Audio obrázok
Werner Huemer: 100 odpovedí na životné otázky

Čo je to Posolstvo Grálu?

Otázka:

Už mnohokrát som počul o „Posolstve Grálu“. Čo to vlastne je?

Odpoveď:

„Posolstvo Grálu“ je podtitulom knihy „Vo svetle Pravdy“, trojzväzkovej zbierky prednášok, v ktorých sú podávané logické odpovede na svetonázorové otázky a v ktorých je jasnou a zrozumiteľnou formou popísané usporiadanie stvorenia. Autorom diela je Abd-ru-shin (Oskar Ernst Bernhardt, 1875-1941).

V centre výkladu stoja zákony stvorenia. Na tomto základe sú presvedčivo zodpovedané najdôležitejšie otázky ľudského bytia: Odkiaľ pochádzame? Kam ideme? Čo je zmyslom nášho života? Pred čitateľom sa postupne rozvíja obraz celého stvorenia, spoznáva veľké súvislosti vo svetovom dianí a zároveň si uvedomuje zodpovednosť za svoj vlastný život. Posolstvo Grálu vyzýva k duchovnému rozvoju a je postavené na kresťanských hodnotách. Je však nadkonfesné a obracia sa na človeka ako jednotlivca bez ohľadu na jeho náboženskú príslušnosť, či národnosť.

Prednášky Posolstva Grálu vznikali už v rokoch 1923 až 1938, no odvtedy nestratili nič zo svojej všeobsiahlej platnosti. Abd-ru-shinovo dielo bolo medzitým preložené do 17 jazykov a dnes je dostupné v 90 krajinách. Svojou ucelenosťou je základným dielom poznania o stvorení a tvorí aj základ pre zbližovanie prírodných vied a náboženstiev.

Ako už titul napovedá, „Grál“ je zásadnou témou Posolstva Grálu. Čitateľ sa dozvie, aký vysoký význam sa skrýva za ságami a legendami o „životodarnom kalichu”.

Vedenie sprostredkované celkom v 168 prednáškach Posolstva Grálu, je predovšetkým cennou pomocou k vlastnému štúdiu. Lebo z poznania súvislostí, od moci myšlienok, až k významu prírodných zákonov pre udržiavanie tela v zdraví, možno odvodiť riešenie nielen mnohých osobných problémov, ale aj problémov v oblastiach, ktoré sa dnes nachádzajú v kríze. Jedno, či sú to otázky manželstva a rodiny, duševnej krízy, osudových udalostí v okolí alebo hrozivý vývoj spoločnosti.

Posolstvo Grálu však neponúka hotové recepty, ani strnulé zásady správania, ale stavia na duchovnom prebudení kriticky mysliacich a skúmajúcich, vnútorne slobodných ľudí. K tomuto prebudeniu chce dávať podnety a nakoniec aj ukázať cestu k poznaniu Boha.

Untitled Document

Ďalšie články témy “Abd-ru-shin a Posolstvo Grálu”

Kto bol Abd-ru-shin?

Bol Abd-ru-shin zakladateľom náboženstva?