využiť v prospech vlastného vývoja.

  • Ďalšie publikácie z nášho vydavateľstva k tejto téme: Cesty z duševnej krízy (Pomoc z Posolstva Grálu)
Untitled Document