Audio obrázok
Werner Huemer: 100 odpovedí na životné otázky

Ako môže človek dosiahnuť poznanie Boha?

Otázka:

Verím, že ako človek som tvor, ktorému bol vyššou bytosťou darovaný
život. Ale ako dosiahnem presvedčenie o existencii Boha? Dodnes o tom predsa neexistuje žiadny vedecký dôkaz.

Odpoveď:

Ako ľudia, máme iba možnosť priblížiť sa Stvoriteľovi svojim citom. Práve cit je to, čo nám umožňuje rozpoznávať krásu, ušľachtilosť, vznešenosť, ktorou je pretkané celé stvorenie. Cit v nás vyvoláva túžbu po vývoji a zdokonaľovaní a dáva nášmu životu cieľ a smer. Cit nám umožňuje vyciťovať existenciu Boha, a to v mieste, kam nemá rozumové vedenie prístup: v hĺbke srdca.

Skutočná viera v Boha nie je teda vecou rozumu, ale vecou citu.

Žiaľ stále a znova sa ukazuje, akým neistým základom je náš ľudský cit. Kvôli prehnane vypestovanému rozumu sme sa odnaučili cit používať.

Cit je často zamieňaný s pocitom, tiež môže byť zaťažený predsudkami alebo zakalený predstavami pochádzajúcimi z priania. Otázka, koľko dnešných ľudí má vôbec ešte schopnosť čisto a jasne vyciťovať, je teda určite oprávnená.

Ako teda nájdeme cestu späť k Bohu, späť k tomu cituplnému povedomiu, ktoré nám Ježiš kládol na srdce slovami, „Buďte ako deti“?

Z môjho pohľadu sú potrebné dve veci:

v živote máme cielene poskytovať viac priestoru cituplným chvíľkam. Môže to byť starostlivosť o trpiacich, či sprevádzanie umierajúcich v ich posledných chvíľach, alebo jednoducho budeme venovať viac času a náklonnosti deťom. Všetko, čo sa deje z lásky a spája nás so životmi ostatných ľudí, je cenné.

Citu môžeme dať priestor aj tak, že budeme pestovať zmysel pre krásu, vzťah k rôznym formám umenia alebo opustíme dobre známu každodennú rutinu riadenú len rozumovými predsudkami a vyrazíme po nových životných cestách.

Na tomto mieste samozrejme nemôžeme dávať presné recepty čo robiť, aby naše oči začali zase detsky žiariť, pretože konkrétne úlohy a možnosti ponúka vždy život sám. Je na nás, aby sme svojmu vlaku správne prestavili výhybky.

Rovnako, ako priestor pre precítené chvíle, je na ceste k poznaniu Boha dôležité i rozširovanie poznania vedúce k novým myšlienkam a k vymaneniu sa zo starých omylov prekážajúcich prirodzenému, jasnému cíteniu. Ako dokazuje Posolstvo Grálu, existuje celkom logické zobrazenie Božieho pôsobenia, ktoré zodpovedá našej potrebe logiky a dôslednosti, ako aj hlboko ľudskej túžbe po poznaní bytia a pôsobenia Boha.

Untitled Document

Ďalšie články témy “Boh a Jeho pôsobenie”

Ako pôsobí Boh vo svete?

Prečo Boh dopúšťa utrpenie a katastrofy?