Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             
Svet Grálu 6/2005 - ukážka článku

ZDRAVIE:  ČO JE TO DUCHOVNÁ LIEČBA

V médiách sa z času na čas objavujú správy o tzv. duchovnej či alternatívnej liečbe alebo tzv. ľudových liečiteľoch. Najznámejšiu senzáciu spôsobili filipínske operácie bez skalpela, ktoré sú dodnes podrobované skúmaniu. Pritom sa vynára otázka, čo z toho je naozaj skutočnosť a čo vlastne pojem „duchovná liečba“ znamená. Johanna Arnoldová, ktorá má vlastnú liečiteľskú prax v Mníchove, sa otázkami liečenia zaoberá už mnoho rokov. V nasledujúcom článku sa pokúsi priblížiť nám rozličné liečiteľské postupy a načrtnúť vysvetlenie zdanlivo záhadných fenoménov.

V roku 1972 som so skupinkou ďalších záujemcov podnikla cestu za liečiteľmi na Filipíny. Vtedy sa u nás v tlači objavovali prvé, dosť neuveriteľne pôsobiace správy, ktoré raz hovorili o zázračných uzdraveniach, inokedy o klamstve a podvode. A keďže vo všetkom býva vždy zrnko pravdy, chcela som si o tom urobiť obraz na mieste diania. Čo som na Filipínach potom zažila, bolo rovnako pôsobivé ako neuveriteľné zároveň. To znamená, že sa to nedalo vysvetliť obvyklým spôsobom európskeho myslenia. Spirituálnymi silami sa napríklad na pacientoch prevádzajú „krvavé operácie“ bez skalpela. Tento druh „duchovnej liečby“ je však len jednou z mnohých možností, ktoré sú v tejto oblasti známe. V nasledujúcom texte sa preto pokúsim priblížiť niektoré ďalšie liečebné metódy, ktoré k „duchovnej“ alebo spirituálnej liečbe tiež patria.

Keď sa hovorí o „duchovnej liečbe“, tak treba prednostne objasniť slovo „duch“. Pozoruhodné prirovnanie pre ducha sa nachádza vo Webster´s Dictionary. Jeho definícia poukazuje na to, že anglické slovo spirit sa odvodzuje od latinského spiritus. Spirare znamená dýchať, slovo duch, podľa Webstera, sa vzťahuje na ducha ako životný princíp človeka. Duchovné jadro ako základ ľudskej bytosti nemôže byť „choré“, môže však byť potláčané a brzdené vo svojom rozvoji, napríklad chorobami tela. Možno teda povedať, že pojem duchovná liečba neznamená v skutočnosti liečbu ľudského ducha, ale označuje schopnosť liečiteľa priťahovať jemnejšie energie a ďalej ich odovzdávať tým, ktorí to potrebujú.

Pojem duchovná liečba, zahŕňa najmä tieto tri aspekty:
• mentálna liečba,
• magnetická liečba,
• spirituálna liečba.

MENTÁLNA LIEČBA

Mens san a in corpore sano – táto stará latinská poučka hovorí: „V zdravom tele zdravý duch! Čo sa myslí týmto výrokom? „Duch“ sa v tomto citáte vzťahuje na rozum a myšlienkovú činnosť nášho veľkého mozgu. Veľa myšlienkových impulzov, ktoré sme počas nášho života buď zvonku prijali, alebo zvnútra sami vyvinuli, je uložených v našom podvedomí a odtiaľ môžu byť vedome alebo nevedome stimulované a vyvolané. Kedysi „uložené“ myšlienkové impulzy však môžu byť v protiklade k nášmu dnešnému stanovisku a môžu vyvolávať silný vnútorný konflikt. Táto rozpoltenosť môže byť niekedy taká silná, že ľudská osobnosť je životaschopná len vďaka intenzívnemu potláčaniu týchto podnetov. Konflikt sa môže potom „somatizovať“, čo znamená, že potláčanie impulzov sa prejaví v telesnej oblasti.

Herbert Fritsche opisuje prípad jedného mladého muža, u ktorého sa objavili nevysvetliteľné príznaky ochrnutia pravej ruky. Nepodarilo sa však nájsť žiadne telesné príčiny choroby. Pri terapii potom vyšlo najavo, že mal nesmiernu zlosť na svojho nadriadeného, ktorému by najradšej udrel päsťou do tváre. Následky takéhoto konania by boli však pre neho a jeho kariéru katastrofálne. Konflikt bol u tohto muža taký silný, že sa „somatizoval“ vo forme kŕčov a príznakov ochrnutia.

Tento prípad spadá do oblasti psychosomatických ochorení. Emócie ako nenávisť, mrzutosť, hnev spúšťajú spontánne zmeny našich telesných tekutín stimuláciou žliaz s vnútorným vylučovaním. Pri pokusoch na zvieratách sa zistilo, že sliny nahnevaného človeka môžu mať pre ne až smrteľné účinky.

Je ľahko pochopiteľné, že takýmto emóciám predchádza príslušná myšlienková činnosť. Mentálna terapia smeruje teda k tomu, aby deštruktívne myšlienky spôsobujúce choroby nahrádzala konštruktívnymi a povzbudivými. Pretože myšlienky sú pôsobiace sily – podobne ako vyslovené myšlienky čiže slová. V hovorovej reči je to vyjadrené celkom jednoducho a správne, keď počujeme: „To, čo si povedal, ma veľmi ranilo.“

Prečo sa ale nechávame zraňovať, urážať? Prečo sa nanovo začíname prehrýzať tým, čo sme počuli, pokiaľ z toho nakoniec naozaj neochorieme? Úlohou mentálnej terapie je, aby sme si uvedomili tieto súvislosti. Jej obsahom je napríklad autosugescia, „pozitívne myslenie“ a relaxačný tréning smerujúci k tomu, aby sa prežívaná záťaž nepremietala navonok do zdravotného stavu, ale aby sme zmenili sami seba a naše „mentálne“, teda myšlienkové stanovisko.

Spomínané liečebné postupy nie sú ničím novým: Etické rady chorým udeľovali už starovekí lekári, vrátane Hippokrata, na zlé následky negatívnych myšlienok okrem iných poukazovala i slávna stredoveká rehoľníčka a liečiteľka Hildegarda z Bingenu.

(ukážka článku, SVET GRÁLU 6/2005)

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!