Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

Svet Grálu č. 7 / 2006

Svet Grálu č. 7 / 2006
Téma:  Nevítaný hosť
marec - máj 2006
vyšlo 1. 3. 2006


Na úvod...
Výskum geopatogénnych zón, agrolasera a harmonizovanej vody
Krv - Neznáme súvislosti medzi výživou a duchovným vývojom
Tajomstvo krvi
Nevítaný hosť
Podzemný svet
Antikoncepcia na miske váh
Zaujímavosti zo sveta vedy a výskumu
Katari, kacíri a zánik hradu Montségur
Výuka podľa Montessori
Montessori - Pomôž mi, aby som to zvládol sám!
Putovanie do krajiny úsvitu III. - Gréci - Pytagoras a hermetické náuky
Duchovná láska
 
  Z obsahu 7. čísla marec 2006 - máj 2006:

 
Na úvod...
V tomto čísle Sveta Grálu by sme radi venovali pozornosť deťom. Deťom chceným i nechceným, narodeným i nenarodeným, vychovávaným vedome i nevedome, v pohode i v návale povinností. Vmestia sa dnes vôbec ešte deti do spoločnosti, do mys lenia a cítenia dnešného človeka? Do života mladých manželov, veľa a náročne zamestnaných? Do života predavačky, ktorá sa vracia unavená z práce a ktorá zakaždým stuhne, keď sa hovorí o prepúšťaní vo firme? Do života pracovníka v kancelárii, s plnou hlavou úloh, vyťažovaného zamestnávateľom až do krajnosti? Alebo do sveta podnikateľa, ktorý by si mohol vziať voľno kedykoľvek, ale nemá ho nikdy; či mladého začínajúceho adepta, vťahovaného do zaujímavej a kreatívnej práce, nemajúceho čas ani na svoj osobný život? Do ktorej medzery sa ešte môže vojsť dieťa?
SVET GRÁLU 7/2006        Celý článok
 
Rozhovor:
Výskum geopatogénnych zón, agrolasera a harmonizovanej vody
Stojíme na pôde Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre. Pred pavilónom nás víta Ing. Andrej Sándor. Pán Sándor je vzdelaním elektrotechnik a je to jeden z mála štátnych zamestnancov na svete, ktorého pracovnou náplňou je, okrem iného, zisťovanie účinkov doteraz málo prebádaných energetických žiarení na živé organizmy.
SVET GRÁLU 7/2006        Ukážka článku
 
Život:
Krv - Neznáme súvislosti medzi výživou a duchovným vývojom
„Krv je život“, píše sa v Starom Zákone. „Krv je celkom zvláštna šťava“, hovorí Goethe. A vskutku: Krv má mimoriadny význam nielen pre naše telo, ale ako sa ukazuje, má trvalý vplyv aj na našu psychiku. Christopher Vasey, liečiteľ pôsobiaci vo Švajčiarsku a autor mnohých odborných publikácií, pátra po „tajomstve krvi“ – a objavuje pozoruhodné súvislosti medzi výživou, zložením krvi a ľudskou psychikou.
SVET GRÁLU 7/2006        Ukážka článku
 
Život:
Tajomstvo krvi

Prednáška z diela „Vo svetle Pravdy“ - Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina
SVET GRÁLU 7/2006        Celý článok
 
Téma:
Nevítaný hosť
Je interrupcia oprávnená? Ak áno, dokedy? Ak nie, prečo? Nie je v istých prípadoch pre dieťa lepšie, keď vôbec nepríde na svet? Na tieto zásadné otázky dnes prichádzajú veľmi rozdielne odpovede; vždy podľa zorného uhla, z ktorého sa posudzujú. Christopher Vasey ukazuje, k akým záverom dôjdeme, keď vezmeme do úvahy duchovný rozmer takéhoto kroku.
SVET GRÁLU 7/2006        Ukážka článku
 
Fotografie:
Podzemný svet
Fotografie pochádzajú z expedície GouffreBerger2005.Podnikla ju v júni 2005sedem členná skupina speleológov z Moravského Krasu, zo Základnej organizácie Plánivy - Českej speleologickej spoločnosti na pozvanie francúzskeho speleoklubu Ressac Ardéche. Okrem Gouffre Berger navštívila skupina ešte jaskyne Grotte de Gournier, Ardéche-Orgnac, Aven Gregoir, Cuve Fee a Aven Noel. Svet tmy a ticha nám na fotografiách priblížil člen expedície Petr Polák.
SVET GRÁLU 7/2006        Ukážka článku
 
Téma:
Antikoncepcia na miske váh
Keď mladí ľudia vstupujú do intímneho partnerstva, okamžite sa vynára otázka, ako zabrániť počatiu nechceného dieťaťa. Mnohí rodičia, priatelia a v neposlednom rade reklama väčšinou ponúkajú najjednoduchšiu odpoveď : je tu predsa tabletka. Hormonálna antikoncepcia sa prezentuje ako spoľahlivá, bezpečná a – najmenej obmedzujúca. Napriek tomu sa ozývajú hlasy, ktoré v užívaní tabliet vidia príliš radikálny zásah do prirodzeného reprodukčného cyklu ženy a upozorňujú aj na telesné, duševné a duchovné následky tohto zásahu. Časť verejnosti preto hormonálnu antikoncepciu odmieta a hľadá alternatívu v takzvaných prirodzených metódach regulácie počatia. Bol v tomto smere urobený významnejší objav minulého storočia aj na Slovensku?
SVET GRÁLU 7/2006        Ukážka článku
 
Zaujalo nás:
Zaujímavosti zo sveta vedy a výskumu
Nevratné plastové fľaše znovu nepoužívajte!
More je zásadité
Katastrofy ako následky globálnej zmeny klímy
Víno zabíja vírusy
Hypnóza ovplyvňuje funkcie mozgu
Elektrosmog: ochránia nás prístroje?
SVET GRÁLU 7/2006        Ukážka článku
 
História:
Katari, kacíri a zánik hradu Montségur
Na juhu Francúzska sa v 13. storočí odohrala dráma takzvaných albigénskych vojen, ktoré boli vlastne križiackymi výpravami. Toto ťaženie pod zástavou cirkvi malo vyhladiť náboženské spoločenstvo katarov (z gréckeho kataros - čistý). Príslušníci tohto hnutia sa sami nazývali „Božími priateľmi“, žili asketickým spôsobom života a preslávili sa aj ako majstri tkáčskeho remesla. Niektorí autori spájali ich pôsobenie s legendami o Grále. Katari vytvorili vo svojej dobe akúsi opozíciu voči vládnucej cirkvi, a privolali tak na seba hnev pápežského Ríma. O čo sa títo ľudia snažili a prečo boli vyvraždení?
SVET GRÁLU 7/2006        Ukážka článku
 
Reportáž:
Výuka podľa Montessori
Týždenník Reflex asi pred rokom vydal reportáž, v úvode ktorej sa píše:„Keď strávite dva-tri dni v škole, v ktorej sa vyučuje podľa systému Montessori, odrazu vám nekonečné reči o reforme školstva pripadajú ako nezmyselné táranie. Všetko, o čom sa medzi odbornou verejnosťou hovorí snáď už desaťročia ako o vzdialenom cieli reformy, tu vidíte ako na dlani v bezproblémovej a hlavne fungujúcej podobe.
SVET GRÁLU 7/2006        Ukážka článku
 
Výchova:
Montessori - Pomôž mi, aby som to zvládol sám!
Mária Montessori sa narodila 31. augusta 1870 v Chiaravalle neďaleko Ancony v Taliansku. Keď mala päť rokov, rodina sa presťahovala do Ríma, kde Mária neskôr vyštudovala prírodné vedy a medicínu. V roku 1896 jej bol ako prvej žene v Taliansku udelený titul doktorky medicíny. Nestotožňovala sa s názormi publikovanými v lekárskych a liečebno-pedagogických spisoch Itarda a Seguina. Od roku 1900 pôsobila vo vedení inštitútu lekárstva a liečebnej pedagogiky pre výchovu učiteliek postihnutých detí. Pritom vyvinula špeciálnu metódu výchovy a vyučovania.
SVET GRÁLU 7/2006        Ukážka článku
 
História:
Putovanie do krajiny úsvitu III. - Gréci - Pytagoras a hermetické náuky
Okrem väčších či menších skupín „pútnikov do krajiny úsvitu“ sa stále znovu na tejto symbolickej ceste vynárajú aj jednotlivé výrazné postavy, ktoré tieto skupiny ovplyvňovali, vtláčali im svoj ráz, dávali nové impulzy, smer a cieľ cesty.
Jednou z najvýraznejších postáv staroveku je Pytagoras, Zoroastrov súčasník. Narodený na ostrove Samos, žil v 6. stor. pr. Kr. Vychovávali a vyučovali ho najpreslávenejší mudrci tej doby.
SVET GRÁLU 7/2006        Ukážka článku
 
Názory:
Listy čitateľov
Na tomto mieste uverejňujeme Vaše otázky a názory k témam, predkladaným v časopise Svet Grálu.
Zaujal Vás niektorý z našich článkov? Myslíte si, že k danej problematike máte čo povedať? Napíšte nám! Vaše podnety očakávame na adrese:
Svet Grálu, Rastislavova 9, 040 01 Košice.
E-mail:
SVET GRÁLU 7/2006       
 
Na záver...:
Duchovná láska
O láske hovoria všetky náboženstvá a učenia.
Často si preto myslíme, že pravá láska je niečo, čo je ľahké dosiahnuť, pochopiť, že nám spadne do lona, len čo sa pohrúžime do čítania posvätných textov, do vysvetlení Božieho Slova.
Skutočne, jeho nadpozemská múdrosť v sebe obsahuje zdroj, prameň univerzálnej lásky.
Lenže to neznamená, že aj v človeku sa jej plameň rozhorí ihneď, len čo začne s duchovným hľadaním.
SVET GRÁLU 7/2006        Ukážka článku
 
 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!