Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             
Svet Grálu 9/2006 - ukážka článku

ZDRAVIE:   MUZIKOTERAPIA - POMOC PRE KAŽDÉHO

Pod pojmom muzikoterapia si ľudia doteraz najčastejšie predstavujú jej klinickú formu, ktorá sa začala rozvíjať v druhej polovici 20. storočia v mnohých európskych krajinách a USA ako dôležitá súčasť psychoterapie a psychoanalýzy. Aplikuje sa napr. v psychiatrických liečebniach, sanatóriách a neurologických klinikách; možno preto na ňu mnohí nazerajú trocha rezervovane. Muzikoterapia však predstavuje veľa rozmanitých foriem, z ktorých si môže vybrať každý práve tú, ktorá najlepšie vyhovuje jeho vnútornému založeniu a jeho možnostiam. V domácom prostredí môže prispievať k prirodzenému udržiavaniu životnej harmónie či k vyvažovaniu drobných výkyvov od nej, skôr než sa prejaví vážnejšími zdravotnými ťažkosťami. Tie sa potom – ako vieme – aj ťažšie odstraňujú. Môže prinášať aj vnútorné obohatenie a prispievať k duchovnému rastu.

Muzikoterapia teda nie je len úzko vymedzenou formou liečby. Opiera sa o tisícročné skúsenosti ľudového liečiteľstva prírodných národov a inšpiráciu čerpá aj z dochovaných prameňov staroveku, kedy sa využitie zvuku, hudby, svetla a farby tešilo značnej vážnosti aj v najvyšších kruhoch a bolo neoddeliteľnou súčasťou mnohých náuk.  

Každý z nás sa iste vo svojom živote s niektorou jej formou už stretol, i keď si to možno ani neuvedomil. Ľudia, ktorí hrajú na hudobný nástroj a tvrdia, že to prináša radosť im samotným alebo ich blízkym, prežívajú túto skúsenosť takpovediac „na vlastnej koži“. Kto si spieva a cíti, že jeho duši takéto sebavyjadrenie prospieva, využíva tak vlastne prvky muzikoterapie, aj keď svoje počínanie tak nenazýva.  

Samotnému aktívnemu spevu či muzicírovaniu sa dnes ľudia venujú oveľa menej, než v minulosti. Činorodosť a tvorivosť vyžaduje určitú námahu, trvalé úsilie a čas, ktorého má v dnešnej uponáhľanej dobe veľa ľudí nedostatok. Na druhej strane doba ponúka technické „vymoženosti“, dostupné takmer bez námahy. Vo chvíľach odpočinku je potom pohodlnejšie stlačiť napríklad tlačidlo diaľkového ovládača… Človek sa tak mimovoľne vzdáva určitej svojej aktivity a dáva prednosť pasívnemu prijímaniu.  

Kam vedie také pasívne prijímanie bez výberu takmer všetkého, čo sa ponúka? Jedným extrémom je bičujúce tempo, s ktorým sa ľudia snažia nejaký čas držať krok, kým sa u nich neprejavia ťažkosti spôsobené neúnosným preťažením (tzv. syndróm vyhorenia z nadmerného stresu). Druhým extrémom je otupujúca prázdnota, spôsobená úplným nedostatkom tvorivých podnetov. Ľudia, ktorí sa v takom neznesiteľnom stave ocitnú, nie sú schopní vidieť takmer žiadne vyhliadky do budúcnosti a život sa pre nich následne stáva nezvládnuteľným. Utekajú pred ním najrôznejšími spôsobmi, ktorých spoločnou črtou je horúčkovitá až sebazničujúca aktivita, túžba po akomkoľvek vzruchu, čo je opäť skok do opačnej krajnosti, vstup do bludného kruhu.

 

(ukážka článku, SVET GRÁLU 9/2006)

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!