Audio obrázok
Werner Huemer: 100 odpovedí na životné otázky

Bol Abd-ru-shin zakladateľom náboženstva?

Otázka:

Abd-ru-shinovo učenie má miestami charakter náboženstva. Bol Abd-ru-shin zakladateľom nového náboženského spoločenstva?

Odpoveď:

V niektorých prameňoch je dnes Abd-ru-shin označovaný za zakladateľa náboženstva alebo cirkvi. To ale odporuje jeho zámerom, pretože vo svojich prednáškach sa vždy obracal len k jednotlivcom a nehodlal etablovať žiadnu novú inštitúciu, ktorá by sa mala stať sprostredkovateľom medzi Bohom a človekom.

Okrem toho bol striktným odporcom akéhokoľvek kultu osobnosti. Dôležité pre neho bolo nebyť stredobodom záujmu, ale obrátiť pozornosť na to, čo chcel povedať. To je možno aj jeden z dôvodov, prečo si zvolil pseudonym „Abd-ru-shin“.

Obsahovo, sa Abd-ru-shin zaoberal mnohými otázkami, ktoré by sme mohli zaradiť do oblasti náboženstva, predovšetkým to boli otázky z oblasti kresťanstva. Medzi jeho ciele tiež patrilo priviesť človeka späť k Bohu. Duchovná cesta sa však človeku mala stať prirodzeným základom života, nie vyústiť v slepú vieru alebo v krátke „nedeľné zamyslenie“, stojace stranou každodenného života. Preto by náuka Posolstva Grálu nemala byť zaradená do priehradiek „náboženstvo“, „ezoterika” alebo inej obvyklej myšlienkovej kategórie.

Untitled Document

Ďalšie články témy “Abd-ru-shin a Posolstvo Grálu”

Čo je to Posolstvo Grálu?

Kto bol Abd-ru-shin?