Životné otázky a odpovede

Werner Huemer
Existuje život po smrti? Je skutočne pravda, že my ľudia žijeme na Zemi viackrát? Je osud spravodlivý, aj keď to tak niekedy nevypadá? A existuje vyššie vedomie, z ktorého vzišlo všetko, čo existuje, a ktoré vedie naše osudy… existuje Boh?
Existuje nezaslúžené utrpenie? Opakujú sa inkarnácie donekonečna? Sú nemoci podmienené karmou? Ako človek dosiahne v živote šťastie? Vyplnia sa katastrofické proroctvá? A celkom nakoniec: Aký má celý ten životný kolotoč zmysel? Ukazuje sa, že na všetky tieto otázky existujú zmysluplné odpovede.

 • Existuje vedomie po smrti?
  Mám veľký strach zo smrti a zo straty vlastného vedomia po smrti. Nemám žiadne spomienky na predchádzajúce životy, a tak si ani neviem predstaviť, že by som sa mal znova narodiť v inom tele …
 • Sú zážitky blízkej smrti “skutočné”?
  Stále častejšie počúvame od niektorých ľudí o zážitkoch blízkej smrti. Opisujú všetci rovnaké zážitky? A sú tie zážitky pravé? Naozaj je to život po smrti?
 • Vyvracia výskum mozgu život po smrti?
  Teraz som sa však dozvedel o výsledkoch výskumu mozgu, ktoré život na onom svete spochybňujú. Podľa nich sú všetky naše snové zážitky spôsobené vysokou nočnou aktivitou mozgu. Nevyvracajú výsledky …
   • Je osud spravodlivý?
    Ľudia prežívajú toľko rôznych osudov – jeden je bohatý, druhý chudobný, jeden hlúpy, iný inteligentný, jeden šťastný, druhý depresívny a so sklonmi k samovražde. Ako sa potom dá veriť v spravodlivosť?
   • Existuje aj nezaslúžené utrpenie?
    V otázke osudu ma zaujíma najmä strana obete. Dokážem si predstaviť, že mnohé z toho, čo nás v živote stretáva, sú spätné účinky našich skorších činov. Stále znova však dochádza k šialeným činom …
   • Má človek zlo jednoducho akceptovať?
    Ak slúži osudové utrpenie vývoju, neospravedlňuje sa tým zlo? Má sa človek vychovávať k trpezlivému znášaniu všetkého zla? Ďakovať za existenciu zla a zlým ľuďom pokojne ponechávať voľnosť?
     • Odkiaľ pochádza vedomie?
      V súvislosti s „vedomím” si kladiem otázku: Odkiaľ pochádza? Ako na túto otázku odpovedá kniha „Vo svetle Pravdy”?
     • Čo je duša?
      Napriek všetkým vysvetleniam, že duša nie je nič telesné, mi zostala ešte otvorená otázka: Čo je duša?  Že sa rodí viackrát, je jasné, ale niekedy predsa musela tiež vzniknúť!
     • Má človek v sebe božstvo?
      Mnoho mystikov a spirituálnych smerov tvrdí, že človek má v sebe božstvo. Posolstvo Grálu naproti tomu jasne hovorí, že je to omyl. Avšak, všetci sme predsa vznikli z Boha. Nie je teda samozrejmé …
      • Ako môže človek využiť svojich schopností?
       Trápi ma určitá bezradnosť v tom, na čo sa mám v živote zamerať. Rád by som robil niečo, čo zodpovedá môjmu talentu a schopnostiam – ako ich ale objavím? Ako poznám, čo je mojou úlohou, mojím poslaním?
      • Má človek posudzovať svojich blížnych?
       V niekoľkých prednáškach Posolstva Grálu som čítal, aké dôležité je správne posúdiť vec citom, a že potrebujeme zdravú a spravodlivú schopnosť úsudku, ktorý „vníma, myslí, hovorí a koná …
      • Aký význam má ocenenie a dôvera?
       Pojmy  „ocenenie“ a „dôvera” sa často používajú v súvislosti so snahou o lepšie správanie sa voči blížnym alebo všeobecne voči životu. Ale môžeme si rešpekt a dôveru jednoducho „predsavziať“? 
       • Ako môže človek dosiahnuť poznanie Boha?
        Verím, že ako človek som tvor, ktorému bol vyššou bytosťou darovaný život. Ale ako dosiahnem presvedčenie o existencii Boha? Dodnes o tom predsa neexistuje žiadny vedecký dôkaz.
       • Ako pôsobí Boh vo svete?
        Chápem, že predstavy o Bohu s ľudskými vlastnosťami, ako je napríklad diplomatická obratnosť alebo pomstychtivosť, sú naivné a prekonané. Rovnako tak neverím ani tomu, že by vznešený Boh …
       • Prečo Boh dopúšťa utrpenie a katastrofy?
        Verím v milujúceho Boha, napomáhajúceho životu. Prečo ale dopúšťa na Zemi utrpenie a katastrofy?
       • Akými zákonitosťami sa riadi stvorenie?
        Je mi jasné, že vôľa Božia je vyjadrená v zákonoch stvorenia. Ale čo to konkrétne znamená? O aké zákony ide? Zrejme to nebudú zákony zaznamenané v našich matematických knihách, ani v právnických dielach.
       • Priťahuje sa rovnorodé, alebo naopak protiklady?
        Podľa zákona príťažlivosti rovnorodého, nazývaného niekedy aj zákonom rezonancie, sa priťahujú rovnaké druhy. Minimálne pri magnetizme však vzniká problém. Tu sa priťahuje naopak „plus“ a „mínus“. Je to …
       • Ako sa vyvíjajú duše zvierat?
        Dnes sa našťastie už ľudia zhodnú, že aj zvieratá majú dušu a že nesmú byť považované len za „vec“. Ak teda zmysel ľudského života spočíva vo vývoji jadra osobnosti človeka, platí to podobne aj pre zvieratá? …
       • Bola Ježišova smrť na kríži naozaj Božím zámerom?
        V Prvom liste Petrovom sa píše, že Ježiš: „vyniesol na svojom tele naše hriechy na kríž, aby sme zomreli hriechu a boli živý pre spravodlivosť.”  Prečo by mal nevinný nositeľ Pravdy zomrieť, aby nás oslobodil …
       • Existuje zástupná “zmierna obeť”?
        Je mi jasné, že medzi ľuďmi neexistuje žiadne zástupné zmazanie viny. Nebolo by ale mysliteľné, aby by Boh predsa len mohol urobiť viac ako človek? Nemohol Ježiš Kristus predsa len, ako sa hovorí, „vziať …
       • Čo znamená stigmatizácia?
        Stigmatizovaní ľudia nesúci na sebe Ježišove rany, sú mnohými veriacimi považovaní za osobnosti obdarené mimoriadnou milosťou. Ale prečo by v tomto utrpení mala spočívať zvláštna milosť? …

        * Poznámka: Otázky a odpovede, vrátane nových tém sú na stránke periodicky doplňované