Audio obrázok
Werner Huemer: 100 odpovedí na životné otázky

Existuje zástupná “zmierna obeť”?

Otázka:

Je mi jasné, že medzi ľuďmi neexistuje žiadne zástupné zmazanie viny. Nemôžem teda na seba prevziať utrpenie iného človeka alebo ho sčasti niesť spolu s ním, ale môžem trpiaceho v najlepšom prípade utešovať, pomáhať mu, podporovať ho, vciťovať sa do jeho situácie. Jeho materiálnu núdzu môžem zmierniť materiálnou podporou, napriek tomu však musí ísť sám svojou životnou cestou. Nebolo by ale mysliteľné, aby by Boh predsa len mohol urobiť viac ako človek? Nemohol Ježiš Kristus predsa len, ako sa hovorí, „vziať na seba hriechy ľudstva“ smrťou na kríži?

Odpoveď:

Čo platí medzi ľuďmi, zostáva v platnosti aj pre Ježiša Krista. Zástupné zmierenie neexistuje, pretože každému človeku bola darovaná zodpovednosť za seba samého, a preto tiež musíme sami nájsť svoju cestu do duchovnej ríše a ísť po nej. Všetko svetové dianie predsa prebieha podľa zákonov stvorenia, ktoré sú výrazom dokonalej vôle Božej, a teda neobmedzene platné.

Ježiš Kristus prišiel síce „kvôli hriechom ľudstva“, ale preto, aby z ich spletenín ukázal cestu. Prišiel, aby priniesol učenie lásky k Bohu a k blížnemu, neprišiel preto, aby sa zástupne nechal za nás pribiť na kríž.

Ukrižovanie Ježiša bolo brutálnou vraždou, ktorá jasne ukázala veľké nepochopenie poslania Syna Božieho u väčšiny ľudí.

Untitled Document