Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

 

 

Svet Grálu č. 15 / 2008

 

 

Svet Grálu č. 15 / 2008
Téma:  Duchovné príčiny chorôb
marec - máj 2008
vyšlo 1.3. 2008


Na úvod...
Reinkarnácia: Reinkarnácia a kresťanské dogmy
Zdravie: Duchovné následky fajčenia
Inšpirácia: Odkiaľ sa berú vynálezy?
Téma: Duchovné príčiny ochorení
Príroda: Zázraky na nebi
Fotografie: Vesmírne impresie
Život: Smrť ako východisko? Nie.
Život: "Väčšine samovrážd by bolo možné predísť"
História: San Marino
Recenzia: Microcosmos
Osobnosť: Abd-ru-shin - život a dielo (1.)
Názory: Listy čitateľov
Na záver... Kázanie na hore
 
  Z obsahu 15. čísla marec - máj  2008:

 
Na úvod...
Milé čitateľky a čitatelia, v titulnej téme tohto čísla Sveta Grálu sa chceme dotknúť jednej veľmi aktuálnej otázky, a síce vnútorných, duchovných príčin chorôb. To je dnes naliehavá téma takmer pre nás všetkých, pretože aj keď sme dnes vyzbrojení takou pokročilou lekárskou vedou, ako ešte nikdy, a takou medicínskou prístrojovou technikou, ako ešte nikdy, predsa nie je takmer nikto z nás zdravý. Téma, ktorá sa nás všetkých bezprostredne dotýka a chce sa nám prihovoriť - lebo o duchovných súvislostiach života máme my ľudia málokedy chuť rozprávať, ale bolesti chrbta alebo obličkové ťažkosti môžeme preberať okamžite a kdekoľvek..
SVET GRÁLU 15/2008
 
Reinkarnácia:
Reinkarnácia a kresťanské dogmy
Viera v znovuzrodenie a prevteľovanie duší má svoje korene hlboko v dejinách duchovna. Je zdokumentovaná v najrôznejších formách u väčšiny vyspelých kultúr a národov všetkých svetadielov. Po tisícročia prežívala myšlienka reinkarnácie ako jedna zo základných filozofických tém bez toho, aby ju kresťanské dogmy označili za „nekresťanskú“. Odhliadnuc od teológie a filozofie sa dnes ukazuje, že mnoho ľudí hľadajúcich pravdu dokáže uviesť do súladu svoje presvedčenie o Kristovom posolstve s myšlienkou reinkarnácie. Prečo si teda kresťanské dogmy robia s témou reinkarnácie také starosti?
SVET GRÁLU 15/2008
 
Zdravie:
Duchovné následky fajčenia
Zhubné následky fajčenia sú všeobecne dobre známe: postupná otrava organizmu nikotínom spôsobujúca dýchacie ťažkosti, poruchy srdca a krvného obehu, či dokonca rakovina. Čo sa však odohráva na duchovnej úrovni? Ovplyvňuje fajčenie aj vlastné, nemateriálne JA človeka? Christopher Vasey, liečiteľ pôsobiaci v Ženeve vo Švajčiarsku, odpovedá na tieto otázky.
SVET GRÁLU 15/2008
 
Inšpirácia:
Odkiaľ sa berú vynálezy?
Ako sa inšpirácia stane navigačným systémom tvorivého človeka
Satelitné navigačné systémy sú výborným pomocníkom k rýchlemu a istému dosiahnutiu cieľa. K aktivácii navádzania stačí zadať štart a cieľ. Aj naša cesta životom potrebuje cieľ a „vedenie zhora“. Navigáciou má byť inšpirácia, vnútorný hlas či vyciťovanie, ktoré nás usmerňujú na ceste k cieľu. Avšak väčšina z nás sa, žiaľ, tento človeku prirodzený navigačný systém už odnaučila používať. Niektorí vynálezcovia patria k tým nemnohým, ktorí tento „systém vnútorného navádzania“ ešte dokážu používať. Pre ich geniálne nápady a kreatívne riešenia je vedenie zhora nepostrádateľné. Leo Lustig vo svojom článku objasňuje princíp schopnosti vynaliezať – od prvej myšlienky až k hotovému výrobku a zároveň prináša podnety pre vynálezcov a tých, ktorí sa ešte len chcú stať „vynaliezavými“.
SVET GRÁLU 15/2008
 
Téma:
Duchovné príčiny ochorení
Choroby sú bežnou súčasťou života takmer každého z nás. Keď prídu, musíme si na ne privykať ako na nechcených sprievodcov, ktorí sa objavili znenazdania, často bez viditeľnej príčiny, aby nám z nejasných dôvodov pokazili radosť zo života. Preto sa im snažíme vyhnúť, snažíme sa ich zahnať, potlačiť, vykynožiť, víťaziť nad nimi, bojovať s nimi, liečiť ich. Sú to naši nepriatelia. Preto sa tiež zaujímame o to, kto ich na nás poslal. Nie sme vychovávaní k tomu, aby sme ich korene začínali hľadať u seba - hľadáme vo svojom okolí. A skutočne sa nám darí nachádzať tisíce príčin, spôsobujúcich choroby. Sú to baktérie, vírusy, znečistené životné prostredie, menejcenná strava, sused alebo manželka, ktorí nám lezú na nervy, a jedného dňa nám spôsobia infarkt, politika, alkohol alebo trebárs pradedo so svojou nepodarenou genetickou výbavou, ktorú sme po ňom zdedili.
SVET GRÁLU 15/2008
 
Príroda:
Zázraky na nebi
Výstrely z vesmíru
Na horizonte sa práve objavuje vrchol znamenia Leva, keď náhle, priamo z horizontu pred nami vystrelí niečo, čo sme doposiaľ nevideli. Malá ohnivá guľa sa na nás rúti veľkou rýchlosťou ako expresný vlak; je čoraz svetlejšia, s červeno trblietajúcou sa hlavou a sršiacim chvostom. Toto „niečo“ je stále dlhšie, letí priamo ponad naše hlavy, pretína oblohu a ďalej si razí svoju cestu smerom k protiľahlému horizontu. Žasneme… je to meteor? Rútiaci sa posol dosiahne horizont, stáva sa neviditeľným a opäť sa stráca v hlbinách vesmíru. Zostáva po ňom len jemná stopa, ktorá ešte krátko žiari, kým ju o pár okamihov definitívne neprekryje čierny závoj noci. Pozorovali sme už tisíce meteorov, ale to, čo sme uvideli tu, nevidel ešte nikto z nás: bol to earthgrazer.
SVET GRÁLU 15/2008
 
Fotografie:
Vesmírne impresie
Už vo výške 100 km sa meteory bežne zahrejú na teplotu viac než 3 000 stupňov Kelvina, takže menšie čiastočky s priemerom niekoľkých milimetrov sa pôsobením tejto obrovskej teploty vyparia dávno predtým, než by boli zbrzdené odporom vzduchu.
Objekty s veľkosťou niekoľkých centimetrov sa nevyparia tak rýchlo. Preniknú do zemskej atmosféry hlbšie a zhasnú, rozpadnú sa vo výške okolo 50 km.
Objekt veľkosti tenisovej loptičky môže však zažiariť ako ohnivá guľa, svojím jasom podobná splnu.
SVET GRÁLU 15/2008
 
Život:
Smrť ako východisko? Nie.
Smrť je v našej spoločnosti veľkým tabu. O umieraní hovoríme neradi a o dobrovoľnom skoncovaní so životom už vôbec nie. Slovo samovražda vyvoláva zdesenie, strach a beznádej. Napriek tomu nie je dôvod, aby sme pred týmto dramatickým trendom zatvárali oči: podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vo svete dnes denne ukončí svoj život z vlastnej vôle viac než 1000 ľudí, ohrozené sú čoraz viac najmä deti a mladiství. Michael G. Vogt, psychoterapeut zaoberajúci sa liečením, vo svojom článku osvetľuje pozadie samovrážd a ukazuje možnosti, ako im predísť.
SVET GRÁLU 15/2008
 
Život:
"Väčšine samovrážd by bolo možné predísť"
Keď médiá prinesú správu o samovražde, v pozadí vždy ostávajú dohady o dôvodoch takého tragického činu. Žiaľ, veková hranica, kedy sa ľudia odhodlajú k dobrovoľnému odchodu z tohto sveta sa neustále znižuje a výnimočné nie sú samovraždené pokusy u maloletých detí. Čo sa skrýva v pozadí takýchto tragických rozhodnutí a je vôbec možné hroziacej samovražde zabrániť? Na tieto otázky som hľadal odpoveď u doktorky Margaréty Černákovej. Vo svojich odpovediach vychádza aj z poznania konkrétnych prípadov a svojej práce s pacientmi, ktorí si našli cestu do jej ambulancie.
SVET GRÁLU 15/2008
 
História:
San Marino
Nie je veľa takých ľudí, ktorí vedia o tom, že najstaršou jestvujúcou demokraciou na svete je republika San Marino. Tento jeden z najmenších štátov v Európe má pozoruhodné dejiny a také demokratické inštitúcie, ktoré nenájdeme inde na svete. Pozoruhodné je i to, že fungujú stovky rokov až podnes.
SVET GRÁLU 15/2008
 
Recenzia:
Microcosmos
„Lúka, zavčasu ráno, niekde na planéte Zem. Skrýva sa tu nepozorovaný svet iných rozmerov, veľký ako planéta sama. Z tráv sa tu stáva nepreniknuteľná džungľa. Malé kamienky sú ako hory. Aj tá najmenšia kvapka vody získava rozmery oceánu. Aj čas tu plynie inak. Hodina ako deň, deň ako ročné obdobie, ročné obdobie ako celý život. Keď chceme tento svet objaviť, musíme byť potichu a vedieť načúvať jeho šepotu.“
SVET GRÁLU 15/2008
 
Osobnosť:
Abd-ru-shin - život a dielo (1.)
Čitateľom časopisu Svet Grálu prinášame prvú časť životopisu nemeckého spisovateľa a dramatika Oskara Ernsta Bernhardta (1875–1941), autora svetonázorových diel „Vo svetle pravdy – Posolstvo Grálu“, „Desatoro Božích prikázaní a Otčenáš“ a niekoľkých ďalších, ktoré napísal v dvadsiatych a tridsiatych rokoch minulého storočia pod pseudonymom Abd-ru-shin. Pre svoje verejné pôsobenie, ktorým spochybnil samotné základy „vedeckého“ materializmu i nedotknuteľnosť mnohých náboženských dogiem a zdanlivého spoločenského pokroku, si vyslúžil mnoho nepriateľstva. Napriek nepriazni okolia a ranám osudu, ktoré musel znášať, vytvoril unikátne dielo, ktoré je aj dnes pre mnoho ľudí nevyčerpateľným zdrojom duchovného poznania.
SVET GRÁLU 15/2008
 
Názory:
Listy čitateľov
Na tomto mieste uverejňujeme Vaše otázky a názory k témam, predkladaným v časopise Svet Grálu.
Zaujal Vás niektorý z našich článkov? Myslíte si, že k danej problematike máte čo povedať? Napíšte nám! Vaše podnety očakávame na adrese:
Svet Grálu, Rastislavova 9, 040 01 Košice.
E-mail:
SVET GRÁLU 15/2008       
 
Na záver...
Kázanie na hore
Život Ježišov na zemi
OPÄŤ SA zhromaždil ľud okolo Majstra a jeho učeníkov. Všetci zbožne načúvali a chceli počuť viac. Ježiš sa preto posadil na vyvýšené miesto a pri jeho nohách usadli zástupy ľudí, ktorí prišli, aby počuli jeho slová.
A Ježiš povedal:
SVET GRÁLU 15/2008
 
 
 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!