Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             
Svet Grálu 5/2005 - ukážka článku

Téma:  DILEMA ÚROKOV

Biblické prikázanie a ekonomická prax

Dnes už nemožno pochybovať o tom, že svetové hospodárstvo nezadržateľne smeruje ku globalizácii, ktorá so sebou prináša zmeny na všetkých úrovniach ekonomiky. Donedávna zdanlivo nedotknuteľné istoty sociálneho štátu sa kolíšu vo svojich základoch a vynucujú si celospoločenské diskusie. Vznikajú ostré výmeny názorov o ekonomických reformách, filozofii hospodárskeho života, normách ľudského spolužitia a, samozrejme, aj o peňažníctve. Siegfried Hagl vo svojom článku poukazuje na rozpor medzi praxou požičiavania peňazí za úrok a morálnymi požiadavkami náboženských tradícií.

Ak by sa niekto odvážil spochybňovať súčasnú prax jedného z dôležitých odvetví kapitalistického hospodárstva, a to podnikanie v oblasti pôžičiek na úrok, mohol by sa dostať do veľmi horúcej diskusie. Pritom ešte pred niekoľkými storočiami bolo požičiavanie za úrok morálne zavrhované ako konanie, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi. Poukazovalo sa pritom na biblický výrok “Ak tvoj brat schudobnie a nevládza sa udržať pri tebe, ty mu vypomôž, nech žije pri tebe ako cudzinec a usadlík. Neber od neho úroky ani príplatok ...” (3.Mojžišova, 25, 35)

Do akej miery toto prikázanie starí Židia skutočne rešpektovali, o tom by sa dali viesť spory, nakoľko pre pravoverných Židov zároveň platilo: “Cudzincovi smieš požičať na úrok, ale svojmu bratovi nie ...” (5. Mojžišova, 23, 21).

S týmto odmietnutím úrokov neboli Židia osamotení. Aj Aristoteles (384 – 322 pred Kristom) videl v požičiavaní peňazí za úrok úžerníctvo a v Novom Zákone nájdeme výrok pripisovaný Ježišovi : “Požičiavajte bez toho, že by ste za to niečo očakávali." (Luk. 6,35)

(ukážka článku, SVET GRÁLU 5/2005)

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!