Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             
Svet Grálu 1/2004 - ukážka článku

Poviedka:  O SLUŽBE BOHU

SOKRATES: „Asi chápete, že sme sa hneď pýtali, čo to asi má byť, tá pravá služba Bohu.“

SYSIAS: „To sa mi však nezdá byť ľahká téma na rozhovor!“

SOKRATES: „Ako hovoríte! Čoskoro sme i my prišli k tomuto záveru. Aby sme mohli túto otázku lepšie zodpovedať, Petrios navrhol, aby sme najprv stanovili, čo služba Bohu nie je. Ostatne, to, že skôr zmienení bohatí mešťania sa vôbec nesprávajú tak, ako to požaduje náboženstvo, bolo pre nás také samozrejmé, že sa nám nezdalo potrebné o tom ďalej hovoriť. Rýchlo sme sa zhodli na tom, že služba Bohu zahŕňa viac než len to, čo úrady zapíšu pri registrácii slobodných mužov. Či sa pripájame k tradičnému učeniu Grékov alebo skôr k perzskému kultu Mitru, teda ku ktorému náboženstvu sa priznávame, je len formalita.“

SYSIAS: „Isteže, Sokrates!“

SOKRATES: „Tiež nám bolo jasné, že služba Bohu nie je to, čo sa o nej prednáša našim synom na Gymnáziu.“

SYSIAS: „Samozrejme, Sokrates.“

SOKRATES: „Petrios na to poznamenal, že pravá služba Bohu určite nie je nič také ako naučená viera, s čím som okamžite súhlasil.“

SYSIAS: „To bola určite tá jednoduchá časť rozhovoru, Sokrates! Ďalej ste sa, dovolím si predpokladať, pokúsili definovať, čo je teda skutočným obsahom pravej služby Bohu.“

SOKRATES: „To súhlasí, Sysias. Práve s týmto zámerom som sa odhodlal položiť Petriovi niekoľko otázok v očakávaní, že takto prebudím v ňom spočívajúce poznanie. Najskôr som sa ho spýtal: ,Petrios, z pojmu ‚služba Bohu‘ sa dá oddeliť slovo ‚slúžiť‘. Na čo myslíte pri tomto slove, na niečo aktívne alebo pasívne?‘ ‚Bez pochýb Sokrates!‘ odpovedal Petrios, ‚čo iné by to mohlo byť ako aktivita, Sokrates! Pri tomto slove myslí človek ihneď na nejaký druh činnosti!‘ “

SYSIAS: „To sa mi zdá byť zaujímavý záver!“

(ukážka článku, SVET GRÁLU 1/2004)

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!