Audio obrázok
Werner Huemer: 100 odpovedí na životné otázky

Prečo Boh dopúšťa utrpenie a katastrofy?

Otázka:

Verím v milujúceho Boha, napomáhajúceho životu. Prečo ale dopúšťa na Zemi utrpenie a katastrofy?

Odpoveď:

Odpovedať na otázku, prečo „to všetko“ Boh dopúšťa, vyžaduje najprv akceptovať nový obraz Boha, nemajúceho nič spoločné s obvyklými predstavami poľudšteného Stvoriteľa. Tento nový obraz Boha popísaný v Posolstve Grálu vychádza z toho, že Boh nám ľuďom daroval spolu so slobodnou vôľou aj zodpovednosť za naše činy, teda že Stvoriteľ nezasahuje do utrpenia spôsobeného ľuďmi a nekoriguje ich.

Túto nevyhnutnú korigujúcu činnosť plnia nezmeniteľné zákony stvorenia; ony sú výrazom Božej vôle. V nich sa ukazuje všemohúcnosť a spravodlivosť Boha. Božia láska ale spočíva v tom, že svojou silou tvorí, udržuje a podporuje život a vedomie. K tejto sile môže človek dôjsť tak, že sa v modlitbe otvorí. Napriek úplnej, vlastnej zodpovednosti človeka, teda Boh neponechal svoje stvorenie napospas sebe samému.

Ak chceme spoznať v utrpení a v ťažkých osudových ranách Božiu spravodlivosť, bude potrebné zahrnúť do svojich úvah aj reinkarnáciu. Lebo my ľudia musíme žiť na Zemi viackrát, aby sme sa vyvíjali a duchovne zreli. Vyššia spravodlivosť Božia sa každému človeku ukáže až v bytí ako celku, nemožno ju hľadať len v jednotlivých udalostiach, alebo iba v súčasnom pozemskom živote.

Okrem utrpenia a katastrof spôsobovaných ľudským konaním, existujú aj veľké prírodné udalosti, ku ktorým dochádza nezávisle od pôsobenia človeka. Tieto premeny sprevádzajú vývoj v hrubohmotnom svete a slúžia vždy vyššiemu účelu. Napríklad zo sopečného popola vzniká úrodná krajina.

Aby mohol človek uniknúť prírodným katastrofám bez škôd, potreboval by kontakt s bytostnými, s utvárajúcimi silami prírody. Ten však človek žiaľ stratil, a to v dôsledku svojej materiálnej orientácie, tiež teda svojou vlastnou vinou. Mnoho zvierat však inštinktívne spojenie s prírodnými utvárajúcimi silami má. Preto môže vzťah k zvieratám ochrániť pred takýmito udalosťami aj ľudí, ako je to často možné vidieť v reportážach o prírodných katastrofách.

Untitled Document

Ďalšie články témy “Boh a Jeho pôsobenie”

Ako môže človek dosiahnuť poznanie Boha?

Ako pôsobí Boh vo svete?