Životné otázky a odpovede

Werner Huemer
Existuje život po smrti? Je skutočne pravda, že my ľudia žijeme na Zemi viackrát? Je osud spravodlivý, aj keď to tak niekedy nevypadá? A existuje vyššie vedomie, z ktorého vzišlo všetko, čo existuje, a ktoré vedie naše osudy… existuje Boh?
Existuje nezaslúžené utrpenie? Opakujú sa inkarnácie donekonečna? Sú nemoci podmienené karmou? Ako človek dosiahne v živote šťastie? Vyplnia sa katastrofické proroctvá? A celkom nakoniec: Aký má celý ten životný kolotoč zmysel? Ukazuje sa, že na všetky tieto otázky existujú zmysluplné odpovede.

 • Existuje vedomie po smrti?
  Mám veľký strach zo smrti a zo straty vlastného vedomia po smrti. Nemám žiadne spomienky na predchádzajúce životy, a tak si ani neviem predstaviť, že by som sa mal znova narodiť v inom tele. Môže sa človek o tom všetkom skutočne niečo dozvedieť alebo si svojou vierou v život po živote, či vierou v prevteľovanie, iba niečo nahovárame?

 • Je osud spravodlivý?
  Ľudia prežívajú toľko rôznych osudov – jeden je bohatý, druhý chudobný, jeden hlúpy, iný inteligentný, jeden šťastný, druhý depresívny a so sklonmi k samovražde. Ako sa potom dá veriť v spravodlivosť?
 • Odkiaľ pochádza vedomie?
  V súvislosti s „vedomím” si kladiem otázku: Odkiaľ pochádza? Ako na túto otázku odpovedá kniha „Vo svetle Pravdy”?
 • Ako môže človek využiť svojich schopností?
  Trápi ma určitá bezradnosť v tom, na čo sa mám v živote zamerať. Rád by som robil niečo, čo zodpovedá môjmu talentu a schopnostiam – ako ich ale objavím? Ako poznám, čo je mojou úlohou, mojím poslaním? Chcel by som, aby som už nemal nepríjemný pocit sprevádzajúci môj život.

* Poznámka: Otázky a odpovede, vrátane nových tém sú na stránke periodicky doplňované