Audio obrázok
Werner Huemer: 100 odpovedí na životné otázky

Bola Ježišova smrť na kríži naozaj Božím zámerom?

Otázka:

V Prvom liste Petrovom sa píše, že Ježiš: „vyniesol na svojom tele naše hriechy na kríž, aby sme zomreli hriechu a boli živý pre spravodlivosť.” Ale mohla byť Ježišova smrť na kríži skutočne zámerom Božím? Prečo by mal nevinný nositeľ Pravdy zomrieť, aby nás oslobodil od hriechov?

Odpoveď:

Ježišova misia nepochybne spočívala v prinesení posolstva, to jasne vyplýva zo slov, ktoré prednášal. V žiadnom zo svojich tradovaných kázaní neupieral Ježiš pozornosť k svojej smrti na kríži, ktorá by mala ľudí spasiť, ale práve naopak, jasne poukazoval na to, že my sami musíme niečo robiť, aby sme sa dostali do „kráľovstva nebeského“ – totiž plniť „vôľu Otca“,  teda žiť podľa zákonov a prikázaní Stvoriteľových. Ak by zmyslom jeho príchodu bola smrť na kríži, nemusel by v podstate Ježiš hlásať vôbec žiadne učenie, prinášať vôbec žiadne posolstvo, pretože odpustenie hriechov by bolo splnené obeťou na kríži.

Podľa môjho presvedčenia, obeť nevinného nemôže byť zámerom Božím. Poslaním Ježiša bolo hlásanie Pravdy. Až po jeho smrti vznikla myšlienka vykúpenia, zmiernej obete, ako hlavného cieľa jeho misie – zrejme v snahe dať zvláštny, vyšší zmysel tejto predčasnej smrti, ktorá všetkých učeníkov zanechala v bezradnosti.

Ježiš bol v podstate obžalovaný preto, lebo jeho učenie predstavovalo nebezpečenstvo pre etablovaných vykladačov Písma. Bol preto obvinený, že chce ako „židovský kráľ“ vystúpiť proti Rímu. Ježiš vedel, čo mu hrozí, napriek tomu sa rozhodol neodvolať svoje učenie, ktorým v skutočnosti žiadne politické ciele nesledoval. Vzal na seba nespravodlivé odsúdenie a ukrižovanie, aby týmito krajnými prostriedkami posilnil pravdivosť svojho posolstva. Potiaľto súvisí smrť na kríži s jeho poslaním. Ježiš sa obetoval a „prelial svoju krv za mnohých“ – totiž za tých, ktorí boli pripravení nasledovať jeho učenie.

 

    • Ďalšie publikácie z nášho vydavateľstva k tejto téme: Herbert Vollmann: „Náboženské otázky v novom svetle” (2. zväzok súborného vydania)
Untitled Document

Ďalšie články témy “Viera a náboženstvo”

Existuje zástupná “zmierna obeť”?

Čo znamená stigmatizácia?