Životné otázky a odpovede

Werner Huemer
Existuje život po smrti? Je skutočne pravda, že my ľudia žijeme na Zemi viackrát? Je osud spravodlivý, aj keď to tak niekedy nevypadá? A existuje vyššie vedomie, z ktorého vzišlo všetko, čo existuje, a ktoré vedie naše osudy… existuje Boh?
Existuje nezaslúžené utrpenie? Opakujú sa inkarnácie donekonečna? Sú nemoci podmienené karmou? Ako človek dosiahne v živote šťastie? Vyplnia sa katastrofické proroctvá? A celkom nakoniec: Aký má celý ten životný kolotoč zmysel? Ukazuje sa, že na všetky tieto otázky existujú zmysluplné odpovede.

 • Existuje vedomie po smrti?
  Mám veľký strach zo smrti a zo straty vlastného vedomia po smrti. Nemám žiadne spomienky na predchádzajúce životy, a tak si ani neviem predstaviť, že by som sa mal znova narodiť v inom tele …
 • Sú zážitky blízkej smrti “skutočné”?
  Stále častejšie počúvame od niektorých ľudí o zážitkoch blízkej smrti. Opisujú všetci rovnaké zážitky? A sú tie zážitky pravé? Naozaj je to život po smrti?
 • Vyvracia výskum mozgu život po smrti?
  Teraz som sa však dozvedel o výsledkoch výskumu mozgu, ktoré život na onom svete spochybňujú. Podľa nich sú všetky naše snové zážitky spôsobené vysokou nočnou aktivitou mozgu. Nevyvracajú výsledky týchto výskumov život po smrti?
   • Je osud spravodlivý?
    Ľudia prežívajú toľko rôznych osudov – jeden je bohatý, druhý chudobný, jeden hlúpy, iný inteligentný, jeden šťastný, druhý depresívny a so sklonmi k samovražde. Ako sa potom dá veriť v spravodlivosť?
   • Existuje aj nezaslúžené utrpenie?
    V otázke osudu ma zaujíma najmä strana obete. Dokážem si predstaviť, že mnohé z toho, čo nás v živote stretáva, sú spätné účinky našich skorších činov. Stále znova však dochádza k šialeným činom, pri ktorých pomätení páchatelia zrania, unesú alebo zabijú náhodne vybraného človeka. Neexistuje teda predsa len nezaslúžené utrpenie? …
   • Má človek zlo jednoducho akceptovať?
    Ak slúži osudové utrpenie vývoju, neospravedlňuje sa tým zlo? Má sa človek vychovávať k trpezlivému znášaniu všetkého zla? Ďakovať za existenciu zla a zlým ľuďom pokojne ponechávať voľnosť?
     • Odkiaľ pochádza vedomie?
      V súvislosti s „vedomím” si kladiem otázku: Odkiaľ pochádza? Ako na túto otázku odpovedá kniha „Vo svetle Pravdy”?
     • Čo je duša?
      Napriek všetkým vysvetleniam, že duša nie je nič telesné, mi zostala ešte otvorená otázka: Čo je duša?  Že sa rodí viackrát, je jasné, ale niekedy predsa musela tiež vzniknúť!
      • Ako môže človek využiť svojich schopností?
       Trápi ma určitá bezradnosť v tom, na čo sa mám v živote zamerať. Rád by som robil niečo, čo zodpovedá môjmu talentu a schopnostiam – ako ich ale objavím? Ako poznám, čo je mojou úlohou, mojím poslaním? Chcel by som, aby som už nemal nepríjemný pocit sprevádzajúci môj život.
      • Má človek posudzovať svojich blížnych?
       V niekoľkých prednáškach Posolstva Grálu som čítal, aké dôležité je správne posúdiť vec citom, a že potrebujeme zdravú a spravodlivú schopnosť úsudku, ktorý „vníma, myslí, hovorí a koná podľa vlastného citu.“ Na druhej strane ma ale napadajú Ježišove slová, že nemáme súdiť, aby sme sami neboli súdení …
       • Ako môže človek dosiahnuť poznanie Boha?
        Verím, že ako človek som tvor, ktorému bol vyššou bytosťou darovaný život. Ale ako dosiahnem presvedčenie o existencii Boha? Dodnes o tom predsa neexistuje žiadny vedecký dôkaz.
       • Ako pôsobí Boh vo svete?
        Chápem, že predstavy o Bohu s ľudskými vlastnosťami, ako je napríklad diplomatická obratnosť alebo pomstychtivosť, sú naivné a prekonané. Rovnako tak neverím ani tomu, že by vznešený Boh musel neustále dokazovať svoju existenciu. Ale ako si mám pôsobenie Boha vo svete skutočne predstaviť?
       • Akými zákonitosťami sa riadi stvorenie?
        Je mi jasné, že vôľa Božia je vyjadrená v zákonoch stvorenia. Ale čo to konkrétne znamená? O aké zákony ide? Zrejme to nebudú zákony zaznamenané v našich matematických knihách, ani v právnických dielach.
       • Bola Ježišova smrť na kríži naozaj Božím zámerom?
        V Prvom liste Petrovom sa píše, že Ježiš: „vyniesol na svojom tele naše hriechy na kríž, aby sme zomreli hriechu a boli živý pre spravodlivosť.”  Prečo by mal nevinný nositeľ Pravdy zomrieť, aby nás oslobodil od hriechov?

       * Poznámka: Otázky a odpovede, vrátane nových tém sú na stránke periodicky doplňované