Časopis 

   Prečo Svet Grálu?                 
   Posledné číslo                      
   Archív                                      
   Objednávky                             

 Centrum Sveta Grálu 

   Základné informácie             
   Kalendár podujatí                  
   Kde nás nájdete                    
   Fotogaléria                            

 Fórum 

   Prednášky                           
   Príspevky čitateľov              
   Rozšírená listáreň               
   Svet Grálu a médiá             
   Napíšte nám                         

 Servis 

   2 % z dane                            
   Impressum                           
   Kontakt na redakciu             
   Mapa stránok                       

   AKTUÁLNE - najnovšie články

 

Je reinkarnácia zlučiteľná s kresťanskou vierou?

Myšlienka, že je človek sám zodpovedný za svoj osud a že životné podmienky, do ktorých sa rodí, majú svoju príčinu v minulých pozemských životoch, je v zásade ľahko zlučiteľná s kresťanským učením milujúceho Boha. V opačnom prípade by predsa mohol človek viniť Stvoriteľa z nespravodlivosti, pretože nechá ľudí rodiť sa do nerovnakých východzích pomerov.
                                                            [Celý článok]
Téma:  Osud a reinkarnácia


Máš ctiť otca a matku!

Slovo "matka" alebo "otec" by vždy malo prebudiť horúci vrúcny cit, z ktorého pred dušu dôstojne vystúpi obraz v plnej čistote varujúc alebo súhlasiac, ako hviezda udávajúca smer v celom pozemskom bytí!

Toto prikázanie dal Boh ľudstvu. Vyvolalo to ale nesmierne duševné boje. Nejedno dieťa, nejeden dospelý ťažko zápasil, aby najhrubším spôsobom neporušili práve toto prikázanie.

Ako môže dieťa ctiť otca, ktorý sa znižuje na opilca, alebo matku, ktorá svojou náladovosťou, svojím neskrotným temperamentom, nedostatkom sebavýchovy a mnohým iným strpčuje hodiny otcovi i celému domu a úplne znemožňuje, aby zavládla pokojná nálada!

Môže dieťa ctiť rodičov, keď počuje ako si navzájom hrubo nadávajú, klamú sa, alebo sa dokonca bijú? Nejedna manželská scéna urobila deťom z prikázania muky, spôsobila, že jeho plnenie sa stalo nemožným.
                                                    [Celý článok]
Téma:  Výchova a vzdelanie


Prežila som vlastnú smrť

Na operačnú sálu gynekologického oddelenia ma priviezli v bezvedomí. Príčinou môjho kritického stavu bol pokročilý zápal pobrušnice. Vedomie som stratila už niekoľko minút po príjazde do nemocnice; potom si už na nič nespomínam. Náhle som však pocítila, ako ma uchopil mohutný vír.
Hnalo ma to tunelom, na ktorého konci som zbadala neopísateľnú svetelnú žiaru, ktorá sa obyčajnému svetlu nijako nepodobala. Vnímala som jej živú, podmanivú krásu a nevysvetliteľnú milosť, ktorou ma zaplavovala. Počula som nádhernú hudbu, ktorej záchvevy vo mne žijú doteraz. Ako prudký žiar som cítila túžbu nasledovať tento žiarivý obraz, prenikajúci celým mojím vedomím. Takto, v nevýslovnej nádeji som zotrvala v prítomnosti obrazu svetla, ktorý ma svojím upokojujúcim svitom celú obklopoval. Postupne sa mi začal vybavovať môj doterajší život. Ako vo farebnom filme, neuveriteľne živo som pozorovala svoje narodenie, radostné aj smutné okamihy dospievania a začínajúcej
dospelosti..
                                                                     [Celý článok]
Téma:  Smrť a druhý breh


Výskum myšlienok

Viaceré výsledky výskumov potvrdzujú, že myšlienky majú vplyv, s ktorým sa doteraz nepočítalo. Vďaka ich preukázateľnému účinku je teraz jasné, že musia aj samé ako také z niečoho pozostávať, nemôžu byť ničím. Ich pôsobenie je nenápadné, no dostatočne citeľné.
Každý bude iste súhlasiť s tým, že smutné a depresívne myšlienky podobne ako aj myšlienky optimistické a veselé silne ovplyvňujú celkový duševný, psychický i telesný stav človeka. Tu ide predovšetkým o naše vnútro, vonkajší svet akoby nimi ostal nedotknutý. Navyše sa zdá, že myšlienky nášho denného života môžu byť dosť silné na to, aby na nás doliehali i v noci počas spánku. Desivý večerný film alebo vážnejšie pracovné či osobné problémy sa nám neraz premietajú i v snoch.
                                                            [Celý článok]
Téma:  Veda a reč prírody


Poznaním k presvedčeniu

Len ten, kto Kristom zvestované slovo správne prijíma a tak ho v sebe spracováva, tak ho oživuje, že aj navonok sa stáva činom, len ten si zaslúži, aby sa nazýval kresťanom. Pretože kresťana nerobí kresťanom spoločenstvo viery, ale Kristovo Slovo, ak ho človek úplne napĺňa.
                                                          [Celý článok]
Téma:  Svetonázor a náboženstvo


Malé a veľké strachy detí

Keď dieťa plače a prejavuje strach a stres, jeho rodičia často zneistia, hoci ho všemožne opatrujú a chránia. Už v ranom veku dieťaťa sa ukazuje, že je v záujme jeho ďalšieho vývoja, aby sa naučilo zvládať rôzne situácie. Patrí k nim aj prekonávanie strachu. Ako s tým môžu rodičia svojim deťom pomôcť?
Rovnako ako dospelí, aj deti môžu trpieť rôznymi fóbiami, záchvatmi paniky, posttraumatickými poruchami a úzkosťou. S takým veľkým strachom sa dieťa cíti stratené, pretože nedokáže svoje pocity a obavy pomenovať. Strach a fóbie sa prejavujú v správaní dieťaťa, ale jeho okolie to často nedokáže dešifrovať. Pri dlhšom trvaní sa stav stáva chronickým alebo sa začne prejavovať v telesnej rovine, napr. ako nevysvetliteľné bolesti.
                                                            [Celý článok]
Téma:  Osud a reinkarnácia


Bojovník za slobodu, moslim, človek

Pozoruhodný príbeh príkladného života mohamedána v spojení s cudzími kultúrami ukazuje, že ešte pred niekoľkými generáciami bol skutočne možný vývoj, ktorý je dnes nemysliteľný. Bojovník za slobodu Abd-el-Kader bol alžírsky islamský duchovný a národný hrdina, vodca boja proti francúzskej invázii v polovici 19. storočia.
                                                                   [Celý článok]
Téma:  Spoločnosť


Ako sa mám vystríhať zlých myšlienok?

Som si vedomý pôsobenia myšlienok, nedokážem však mať stále len dobré myšlienky. Ako sa môžem zlých myšlienok vyvarovať? Ak začnem bojovať proti myšlienkam a emóciám, ktoré vlastne nechcem, dostávajú sa často ešte viac do popredia.
Človek sa v záujme vlastného vývoja a v zmysle lásky k blížnemu má snažiť, aby svoje myšlienky riadil iba budujúcim, dobrým, podporujúcim smerom, aby teda, ako sa hovorí, “myslel pozitívne“ – hoci je to vo svetle pozitívnej a negatívnej polarity vo stvorení nepresne vyjadrené. To povedie skôr alebo neskôr k zmene jeho vlastného postoja. Stane sa potom pre svojich blížnych príjemnejším spoločníkom a i sám sa bude cítiť lepšie.
                                                                                                         [Celý článok]
Téma:  Človek a svet


Čo prežíva duša počas spánku?

TVýznam, aký snovým prežitiam prikladáme, vo veľkej miere odzrkadľuje náš pohľad na svet a človeka. Pokiaľ niekto verí len na matériu, je pre neho človek iba fyzickým telom, s mozgom ako riadiacim centrom. Pokiaľ však predpokladáme, že my ľudia nie sme len telá, a že naše vnútro je duchovnej povahy, potom by v skutočnosti mohlo ísť o zážitky duše. Tým by otázka „Kde trávime noc?“ získala nový, dôležitý význam.
                                                                     [Celý článok]
Téma:  Smrť a druhý breh


Antonín Dvořák a „osudové“ náhody v jeho živote

Mnohí ľudia, ktorí nechápu svoju cestu životom len ako súhru náhod, ale sa usilujú hlbšie pozorovať životné súvislosti, tušia, že sa za mnohými „náhodnými“ udalosťami v ich živote skrýva hlbší zmysel. Skúmaním svojho života i života svojich blízkych potom dochádzajú k presvedčeniu, že všetky deje vznikajú zákonite a že mnohé malé „nahody“ môžu mať dokonca rozhodujúci význam. Jedným z príkladov je aj život slávneho českého hudobného skladateľa Antonína Dvořáka (1841–1904).
                                                                                          [Celý článok]
Téma:  Umenie a kultúra


Svet Grálue-Časopis

Od 1.4.2015 sme sprístupnili e-Časopis na voľné prezeranie.
Pozrite si všetky čísla Sveta Grálu na svojej obrazovke!
                                                                     [e-Časopis]
 


Žije Kristus medzi nami?

Celý kresťanský svet hovorí o Synovi Božom. Vravia: “ Kristus je medzi nami.“ Klaňajú sa, križujú, velebia i hanobia. A všetko to chcenie ako hrniec plný bublajúcej zmesi dobrého i zlého rozlieva sa vôkol v neutíchajúcom niekoľko storočí zbesilom snažení sa o dosiahnutie práva na večnosť, zásluhou života skrze jeho vyliatu krv.
                                                [Celý príspevok]
Príspevky čitateľov


Lúčenie

Taký prejav emócií som u neho nikdy predtým nevidela. Najprv odmietal hovoriť, potom mi však porozprával o tom, čo zažil počas narkózy. Zazrel moju matku v svetelnom oblúku, mladú a krásnu, ako sa na neho usmieva. Zažil pocit nekonečnej lásky.
                                                                     [Celý článok]
Téma:  Smrť a druhý breh


Smieme byť v živote šťastní?

Vo vnútri nás je niečo, čo vie byť šťastné. A to niečo, to sme my. Nie naše telo, náš rozum, ale my. Vlastný človek, ľudský duch. Náš duch, to jediné skutočne živé v nás sa hlási o svoje právo, a náš rozum o tom nechce nič vedieť. A tak tu blúdime ako opustené deti v temnom lese a občas narazíme na niekoho, kto takisto hľadá cestu domov. A to je veľké šťastie a posila! Zistenie, že nie sme úplne sami, že sme sa nezbláznili.
 [Celý článok]

Téma:  Spoločnosť


Sláva Bohu na výsostiach!

„Sláva na výsostiach Bohu!“ znamená, dávajme Pánovi a Stvoriteľovi, čo mu náleží! On nám venoval dar bytia. Prebudil nás k životu. Smieme sa vyvíjať, aby sme svojím konaním vďačne v jeho zmysle pôsobili, aby bolo svetlo na zemi. V spätnom pôsobení nám chválospevy anjelov sľubujú nebeský mier, ktorý naše srdce tak veľmi potrebuje, aby konečne nastali tie pravé Vianoce!  [Celý článok]

Téma:  Svetonázor a náboženstvo


V zajatí emócií

Keď sa v živote prihodí závažná udalosť, s ktorou človek nepočítal, nechápe ju, zraňuje ho alebo ohrozuje, zažíva jeho duša ťažký otras. Potrebuje čas, aby ho mohla spracovať. Rozpor medzi udalosťou a schopnosťou spracovať ju sa prejaví ako trhlina na duši, a tá potom negatívne ovplyvňuje ďalší život človeka. Vzniká trauma, ktorá zanecháva trvalé stopy. [Celý článok]

Téma:  Duch a duša


Záhradní trpaslíci

Keby sa nám náhle otvorili oči, aby sme mohli vidieť do vnútorného pôsobenia prírody, nevychádzali by sme z údivu a úžasu. Všade v prírode by sme objavili činné sily ako živé bytosti, ktoré horlivo a svedomite spolupôsobia na zrode a zániku v rozsiahlych ríšach prírody.
Všetky tieto malé a veľké prírodné bytosti, ktoré môžeme nazývať aj malí a veľkí bytostní, majú ľudské formy, pretože okrem svojho bytostného jadra ako základného druhu majú v sebe trochu z toho, čo v sebe nosí ako svoje jadro človek: z duchovného, ktoré podmieňuje ľudskú formu.
Keby sme mohli nahliadnuť dôkladnejšie, objavili by sme napokon aj originál záhradného trpaslíka, ktorého približné zobrazenia vo viac alebo menej dobrých vyhotoveniach zdobia mnohé záhrady. [Celý článok]

Téma:  Články Herberta Vollmanna


Energia atómu

Matéria nie je mŕtva, strnulá masa, ale je v neprestajnom, nám neviditeľnom pohybe. Jej stavebné kamene, elementárne častice, sa trvalo pohybujú. Nositeľmi tejto sily, ktorá všetko uvádza do pohybu a všetko udržuje v pohybe, sú nepredstaviteľne malé, a pritom čo do energie obrovské duchovné častice, ktoré sú so svojimi záhalmi „inkarnované do hmotnosti“ a po rozpade matérie, resp. po uvoľnení schránok, sa opäť uvoľnia.
Bytostné sily prírody spolu pomáhajú pri tejto tvorbe atómov formovaním „jednotlivých častíc“ ako protóny a elektróny, ktoré sú potom spájané dohromady a držané pokope magneticky pôsobiacimi duchovnými časticami. Vznikajú jadrá, okolo ktorých krúžia elektróny tak, ako obiehajú planéty okolo slnka.  [Celý článok]

Téma:  Veda a reč prírody


Terapia v hlbinách podvedomia

Človek za svojho života zažil mnohé kritické situácie, s niektorými sa vyrovnal, iné iba potlačil a v podvedomí si ich nesie ako nevybavený konflikt. Dr. Reimar Banis, vďaka dlhoročnému úsiliu, vyvinul novú energeticko-homeopatickú testovaciu a terapeutickú metódu, ktorú nazval „Psychosomatická energetika“. Pomocou nej dokáže s vysokou presnosťou určiť všetky konflikty a traumy človeka, ktoré sú príčinami jeho chorôb, a tie potom lieči pomocou homeopatie. [Celý článok]

Téma:  Zdravie a medicína


Konšpirácie - náhradné náboženstvo

Pristátie Američanov na Mesiaci, Hitler žije v gigantickej jaskyni pod Antarktídou, svet ovládajú zo zákulisia ilumináti, sionisti, Rothschildovci a slobodomurári, AIDS pochádza z tajného laboratória americkej vlády, do kondenzačných stôp za lietadlami sú primiešavané tajomné substancie kvôli manipulácií s počasím a s ľuďmi, s UFO udržiavajú vlády tajné kontakty… a Elvis Presley a Bruce Lee dodnes žijú!  [Celý článok]

Téma:  Spoločnosť


Existuje vedomie po smrti?

Otázka čitateľa: Mám veľký strach zo smrti a zo straty vedomia po smrti. Nemám žiadne spomienky na predchádzajúce životy, a tak si ani neviem predstaviť, že by som sa znova narodil v inom tele. Môže človek o tom skutočne niečo vedieť, alebo si svojou vierou v život po živote či v prevteľovanie iba niečo nahovára?  [Celý článok]

Téma:  Smrť a druhý breh


Keď som bola Annou Frankovou

Anna Franková sa narodila roku 1929 v nemeckej židovskej rodine. Keď mala trinásť rokov, ukryla sa celá jej rodina pred prenasledovaním nacistov v Amsterdame, v zadnom trakte kancelárskej budovy. Krátko predtým začala Anna, citlivé a zjavne talentované dievča, písať svoj svetoznámy „Denník Anny Frankovej“. Väčšina z neho je venovaná životu v stiesnených priestoroch úkrytu, zaznamenávanému vnímavými očami dospievajúceho dievčaťa. Dva roky potom bol úkryt prezradený a všetci jeho obyvatelia boli odvezení do koncentračného tábora. Späť sa vrátil len otec Otto Frank.  [Celý článok]

Téma:  Osud a reinkarnácia


O ľudskej túžbe po slobode

Umelci boli vždy akýmsi obrazom ľudskej spoločnosti. Mali by byť tou najcitlivejšou časťou ľudstva s formujúcou schopnosťou tvorenia. Umelci všetkých dôb vždy túžili po slobode – spoločenskej, i vnútornej, umeleckej.
Plnú slobodu v spoločnosti však dosiahli len niektorí z nich. Často žili v neľahkých podmienkach, takmer živorili, a napriek tomu vytvárali jedno umelecké dielo za druhým. Duchovná formujúca sila tvorenia nie je totiž závislá od pozemského blahobytu alebo chudoby, rovnako ako nemá vnútorná slobodná vôľa veľa spoločného s vôľou viazanou na rozum. Ako má pozemský rozum hľadať cesty slobodnej vôli ducha, tak by hmotné zaistenie malo prispievať k dôstojnému životu umelcov.  [Celý článok]

Téma:  Umenie a kultúra


Všímajte si znamenia

Znameniam prikladali ľudia v minulosti mimoriadny význam. Považovali ich za symbolickú reč stvorenia, ktorou sa človeku prihovárajú vyššie sily. Táto skutočnosť bola dobre známa napríklad starým druidským ale i indiánskym šamanom, ktorí vedeli tieto znamenia v prírode postrehnúť. Príroda bola pre nich otvorenou knihou, v ktorej mohli ľahko čítať posolstvá pre seba i svojich blízkych.
Ak sa dnes pozrieme na postoj ľudí k symbolike a znameniam, uvidíme, že sa situácia zmenila. Väčšina ľudí im neprikladá nijaký zvláštny význam. Mnohé symboly sú skostnatené, prázdne, príliš všeobecné. [Celý článok]

Téma:  Duch a duša


Od strachu k panike

Útok paniky býva nečakaný, prepadá človeka pri nakupovaní, v škole, cez prestávku, v šatni divadla, na trhovisku. Mnohí postihnutí popisujú tento zážitok ako nezachytiteľný útok, čo nasvedčuje tomu, že ide o fyzickú reakciu na nejaký skrytý jemnohmotný proces. Zaujímavý na tejto skutočnosti je aj fakt, že k útokom paniky vo väčšine prípadov nedochádza vo voľnej prírode, ale v spoločnosti.  [Celý článok]

Téma:  Spoločnosť

Zrodenie človeka na zemi

Príchod ľudského ducha do pozemského sveta, teda zrodenie človeka, zahŕňa tri procesy; dva z nich poznáme: plodenie a narodenie. Ale to ešte nestačí, keďže je nevyhnutný ešte tretí proces, aby sa človek na túto zem mohol narodiť: inkarnácia. Tá je vstupom duše - to je ľudský duch so svojimi jemnejšími záhalmi - do vyvíjajúceho sa detského tela. K tomuto vstupu dochádza okolo polovice tehotenstva pri určitej zrelosti. V tomto čase cíti matka blízkosť druhého ducha a prejavujú sa prvé pohyby dieťaťa.
[Celý článok]

Téma:  Osud a reinkarnácia

Čo má zasiahnuť srdce, musí prísť zhora

„Keď večer s úžasom pozorujem oblohu, to more večne vo svojich dráhach obiehajúcich svetelných telies, ktoré ľudia nazývajú slnkami alebo planétami, môj duch sa rozochvieva nad toľko miliónov míľ vzdialenými súhvezdiami až tam kdesi k prapôvodnému zdroju, z ktorého všetko stvorené prúdi a z ktorého večne nové stvorenia povstávajú.
 [Celý článok]

Téma:  Umenie a kultúra


Je tykanie naozaj tak nevinné?

Niektorí sa k nemu prikláňajú s tvrdením, že je moderné a prispieva k uvoľneniu vzťahov, vedie k zblíženiu a zjednodušuje komunikáciu. Iné názory vyjadrujú naopak opatrnosť a odmietajú všeobecné potykanie ako vážny zásah do medziľudských vzťahov, ktoré sa tým veľmi skomplikujú. Zvlášť v pracovných kolektívoch to môže znamenať aj rozvrat kompetencií, čo máva za následok, že veci, ktoré by sa mali riešiť viaznu alebo sa hádžu do „outu“, pretože s nezdravou povoľnosťou sa toleruje aj klesanie latky zodpovednosti.  [Celý článok]

Téma:  Spoločnosť


Brána duše

V ľudskom tele sa nachádzajú početné nervové pletence; z ktorých najznámejší je solarplexus, slnečný pletenec (slnečná pleteň). Často sa mu pripisuje úloha, ktorá prekračuje jeho organické funkcie a zasahuje do oblasti emócií a psychického života. Je to omyl, alebo skutočne existuje súvislosť medzi slnečným pletencom a nehmotnými javmi?
Plexus, čiže nervový pletenec, je v tele človeka miestom kríženia nervových dráh, ktoré sa stretávajú v malých centrálach a spoločne ovplyvňujú riadenie určitých organických funkcií.   [Celý článok]

Téma:  Smrť a druhý breh


Tajomstvo temperamentov

Paradoxne, lekárska veda predlžuje ľudský život. No zároveň o to nástojčivejšie si kladieme otázku, ktorou sa dnešná spoločnosť takmer vôbec nezaoberá. Jej zodpovedanie je pritom zásadným poznatkom pre šťastný a zmysluplný posledný úsek života.
Ľudské telo je schránkou, ktorá slúži na dosiahnutie duchovného uvedomenia človeka. V tomto kontexte majú všetky obdobia nášho života svoj hlbší význam. Jeho základné štyri etapy sa líšia: detstvo – slnečný, bezstarostný život, ktorý zodpovedá sangvinickému temperamentu; túžobná zasnenosť a veľké sny chlapčenského či dievčenského dospievania – to je melancholický temperament. Vek dospelosti so svojou inorodosťou zodpovedá cholerickému temperamentu činu, a čas pokojného rozvažovania v starobe je obdobím flegmatického temperamentu.   [Celý článok]

Téma:  Spoločnosť


Vianoce – sviatky lásky

Opäť po roku u mnohých ľudí precitajú myšlienky hľadajúce zmysel tohto sviatku, jeho význam pre dnešného tzv. moderného človeka. Prečo ho vlastne slávime? V čom spočíva pravá hodnota tohto sviatku? Je to sviatok cirkevný, duchovný alebo občiansky? Zastavme sa na chvíľku: či si nevytvárame z Vianoc iba čisto materialistický sviatok, charakterizovaný najvyššími tržbami obchodníkov? Nevytráca sa kvôli čoraz väčšiemu pozlátku vnútorné posolstvo Vianoc? Hľadáme ho vôbec ešte? [Celý článok]

Téma:  Človek a svet


Rakovina

Vyžarovanie ľudského ducha je dnes v dôsledku prevažujúceho materiálneho, na tento svet zameraného nasmerovania pozemského človeka veľmi oslabené a skalené. Preto je sotva ešte schopné oživujúco pôsobiť na funkcie buniek a orgánov, aby sa dosiahlo "žiarivé zdravie".
Predstavme si teraz, že k tomuto všeobecne oslabenému duchovnému žiareniu sa pridruží aj telesné poškodenie, vyvolané dlhodobo pôsobiacim dráždením buniek jedovatými látkami, potom sa štruktúra molekuly bunky zmení tak, že riadenie buniek je veľmi ochromené. Už nedokážu prijímať správne informácie. Dochádza k poruche riadenia a zásobovanie kyslíkom pozvoľna vypadáva. V dôsledku toho sa bunky dostávajú do stavu kvasenia a tvoria spolu s látkami živného roztoku bez zábran sa zväčšujúci nádor: rakovinový nádor ako posledný stupeň rozsiahleho narušenia duchovného a telesného druhu. [Celý článok]

Téma:  Zdravie a medicína


Kráľovské umenie

Astrológia môže byť životnou pomocou vtedy, keď lepšie pochopíme sami seba, svojich blížnych a predovšetkým spoznáme veľké súvislosti vo vesmíre. Všetko stvorenie podlieha rovnakým – jasným a jednoduchým – zákonom života. Astrológia môže ľuďom v poznaní súvislostí a zákonitostí otvoriť nebo. Pri skúmaní nebeských telies nám dá vytušiť veľkosť stvorenia a jasnosť jeho zákonov, a učí nás tak k úcte, skromnosti a pokore.  [Celý článok]

Téma:  Osud a reinkarnácia


Gnómovia a elfovia Islandu - skrytý národ

Island je známy vďaka jedinečnej kráse svojej krajiny – a tiež tým, že si jeho obyvatelia zachovali živý vzťah k prírodným bytostiam. Presvedčenie o existencii sveta gnómov a elfov vedie dodnes k zvláštnej forme spolupráce: Islanďania sa vyhýbajú stavbám domov alebo ciest na určitých miestach, ktoré patria „skrytému národu“.
Rozprávky a legendy, ktoré pojednávajú o gnómoch, elfoch a iných prírodných bytostiach, nájdeme všade na svete. Ale nikde inde na svete, iba tu na Islande berú tieto bytosti ako realitu, s ktorou je nutné počítať. Podľa jednej štúdie uvádza 5 % Islanďanov, že také bytosti videli a 55 % je presvedčených o ich existencii, alebo ju prinajmenšom považujú za vysoko pravdepodobnú.  [Celý článok]

Téma:  Veda a reč prírody


Zalesnenie Sahary ochladí Zem

Nový „prevratný“ nápad na záchranu klímy zalesnením veľkých púští (Sahara, Austrália) by údajne bolo možné znížiť teplotu vzduchu v týchto regiónoch až o osem stupňov Celzia. Navyše lesy môžu takto absorbovať osem miliárd ton uhlíka ročne. Zároveň by vznikali mraky, ktoré by odrážali slnečné žiarenie späť do vesmíru, čo môže ročne priniesť 700 až 1200 milimetrov zrážok.  [Celý článok]

Téma:  Spoločnosť


Biblia pre mňa nie je dogmou

Pre mňa nie je Biblia dogmou. Naopak, hovorí k nám v zázračných obrazoch. Aby sme sa k nim však prepracovali, na to máme predsa rozum, ktorý smieme a máme používať. Keď sa na Bibliu pozerám týmto spôsobom, môžem zistiť, že Boh nie preto odpúšťa, lebo Ježiš zomrel. To je napokon skutočnosť, ktorú by mi pravdepodobne potvrdil i každý teológ. Už len táto myšlienka je však pre mnohých ortodoxných kresťanov herézou – teda kacírstvom. Boh bol vždy odpúšťajúcim Bohom. Dokonca i v Starom zákone. To sa predsa môže človek dočítať v Biblii. Ježiš túto odpúšťajúcu lásku sprostredkoval tým, že ňou príkladne žil svoj život. No predstava, že Boh potreboval smrť svojho Syna, aby mohol človeku odpustiť, je nelogická a nepochopiteľná.   [Celý článok]

Téma:  Spoločnosť


Navigácia u zvierat

Keď sa zamyslíme nad navigačnými schopnosťami zvierat, začnú nám technické prístroje pripadať banálne. Zvieratá nás svojimi jemnými senzormi, ktoré im umožňujú orientovať sa v priestore, stále prekvapujú. Dôležitú úlohu tu podľa vedcov hrá magnetické pole Zeme. O pozoruhodnom spôsobe orientácie u zvierat sme hovorili s Dr. Ing. Franzom Pastom z Mníchova, ktorý sa touto tematikou zaoberá už mnoho rokov.  [Celý článok]

Téma:  Veda a reč prírody


Cítenie sa známkovať nedá

Učím študentov vo veku od pätnástich do devätnástich rokov. Je to pre mladých ľudí obdobie fyzicky a psychicky veľmi náročné, ba dramatické. V tomto veku sa telo rýchlo premieňa a prebúdza sa duch. Búrky telesné sprevádzajú búrky duševné. Dospievajúci sú náladoví a často veľmi výbušní, emócie zvládajú ťažko. Veľmi rýchlo „rekognoskujú“ terén a rýchlo vyhodnotia každú situáciu. Hocikedy nemilosrdne, v neprospech ostatných. Neuznávajú kompromisy, čierna je čierna, s bielou sa nekamarátia. A basta! [Celý článok]

Téma:  Výchova a vzdelanie


Nefretiti
Zaviate doby sa prebúdzajú: Faraóni

Faraón Amón-Hotep, mocný vládca Egypta bol zároveň tak ako i jeho predkovia veľkňazom boha *Ré, ktorý jeho myšlienky usmerňoval. Nevnímal ho pozemsky ale v duchu a vo všetkom, čo mu radil spočívala nesmierna chytrosť. Chladná múdrosť faraóna nedbala na intrigy kňazov, ktorí pôvodné pravdy prekrútili, stačilo mu, že národ prekvital v mieri. Navonok. Pod jeho vedením rozkvitlo aj hlavné mesto ríše, Téby do nádhery, uprostred ktorej stál chrám Amóna, zasvätený bohu Ré. Téby bolo mestom prepychu, avšak studenej krásy, modlárstva a hriechu. 
 [Celý článok]

Téma:  Umenie a kultúra


Zažil som smrť

Nikdy sa vážne nezaoberal možnosťou života po smrti. Najprv ho uchvátila skúsenosť, že sa nachádzal mimo svojho doterajšieho tela – a napriek tomu sám nejaké telo mal. Volal svoju ženu, nahlas a zreteľne – ona ho však nepočula. Volal na okolostojacich – nikto nereagoval, avšak on sám mohol všetkých prítomných živo sledovať v akomsi zvláštnom rozpoložení.  [Celý článok]

Téma:  Smrť a druhý breh


Autizmus

Zistenie, že dieťa je postihnuté diagnózou PAS, je veľkou skúškou rodičovskej lásky, výzvou na zamyslenie sa nad hodnotami svojho života, zodpovednosťou rodičov i nad schopnosťou milovať toho, kto nie je v našich očiach dokonalý a nenaplňuje naše očakávania. Našim očiam, srdciam a mysliam zostáva duchovné posolstvo tejto novodobej hrozby našej civilizácie ukryté. Čo nám chce naznačiť táto veľká skupina postihnutých bytostí, ktoré sú našim srdciam najbližšie, a aké precitnutie ich môže vyslobodiť z ich zakliatia?

I keď so stanovením diagnózy bývajú často problémy a nejasnosti, môžeme povedať, že deti s diagnózou PAS sú „iné“. Už malý kojenec nereaguje na blízkych ľudí vo svojom okolí, niekedy sa pozerá na jedno miesto dlhú dobu, nepozerá sa na matku či inú osobu, ktorá sa nad ním skláňa, často plače a neupokojí sa ani v matkinom náručí. Autistické dieťa sa neusmieva. I v ďalšom vývoji prejavuje očividný nezáujem o kontakt s ľuďmi, vrátane najbližšej rodiny, a neschopnosť komunikovať a nadväzovať kontakty s okolím. [Celý článok]

Téma:  Zdravie a medicína


Pohybom ku zdraviu

Čo je prirodzený pohyb? Vieme vôbec rozlíšiť v slove prirodzenosť , čo od nás Stvoriteľ očakáva? Jeden behá, druhý bicykluje, tretí pláva, štvrtý skáče, piaty tancuje, šiesty lyžuje, a všetci sa hýbu tak ako to káže zdravoveda. Ľudské telo je živý organizmus, ktorý neustále podlieha zmenám. Prvá vec však, na ktorú by človek mal dbať nie je samotný pohyb tela, ale pohyb v tele.

  [Celý príspevok]


Prečo miznú včely?

Odborníci aj informovaná verejnosť temer na celom svete vyjadrujú značné znepokojenie nad skutočnosťou, že včely miznú. V Severnej Amerike zmizli v roku 2006 milióny včiel – prestali sa starať o plod, opustili svoje úle, prosto zmizli. Na západnom pobreží tak v rokoch 2006/2007 skolabovalo skoro 60 % včelstiev, na východnom pobreží a v Texase viac než 70 %. V celej zemi tak zmizlo v priemere 25 % včiel. V Amerike je dnes 80–90 % ovocných stromov opeľovaných včelstvami, privážanými do sadov v čase kvitnutia.  [Celý článok]

Téma:  Spoločnosť


Zaviate doby sa prebúdzajú: ATLANTÍDA

Neboli sme „prvými“ ľuďmi na zemi, ako sa často predpokladá. No boli sme tí, ktorých báje a rozprávky volajú „Titani“. Vedeli sme, že všetka sila a pravda prichádza od Boha. Avšak my sme si mysleli, že v priebehu času sme už dostali toľko sily, že by sme ju mohli rozdávať aj sami. Boli sme blázni! Božia potopa nechala za jedinú noc a deň zmiznúť z povrchu zeme celú našu veľkú ríšu. Všetko, čo z toho patrilo hmotnosti, leží teraz na dne mora, pokiaľ to opäť nevystúpilo na slnečné svetlo. Tam dole ležia aj naše poklady a mnohé, čo sme počas tisícročí vytvorili. Krajina opradená bájami, ktorá pred tisícročiami zmizla v hlbokých vodách, skoro zabudnutá, no stále ešte živá ako tichá, vzdialená spomienka v pamäti ľudstva - sa znovu vynorí z mora!  [Celý článok]
Téma:  Umenie a kultúra


Odkiaľ a kam (Zlatoň)

Hory odjakživa boli, sú a budú prítomné v živote Slovákov. Velebné vrchy nám boli oddávna inšpiráciou pri vytyčovaní a realizovaní vysokých, mravne hodnotných cieľov. Pod majestátom hôr maličkí ľudia v bázni hľadia nahor a ďakujú za to, že smú jestvovať. Ako potomkovia roľníkov, našich slovanských predkov sme tiež spätí s prírodou, so zemskou hrudou, ktorá nám poskytovala prácu i potravu. No nielen chlebom je živý človek. Zhora, z velebných výšav prúdi neviditeľná sila a napája ľudského ducha, ktorý tvorí vlastnú podstatu človeka. Vo všetkých príbehoch starých povestí je poukazované na to, že ušľachtilé city a čisté myšlienky sú tým, o čo musíme usilovať predovšetkým, veď ako ináč by sme sa mohli nazývať ľuďmi?
 [Celý článok]

Téma:  Umenie a kultúra


O umení

Domnievam sa, že motiváciou umelcovej tvorby by mala byť láska k dobru a k pravde a z toho vyplývajúca láska k ľuďom. Z múdrej lásky k ostatným by mala vychádzať jeho snaha niečo stvárniť, niečo odovzdať. Tá potom bude zárukou dobrého diela, nech už vytvorí čokoľvek. Umenie nie je ohraničené rámami či umiestnené na starostlivo upravenom podstavci. Nie je ani prísne ohraničené v čase a priestore. Pokiaľ chceme nájsť odpoveď na otázku: „Čo je to umenie?“, potom náš pohľad musí smerovať nahor a hľadať mimo hrubej hmoty. Možno tak pri našom pátraní dôjdeme k Tvorcovi, ktorý v sebe združuje všetky umenia a krásu a dá nám odpoveď na naše otázky iba svojou existenciou. Zájdeme do lesa či parku, pozrieme sa na list stromu alebo kvet a zistíme, že je tu niekto, kto tvoril úžasné dielo pred nami. A tvorivým ľuďom sa možno hneď naskytne oprávnená otázka: „Je mojou povinnosťou napodobňovať tohto Tvorcu? Nebude to iba nedostatok mojej vlastnej invencie a iniciatívy?“ Nech už si výtvarník odpovie akokoľvek, nikdy nezabráni tomu, aby pri svojej tvorivej práci nevložil do diela niečo vlastné, pretože nie je strojom, ktorý pracuje automaticky, bezmyšlienkovito.  [Celý článok]
Téma:  Umenie a kultúra


Počasie z ľudskej ruky

Vedci v mnohých krajinách pracujú na tom, aby dokázali cielene ovplyvniť počasie. Manipulácia s počasím je však grotesknou hrou obrátenou proti prírode. Túžba ľudí ovplyvniť počasie vo svoj prospech je stará – a už dávno to nie je len obyčajné želanie. Metóda „očkovania mrakov“, ktorou je možné ovplyvniť zrážky, sa dnes využíva zhruba v tridsiatich štátoch sveta. Otázkou sú však možné dôsledky týchto operácií.  [Celý článok]
Téma:  Spoločnosť


Ukrižovanie Ježiša – je biblická interpretácia pravdivá?

Na mnohých miestach Biblie sa píše o nutnosti smrti Ježiša Krista na kríži, ktorá mala priniesť vykúpenie ľudstva. Napríklad v Liste Kolosanom 1:20 hovorí Pavol: „…aby prostredníctvom neho a v ňom bolo zmierené všetko, čo je, ako na zemi, tak v nebesiach – pretože zmierenie priniesla jeho obeť na kríži.“ Na druhej strane v Posolstve Grálu Abd-ru-shin píše, že Ježišova smrť na kríži nebola vôbec nutnou obeťou, ale vraždou Syna Božieho. Kde je teda pravda?  [Celý článok]

Téma:  Spoločnosť


Pomoci z druhého sveta

Strach zo všetkého, čo je spojené s takzvaným oným svetom, je predovšetkým strach z neznámeho. Pritom sme týmto neviditeľným svetom neustále obklopení. Všetko, čo je nám dôverne známe, by bez koreňov v onom svete nemohlo vôbec existovať. Je mnoho ľudí, ktorí veria, že boli niekedy vo svojom živote ochránení pred škodou alebo nešťastím vďaka veľmi nepravdepodobným alebo neobvyklým udalostiam. Ich blízki potom často komentujú tieto príbehy slovami: „Vtedy si mal pri sebe svojho anjela strážneho!“.  [Celý článok]

Téma:  Smrť a druhý breh


Viac porozumenia pre blížneho

Čo ako sa Ježiš namáhal utvárať cesty človeka v hmotnosti prostredníctvom úcty a chápajúcej lásky voči svojim blížnym cestu trvalého, neskonalého šťastia, vedúcu len kvitnúcimi záhradami plnými nádhernej krásy, práve tak veľmi sa človek týmto varovaniam a radám uzatváral a jednoducho ich nerešpektoval. [Celý článok]

Téma:  Výchova a vzdelanie


Slováci, akí sme?

O tom, akí sme boli i akí vlastne dnes sme, ale tiež ako sa javíme sebe a ostatným, sme sa zhovárali s významnou osobnosťou nášho spoločenského života s PhDr. MILANOM ZEMKOM CSc., členom Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave.  [Celý článok]

Téma:  Spoločnosť


Bola to proste reinkarnácia

Je návrat duší skutočnosťou? Reinkarnovala sa do malého Jamesa duša pilota, ktorý zahynul v druhej svetovej vojne? Krok za krokom sa chlapcovi rodičia snažia túto záhadu objasniť a s každým ďalším detailom, s každou ďalšou informáciou, ktorá ako čiastočka zapadá do naprosto neuveriteľnej skladačky, sa ich pôvodná nedôvera rozplýva. Podivuhodný príbeh malého Jamesa ukazuje, že na niektoré veci nie je jednoduché nájsť racionálne odpovede. [Celý článok]
Téma:  Osud a reinkarnácia


Betlehémska hviezda

Ak Betlehemská hviezda oznamovala ojedinelú a mimoriadnu udalosť narodenia Syna Božieho, nemohla ňou byť žiadna periodicky obiehajúca kométa. Z tej doby už existujú starostlivé záznamy čínskych a chaldejských hvezdárov, no nie je v nich žiadna zmienka o prílete kométy, ani periodickej, ani inej.
[Celý článok]

Téma:  Svetonázor a náboženstvo


Očistiť od zlého

Spomínam si, ako veľmi som sa zašpinil, keď som za starých čias vždy na jeseň musel do pivnice odpratávať uhlie. Nákladiak doviezol túžobne očakávaný náklad paliva priamo pred pivničné okno a vyklopil ho tam. O uskladnenie sa teraz musel postarať nájomca sám. Prezliekol som sa a dal sa do ťažkej práce, trvajúcej niekoľko hodín. Musím podotknúť, že to neboli brikety – tvrdé lisované uhlie, ale bolo drobivé a pri manipulácii sa rozlamovalo. Lepivý uhoľný prach, ktorý pri tom vznikal, sa usádzal na celom tele. [Celý článok]

Téma:  Výchova a vzdelanie


Dávanie a branie

Všetko to, čo sme neurobili v dobe príchodu váženého hosťa si nahrádzame oslavovaním a opakovaním práve toho čo sme neurobili a trváme na tom, že je to správne a dobré. Sami sebe sme vytvorili rozprávku, a celý tento dej nášho zlyhania prežívame znova a znova v nekonečnom opakovaní, ktoré ešte blahorečíme a zaslepení pozlátkou vianočných ozdôb a spokojnosťou z darov prehlušujeme opäť rok čo rok naše zlyhanie.

  [Celý príspevok]


Syndróm vyhorenia

V dnešnej modernej dobe pribúda čoraz viac prípadov tzv. syndrómu vyhorenia (Burn-out-Syndrom), ktorý sa prejavuje stratou záujmu o prácu, ktorú človek inak vykonával s nadšením a veľkým nasadením. Tento stav je spojený s psychickou i fyzickou vyčerpanosťou. Súvisí predovšetkým s profesiami, ktoré si vyžadujú intenzívny kontakt s ľuďmi.
Dr. Lisbeth Jerichová z Univerzity v Grazi sa vo svojom výskume zaoberala okolnosťami vzniku vyhorenia. Za hlavnú príčinu tohto ochorenia bolo doposiaľ považované enormné pracovné vyťaženie a stres. Dr. Jerichová však túto skutočnosť vo svojich záveroch spochybňuje. Podľa nej je „Burn-out“ predovšetkým reakciou na odcudzovanie sa, ktoré začína často už voľbou povolania.
 [Celý článok]

Téma:  Spoločnosť


Je rodina prežitok?

Sociológovia uvádzajú, že v živote mnohých dvadsiatnikov a tridsiatnikov chýba vlastná rodina a deti, ktoré v období reálneho socializmu boli považované za základný znak dosiahnutia dospelosti a osamostatnenia sa od rodičov. Zdá sa, že sa v súčasnosti stále viac presadzuje dospelosť bez rodiny a bez detí. Platíme za to postupnou stratou schopnosti partnerského spolužitia a prispôsobenia sa inému človeku. A tak sa ľudia často sami seba pýtajú, kvôli čomu vlastne ešte uzatvárať manželstvo.
Články o rodine, rozhovory s matkami patria k najčastejším, najčítanejším, zároveň k tým najobyčajnejším… a predsa sa život v rodine môže prirovnať k vysokej škole, v ktorej síce nekončíte s diplomom, ale s bohatstvom, skúsenosťami, pri ktorých dozrievate.
[Celý článok]

Téma:  Výchova a vzdelanie


Tajomný ostrov

Na Veľkú noc v roku 1722 holandský admirál Jakov Roggeveen, ktorý pátral po „terra australis“ (mýtická južná krajina), uvidel na obzore uprostred šíreho Pacifiku osamotený ostrov, vzdialený viac ako 3 500 km od juhoamerického kontinentu a asi 5 000 km od Nového Zélandu: Veľkonočný ostrov. Na admirálovo prekvapenie bol tento len asi 165 km2 veľký ostrov osídlený. Tých možno 3000 obyvateľov holého ostrova sa namáhavo živilo na chudobnej kamenistej pôde; pri obstarávaní pitnej vody boli odkázaní na kalné jazerá v kráteroch tohto vulkanického ostrova. Svetovou senzáciou bol objav monumentov z čierneho tufu nazývaných Maoi, ktoré boli roztrúsené po celom ostrove. Čo bolo príčinou zániku civilizácie, ktorá sa kedysi tešila rozkvetu?
 [Celý článok]

Téma:  Umenie a kultúra


Fenomén „počutia hlasov“

Mnoho obyvateľov sveta by mohlo potvrdiť, že v priebehu svojho života niekedy počuli vnútorný hlas. Môžu to byť hlasy varujúce či odporúčajúce, ale takisto obťažujúce a navádzajúce na rôzne činy alebo i zločiny.. Ľudia so syndrómom počutia hlasov končia často v psychiatrických liečebniach, kde sa pacientom podávajú psychofarmaká. Táto liečba však len tlmí príznaky – nepostihuje samotné jadro problému, nerieši ho, a naviac má nežiadúce vedľajšie účinky.
Hildegarda z Bingenu (1098–1179) ako i Jakob Lorber (1800–1864) svoje prijaté posolstvá zaznamenávali písomne. Vytvorili azda títo výnimoční ľudia svoje diela len vďaka bohatej fantázii, alebo snáď vznikli vďaka chybne prebiehajúcim procesom látkovej výmeny v mozgu? Takéto vysvetlenie by bolo malicherné.   [Celý článok]

Téma:  Duch a duša


Nebezpečenstvo hypnózy

Počas hypnotickej indukcie je možné meracími prístrojmi zaznamenať určitý blok mozgovej aktivity v prednej časti hlavy, predovšetkým na jej ľavej strane. Zabrzdenie aktivity tejto časti mozgu u zhypnotizovanej osoby spôsobí, že svoju vôľu podriadi hypnotizérovi a nezaujíma sa, či je to pre ňu dobré alebo nie. A aj keby áno, už nie je schopná to posúdiť.
Mozog reaguje mnohými spôsobmi v závislosti od konkrétneho hypnotického pokynu. Keď je osobe skúmanej bez hypnózy ukázaná na obrazovke napríklad lopta, je pri meraní elektroencefalografom zachytený určitý signál nervových buniek (tzv. elektroencefalogram, presnejšie „mozgová vlna P 300”). Tento signál zostáva stále rovnaký, až kým sa pokusnej osobe nepovie napríklad: „Predstav si, že ti výhľad na loptu zakrýva papierová škatuľa!” alebo „Teraz nič nevidíš, vôbec nič!” .     [Celý článok]
Téma:  Zdravie a medicína


Mayovia a doba obratu

Mayovia a ďalšie indiánske kmene ohlasovali na dnešnú dobu koniec starého a začiatok nového veku. Môžu nám byť múdrosť a tradície Indiánov ešte dnes užitočné?
Kto môže zaručiť, že predkovia majú vo všetkých bodoch pravdu? Podľa mienky niektorých Mayov v decembri 2012 skončí cyklus tzv. „Dlhého počtu“, trvajúci 5 126 rokov. Názory, či je tento dátum vyrátaný správne, sa líšia.     [Celý článok]

Téma:  Svetonázor a náboženstvo


Láska muža a ženy

Túžba človeka po láske je vo svojej podstate „iba“ túžbou duše po Bohu. Na to, aby ju objavil, stačí otvoriť svoje srdce, lebo kľučka na srdci je len zvnútra. Kto vedome a zodpovedne pristupuje k láske, nemôže zostať takým, aký je, ale snaží sa stávať čoraz lepším, plnším, veď ho vedie Láska.     [Celý článok]

Téma:  Výchova a vzdelanie


Zážitky blízkej smrti


Jana Vozáriková: „Krajina pokoja“

Zvuková ukážka z CD o zážitkoch blízkej smrti z relácie o Dr. Moodym a Dr. Rietchiem - online obchod

Človek umiera. Zatiaľ, čo jeho telesné ťažkosti dosahujú vrchol, počuje ako ho lekár vyhlasuje za mŕtveho. Zvyčajne počuje nejaké zvuky, vnímané ako prenikavé, raz ako dunenie inokedy ako zvony v diaľke. Opisuje prechod dlhým tunelom, na čo sa ocitne odrazu mimo svojho tela v tom istom prostredí ako predtým a pozoruje aj oživovacie pokusy. Snaha opísať tento stav je často veľmi problematická, lebo ako tvrdí nejeden, slová, ktoré pozná sa viažu na trojrozmernosť, pričom prostredie, v ktorom sa nachádza je viacrozmerné. Cíti príjemné pocity, pokoj a blaženosť. V zážitkoch sa často opisuje mimoriadne jasné myslenie a pohyb v duchovnom tele, ktoré bez problémov prechádza hmotnými prekážkami.     [Celý článok]

Téma:  Smrť a druhý breh


Následky nehmotného znečistenia

Pretože je hrubohmotný svet odvislý od sveta jemnohmotného, vyplýva z toho tiež spätné pôsobenie všetkého diania vo svete hrubohmotnom na svet jemnohmotný.
V plazmovej fyzike vysokých teplôt sme nútení uzatvoriť plazmu do nehmotnej schránky. Takými schránkami sú magnetické polia vytvárané cievkami. Magnetické polia nie sú hmotné, napriek tomu na hmotu pôsobia. V posledných desaťročiach sa ukázalo, že časovo premenné magnetické polia, či už sú prírodného pôvodu alebo sú vyvolané sieťovým napätím o frekvencii 50Hz, môžu mnohostranne – i negatívne – ovplyvňovať biologické systémy vrátane človeka. To isté platí pre elektromagnetické žiarenia až do veľmi vysokých frekvencií. Podobne ako u materiálneho znečistenia životného prostredia vznikol pre tento jav v anglosaských jazykoch pojem „elektromagnetický smog“.      [Celý článok]

Téma:  Veda a reč prírody


Zánik hmoty

Ako súvisí biblické „zatratenie“ s vedeckými poznatkami súčasnosti? Čo je zánik hmoty a akých svetov sa týka? V 20. storočí sa ukázalo, že newtonovský obraz o svete, ktorý sa zakladal na trojrozmernom modeli hmotných telies, je už nedostatočnou predstavou. Priblížime si niekoľko prekvapení, na ktoré narazila moderná fyzika a astronómia v obrovských priestoroch vesmíru. Okrem toho sa pozrieme na pozoruhodnú zhodu v predpovediach o zániku hmoty – medzi vedou a popismi výsostne duchovne zameraného knižného diela.      [Celý článok]

Téma:  Veda a reč prírody


Zanedbávané čítanie

Pre vývoj detí je dôležité viesť ich k čítaniu a počúvaniu. Kto ako dieťa objaví lásku ku knihám, bude rád čítať aj neskôr v čase dospievania a dospelosti. Samozrejme, existuje veľké množstvo kvalitných a vzácnych filmov a rozhodne nejde o to deťom ich upierať. No je dôležité vyvážiť pomer medzi pasívnym vnímaním televízie a rozvíjaním zanedbávaných stránok detskej duše čítaním či počúvaním kníh.
Pri sledovaní rozprávky v televízii sa dej odohráva predovšetkým na obrazovke a dieťa ho vníma očami. Televízna rozprávka v ňom vyvolá však iba povrchné dojmy. To, čo vidí, je totiž dianie, ktoré sa už odohralo úplne niekde inde. Dieťa iba konzumuje výsledok – vonkajší obraz. Sedí oproti nemu a pasívne sa pozerá. Takto však nemá priestor na fantáziu a nemusí si vytvárať svoj vlastný vnútorný obraz.   [Celý článok]

Téma:  Výchova a vzdelanie


Alzheimerova choroba

Ak sa venujeme niečomu opakovane, a to aj v myšlienkach, začína to intenzívne pôsobiť a prinášať plody. Ale aj opakované zanedbávanie vecí, ktoré sú pre ľudský život zásadné, prináša svoje, žiaľ často nepríjemné plody.
V prednáške to MUDr. Ján Palouček dokumentoval na Alzheimerovej chorobe. Ľudský mozog má časti (predné cingulum a ďalšie), ktoré – ako nedávno veda odhalila – spracovávajú morálne a citové otázky.
V tele platí, že funkcia udržuje orgán, a každá bunka v tele, ak nemá „prácu“, odumiera. Pokiaľ nezamestnávame svoj cit a súčasne pôsobením všadeprítomného násilia v médiách sa ešte navyše citovo otupujeme, prestávajú byť tieto časti mozgu prekrvované a ich bunky sú potom náchylné k rôznym degeneratívnym prejavom. Po rokoch a desaťročiach takého prístupu sa môže prejaviť degenerácia a v príslušnej časti mozgu sa začnú ukladať metabolity látky. Tým vzniká demencia.    [Celý článok]

Téma:  Zdravie a medicína


Objav Pluta a znamenia doby

Objav akejkoľvek planéty sa vždy spájal s nejakým vývojovým skokom celého ľudstva. To znamená, že objav je načasovaný na určitý okamih a je rovnoznačný s nástupom nového, silného pôsobenia.
Neznamená to však, že začína pôsobiť až od toho okamihu. Je to niečo ako pôrod – keď sa niekto na Zemi narodí, neznamená, že práve vznikol. Narodí sa – to znamená, že prejde hranicu z onoho sveta sem, že sa začal tu na Zemi prejavovať. A v tejto pozemskej podobe je ľuďom viditeľný a môže medzi nimi aj silnejšie pôsobiť.
Rovnako je to aj s planétou. Od chvíle svojho objavenia začína Pluto silnejšie uplatňovať svoj vplyv, ktorý poznamenáva celú dobu.    [Celý článok]
Téma:  Veda a reč prírody


Kto bol Abd-ru-shin

Prosto a neokázalo prišiel, prosto a neokázalo odišiel. Abd-ru-shin opustil Zem po 66 rokoch neustáleho strádania, zrady a nepochopenia od ľudí. Nebolo zástupov, ktoré by mu na poslednej pozemskej ceste prejavili vďaku, pocty a slávu, obklopený bol len manželkou, dcérou a nemnohými priateľmi. Je tragédiou ľudstva, že tí, ktorí mu prinášajú najväčší prospech a pomoc, odchádzajú opustení, akoby sa boli dopustili najväčšieho zločinu. Deň Abd-ru-shinovho pozemského odchodu 6. december 1941 je tak kovovým rydlom zapísaný do knihy veľkého stvorenia ako deň predčasného ukončenia pozemskej cesty, ktorú po nesmiernom vypätí opustil, aby ľudstvu zabránil v tom, čo by už nikdy nedokázalo odčiniť.   [Celý článok]

Zvuková ukážka je z CD o autorovi diela Posolstva Grálu z nášho online obchodu
 


Franz Schubert

„Muzikant boží, ktorý zostúpil z nebeského kraja, aby nám priniesol radosť a šťastie,“ napísal o Schubertovi Friedrich Nietsche. Kto bol ten človek, ktorý k nám zostúpil z nebeského kraja? Prostý muzikant, absolútny génius alebo len neúspešný učiteľský pomocník, ktorý nebol schopný postarať sa ani sám o seba?
Na jeseň roku 1822 sa rozhodol písať novú symfóniu. Nikto si ju neobjednal, nikto ho netlačil termínom. Vedel, že to, čo napíše, bude najhlbšou spoveďou jeho vnútra. Načrtol si obrysy tém. Neponáhľal sa. Začínala jar, keď dopisoval druhú vetu. A pri tom i zostalo. Symfónia má iba dve časti. Allegro moderato a Andante con moto. Schubert vedome nepokračoval treťou a štvrtou vetou, podľa formy klasickej symfónie. Vedel, že v týchto dvoch vetách povedal všetko, čo mal na srdci. Bol spokojný. Bol si istý, že v tejto práci je sám sebou. A tak vznikla jedna z najkrajších a aj najznámejších Schubertových skladieb.
[Celý článok]

Téma:  Umenie a kultúra


Život medzi životom

Ako dlho žijeme život medzi životom a už o ňom ani nevieme. Život ľudí, život ľudstva tu na tejto Zemi, ako veľká plachta pokrýva túto zem, pod ktorou my ľudia vidíme seba a svoje diela. Táto plachta má v sebe našťastie ešte stále veľa dier, ešte nie je úplne zatkaná, ešte nepokrýva všetko. Nepokrýva všetok život, ktorý je na tejto Zemi, i keď ho už dusí, predsa ešte stále zeleň vyčuhuje spomedzi vláken nášho chcenia.
Ten život o ktorom hovorím, je život prírody. Lenže príroda, to je len iný názov pre to, čomu hovoríme Božie stvorenie a jeho maličký kúsok tu na tejto Zemi. Život je daný od Boha a tento život v sebe obsahuje všetko živé, nielen nás ľudí, a nie sú to len rastliny, hmyz či zvieratá, sú to i miliardy miliárd ďalších živých tvorov, ktorých už nevidíme a ktorí predsa cez to všetko sú životom.   [Celý príspevok]


Môže nenávisť zabíjať?

Prvý skutok, ktorý poznáme a ktorý je všetkým známy, skutok, ktorý bol vykonaný v nenávisti je známy príbeh Kaina a Ábela. Keď brat vezme život bratovi. Už tu je videná prvýkrát silná nenávisť, jej moc nad človekom a jeho činmi. Nenávisť sama má moc premeniť skutky ľudí v činy hodné odsúdenia a zavrhnutia.
S odporom sa odvraciame od tých, ktorí v nenávisti konajú a páchajú zlo. Nenávisť teda iste patrí medzi hriechy, pretože privádza človeka až do šialenstva a núti ho vykonávať činy, ktoré by možno inak ani nespáchal.

[Celý príspevok]


Zdanlivý raj večného odpočinku

Dvere vo veľkej bráne boli otvorené a k nim sa zo všetkých strán ponáhľali ľudia, tlačiac sa u vchodu vo veľkom chvate. Náhlenie, s ktorým sa hrnuli dovnútra, bolo nákazlivé. Sotva sa moji druhovia vrhli na kolená, hneď zasa vyskočili, aby sa v zmätenom chvate ponáhľali vpred. Tlačili sa ku dverám a vo svojom náhlení boli bezohľadní ku druhým. Skoro všetci zabúdali na vážnosť a slušnosť..        [Celý článok]

Téma:  Smrť a druhý breh


Vedel to už Swedenborg

Túžba vládnuť a viesť by nikdy nemala vychádzať zo sebeckých ambícií získať pozornosť na seba v snahe dosiahnuť osobný zisk a slávu. Skutočný vodca je otvorený vedeniu Božej múdrosti a lásky, ktorá dokáže obsiahnuť celok i v prospech jednotlivca. Ak má nastať pozdvihnutie spoločnosti k vyššiemu stupňu ľudstva, musia sa stať novými ušľachtilými ľuďmi najskôr jednotlivci. Tým, že premenia svoju vieru v živé presvedčenie a uvedú svoje konanie do súladu s večnými kozmickými zákonmi. Bez znalosti prírodných zákonov a žitej lásky sa i slušný človek dopúšťa pri najlepšom chcení nebezpečných omylov.        [Celý článok]

Téma:  Človek a svet


Osud. Karma.

So všetkými svojimi rozhodnutiami zostávame spojení, až kým po sejbe nenastane žatva. Každým naším rozhodnutím vznikajú určité väzby, ktoré spoluvytvárajú náš osud. A naopak: to, čo nás potom ako karma stretáva, sú zákonité následky našich rozhodnutí, ktoré môžu pochádzať i z našich minulých životov. Aj v Posolstve Grálu je karma základným pojmom, no nie vo fatalistickom zmysle, pretože uplatnením svojej slobodnej vôle máme možnosť jej zlé účinky zoslabiť – práve tak, ako posilniť tie dobré. Svoju karmu si formujeme svojím myslením, rečou a konaním.
                                                                                   [Celý článok]
Téma:  Osud a reinkarnácia


Sú tak zraniteľní …

Dôležitým aspektom výchovy dospievajúcej mládeže je vzájomná dôvera. Dôvera sa musí budovať, nevznikne sama od seba. Nestačí povedať: „Budeme si dôverovať!“ Mladí ľudia sú dnes nedôvery plní. Sklamala ich škola, zažili sklamanie v láske, dokonca aj sklamanie zo svojich rodičov. Klame ich politický systém, klamú ich reklamy aj zloženie jogurtov. Počasie je iné, než predpovedali v správach a tá, ktorá mu včera povedala, že ho miluje, má dnes oči len pre jeho kamaráta. Tak čo s dôverou? – Stavať od základu tehlu k tehle a veriť, že stavba bude schopná odolať i ťažkým búrkam.   [Celý článok]

Téma:  Výchova a vzdelanie

 
 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Centrum
Sveta Grálu

Rozhovory: DESATORO pomocí pre človeka
Termín: 24.február 2016 17:30 - 19:00
Miesto: Hlavná 85, Košice

Knižná ponuka

Abd-ru-shin
Vo svetle Pravdy

Posolstvo Grálu


Tu v predaji

Video

Epidémia strachu

Ďalšie videá

Audio

--- A K C I A ---

Svet Grálu – ročník 2007

Toto ročníkové balenie obsahuje:
Svet Grálu č. 10 až 13 / 2007

Cena balenia: 3,00 €