Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

Svet Grálu č. 22 / 2009

Svet Grálu č. 22 / 2009
Téma:  Sloboda - dar alebo prekliatie?
december 2009 - február 2010
vyšlo 1.12. 2009


Na úvod...
Terapia: Logoterapia
Rozhovor: "Miliardové injekcie sú zúfalý čin"
Rozhovor: Siedmy zmysel človeka a zvierat
Téma: Dobré sily človeka neopúšťajú, keď si dokáže stáť za svojím
Téma: Sloboda
Seriál: Tajomstvo zrodenia
Náboženstvo: "Sláva na výsostiach Bohu!"
Hudba: Antonín Dvořák
Fotoreportáž: Himaláje
Záhady: Tunguzská záhada
Život po živote: Zažil som smrť
Zdravie: Cesta k životu
Prikázanie: Druhé prikázanie
Poviedka: Lúčenie
Umenie: Zvestovanie Panne Márii
Názory: Listy čitateľov
Na záver...: O slobode
 
  Z obsahu 22. čísla december 2009 - február 2010:

 
Na úvod...
Môžeme si myslieť o našom štáte čokoľvek, jedna vec je istá: ľudia majú slobodu! To sme v histórii zažili len zriedka, skoro nikdy. Vždy sa to dajako zvrtlo. Sotva však niečo také v myšlienkach vyslovíte, zľaknete sa, pretože sa vo vás ozve druhý hlas. Ako by vo vás boli dvaja protihráči. Jeden ťahá biele šachové figúrky a hrá za Šachový Zväz Optimistov, zatiaľ čo druhý zastupuje Asociáciu Šachových Pesimistov, Pochybovačov a Daromníkov. Tých druhých je viac, sú hlučnejší a majú štedrejší sponzoring – takmer všetky média sú dnes členmi či prívržencami Asociácie.
SVET GRÁLU 22/2009
 
Terapia:
Logoterapia
„Ešte nikdy v histórii neznamenala medicína tak veľa ako dnes. Ešte nikdy v histórii nežili ľudia tak dlho ako dnes. Ešte nikdy nedokázala medicína tak efektívne bojovať proti bolesti a strachu ako dnes. A predsa sú ľudia stále nespokojní!“
Na logoterapii a jej zakladateľovi Viktorovi Emanuelovi Franklovi je pozoruhodné to, že tento židovský lekár a vedec rozvinul svoje učenie o zmysle života v koncentračnom tábore Osvienčim, uprostred plynových komôr a nepredstaviteľného utrpenia.
SVET GRÁLU 22/2009
 
Rozhovor:
"Miliardové injekcie sú zúfalý čin"
Ekonomický analytik Helmut Creutz je už desaťročia známym kritikom súčasného peňažníctva. Jeho prístup sa od bežne zaužívaných odborných názorov odlišuje hlavne tým, že niektoré aspekty nášho finančného systému považuje za deštrukčné pre spoločnosť ako aj životné prostredie. Dôvodom je, podľa jeho názoru, najmä neprirodzený, exponenciálny rast peňažného majetku vďaka úrokom a úrokom z úrokov, čo je priamym protikladom prirodzeného rastu hodnôt. Hovorili sme s Helmutom Creutzom o súčasnom vývoji hospodárskej a finančnej krízy.
SVET GRÁLU 22/2009
 
Rozhovor:
Siedmy zmysel človeka a zvierat
Rupert Sheldrake je jedným z najdiskutovanejších biológov súčasnej doby. Jeho teória o „morfogenetických (utvárajúcich) poliach“ vyvolala v 80-tych rokoch ďalekosiahle spory a renomovaný vedecký časopis „Nature“ vtedy označil Sheldrakeovu knihu s touto teóriou za „najlepšieho kandidáta na pálenie kníh v tomto storočí“. Dnes si Sheldrakeove teórie všímajú bádatelia z najrôznejších oblastí, napríklad z oblasti výskumu vedomia. Sheldrake patrí k nemnohým vedcom, ktorí sa neboja skúmať javy, ktoré stoja mimo záujmu etablovaných vied: napríklad telepatia u zvierat, fantómové bolesti, pôsobenia modlitieb, telepatické spojenie medzi matkami a ich kojencami, alebo prenos myšlienok pri používaní telefónov, e-mailov atď. Tohto bádateľa obzvlášť zaujímajú fenomény všedného života, s ktorými sa už každý aspoň raz stretol a ich charakter nás nabáda k zamysleniu. Redaktor Sveta Grálu doktor Jens Rohrbeck sa zhováral s Dr. Rupertom Sheldrakeom v jeho dome v londýnskej štvrti Hampstead.
SVET GRÁLU 22/2009
 
Téma:
Dobré sily človeka neopúšťajú, keď si dokáže stáť za svojím
Chodí vzpriamený, bez paličky, má zdravú farbu v tvári, pevné názory, pevný postoj k životu, vieru v Boha. A pritom v päťdesiatych rokoch prešiel siedmimi komunistickými tábormi, v časoch, keď bolo väznenie najhoršie a keď mnohí väzni neprežili kruté bitky, mrazy, zlé hygienické podmienky. Komunistom sa nepodarilo zničiť jeho zdravie, nepodarilo sa im ho dokonca ani ponížiť a zraziť na kolená. Zdeněk Křivka si naopak v dobe, keď mu bolo najhoršie, upevnil svoj postoj k životu a vyriešil svoju osobnú otázku viery a spravodlivosti. V tábore našiel vnútornú slobodu ducha, lásku k životu a zistil aj to, akú silu má ľudské slovo, priateľstvo a že základným zákonom stvorenia je pohyb, ktorý pomáha prežiť i v tých najťažších životných podmienkach.
SVET GRÁLU 22/2009
 
Téma:
Sloboda
Ľudský slovník obsahuje tisíce slov, no len nemnohé z nich sú také, ktoré možno nazvať vznešenými. Patrí medzi ne zaiste aj slovo sloboda. Tvrdenie, že človek je korunou stvorenia, môže znieť dnes, keď vidíme, čoho všetkého je človek schopný, ako cynický výsmech. A napriek tomu je to pravda. Pretože všetko jeho konanie, či už dobré alebo zlé, je možné len v dôsledku toho, že dostal najväčší dar, akého sa mu na cestu životom mohlo dostať – dar slobodnej vôle. Človek je jediným tvorom na planéte, ktorý túto slobodnú vôľu má, je jediným tvorom, ktorý má ducha. Človek teda aj o použití slobody rozhoduje celkom sám a môže konať dobré aj zlé činy. Môže tým prinášať do sveta svoje požehnanie alebo skazu.
SVET GRÁLU 22/2009
 
Seriál:
Tajomstvo zrodenia
V prvom diely tohto seriálu sme si vysvetlili, že každý človek, ktorý prichádza na svet, žil už pred narodením. Bytostné jadro človeka, duch, je nehmotné, a k fyzickému telu sa len dočasne pripojí. Tento proces sa označuje ako inkarnácia. Inkarnovať sa znamená doslova „vteliť sa“. K inkarnácii ducha do tela dochádza pred narodením. Ako to celé prebieha? Akým spôsobom sa duch, ktorý sa pred vtelením nachádza na onom svete, priblíži k budúcej matke? Prečo sa spojí práve s týmto zárodkom a nie s iným? Čím to je, že sa duch narodí do tejto rodiny, v tejto dobe a v tejto krajine?
SVET GRÁLU 22/2009
 
Náboženstvo:
"Sláva na výsostiach Bohu!"
Tento „chválospev veľkého anjelského chóru“ na zrodenie Syna Božieho je známy z biblických podaní. V blízkosti maštale v Betleheme, v ktorej nebeské dieťa uvidelo svetlo pozemského sveta, ho počuli pastieri a rozšírili jeho slová. Zaznieva v nich takmer zasľúbenie, no zároveň aj podmienka: Kto Boha ctí, bude prežívať mier. Kto Boha nectí, mier nikdy nenájde! Jasné a závažné sú tieto slová, no dá sa v nich tušiť aj istý predpoklad: ak mám niekoho ctiť, velebiť, vážiť si ho, musím ho poznať, pretože len ťažko môžem preukazovať úctu niekomu neznámemu. Mám sa teda snažiť o poznanie Boha – len z tohto poznania môže vyrásť hlboká úcta. Musím sa pokúsiť Bohu priblížiť.
SVET GRÁLU 22/2009
 
Hudba:
Antonín Dvořák
Mnohí ľudia, ktorí nechápu svoju cestu životom len ako súhru náhod, ale sa usilujú hlbšie pozorovať životné súvislosti, tušia, že sa za mnohými „náhodnými“ udalosťami v ich živote skrýva hlbší zmysel. Skúmaním svojho života i života svojich blízkych potom dochádzajú k presvedčeniu, že všetky deje vznikajú zákonite a že mnohé malé „náhody“ môžu mať dokonca rozhodujúci význam. Jedným z príkladov je aj život slávneho českého hudobného skladateľa Antonína Dvořáka (1841–1904).
SVET GRÁLU 22/2009
 
Fotoreportáž:
Himaláje
Nepál je štát s rozlohou 147 miliónov km2 a je jedným z najnádhernejších zákutí zeme, ale aj miestom mnohých extrémov. Je to krajina, kde z 26 miliónov jej obyvateľov 82 % ľudí musí vyžiť zo sotva dvoch dolárov denne. V Nepále sa zem v rozmedzí iba 100 kilometrov dvíha z nížiny Terai, porastenej tropickými lesmi, až k snehom pokrytým vrcholkom Himalájí. Nepál je aj krajinou ôsmich osemtisícových končiarov. My sa prostredníctvom fotoreportáže vypravíme z hlavného mesta Nepálu až pod jeden z nich, do základného tábora Annapurny.

SVET GRÁLU 22/2009
 
Záhady:
Tunguzská záhada
Ráno 30. júna 1908 sa na Sibíri udiala katastrofa obrovských rozmerov, ktorej príčina nie je do dnešných čias objasnená. V takmer neobývanej oblasti, približne 1000 kilometrov na sever od Bajkalského jazera a 70 kilometrov od malej obchodnej základne Vanavara došlo k mohutnej explózii, ktorej sila zodpovedala 1150-násobku hirošimskej bomby. Zem sa otriasla a šírili sa masívne tlakové vlny, krajinou sa prehnal horúci vietor. Zahynuli stovky sobov, za púhu hodinu zmizol les veľký ako Luxembursko, 60 až 80 miliónov stromov spadlo a zhorelo. Ešte aj vo vzdialenosti stoviek kilometrov videli očití svedkovia na oblohe prenikavú ohnivú žiaru a počuli ohlušujúce rany. Na celej Zemi sa pomiatli strelky kompasov a šokové vlny obleteli zemeguľu rýchlosťou väčšou než 500 metrov za sekundu. Po nasledujúce tri noci bolo v Európe jasno. Potom slnko na dlhé týždne zatemnil prach stúpajúci z miesta explózie. Udalosť zo sibírskej tajgy vošla do dejín ako Tunguzská katastrofa. Dnes, viac než sto rokov po tejto udalosti je stále záhadou, čo sa tam vtedy odohralo.
SVET GRÁLU 22/2009
 
Život po živote:
Zažil som smrť
Ťažko dýchajúc ležal na smrteľnej posteli. Jeho telesné utrpenie silnelo a jeho myšlienky vytvárali jeden obraz za druhým, avšak stále pomalšími a bezmocnejšími ťahmi. Čo hýbalo jeho vnútrom, to sa už v tomto spánku, podobnému poblúzneniu, nemohlo prejaviť. Jeho vyčerpané telo bolo so životom už len nepatrne spojené. Bola tu aj láska jeho ženy, jej citeľná blízkosť. Vnímal jej želanie zadržať ho pred odpútaním sa od tela. Až keď na chvíľku opustila izbu a jej hrejivé teplo sa mu javilo predsa o niečo vzdialenejšie, tu sa poddal.
SVET GRÁLU 22/2009
 
Zdravie:
Cesta k životu
Pohľad na medicínu v 21. storočí je dosť absurdný. Na jednej strane stojí vysoko vyvinutá technika, pomocou ktorej je ľudské telo rozpitvávané do čoraz menších detailov, a na druhej strane medicína, zošnurovaná svojím extrémne obmedzeným spôsobom nazerania na človeka, snažiaca sa ho opísať len ako čisto materiálnu bytosť. Na tomto základe sa však stále nedarí nájsť pravú príčinu, pôvod mnohých ochorení. Fyzické telo choroby len zobrazuje, ako v zrkadle sa v ňom odráža vnútorný stav človeka. A práve vnútorný stav rozhoduje o vzniku choroby. Ochorenie sa na fyzické telo prenáša prostredníctvom takzvaného astrálneho tela, ktoré môžeme nazvať aj telom energetickým. Cesta k zdraviu a k životu sa musí teda začínať vo vnútornej, duchovnej podstate človeka. V tomto novom seriáli Sveta Grálu sa pokúsime naznačiť smer, ktorým by sa mohla medicína v ďalších rokoch uberať.
SVET GRÁLU 22/2009
 
Prikázanie:
Druhé prikázanie
„Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo! Lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo“ (Ex 20,7). Tak to Stvoriteľ oznámil Mojžišovi. Podľa toho by sa vlastne mali riadiť všetci ľudia, a to aj dnes.
Aj v ľahkomyseľnom používaní tohto mena spočíva prekročenie druhého prikázania. My však používame vznešené meno Božie vo svojej povrchnej reči neustále znovu a znovu. Tým sa tento pojem opotrebúva a znehodnocuje a toto zneužívanie prispieva k tomu, že sa z nás vytráca úcta, ktorá Stvoriteľovi všetkého bytia náleží.
SVET GRÁLU 22/2009
 
Poviedka:
Lúčenie
Kvet za kvetom sa utvárala nádherná kytica z červených ruží, ľalií a jemnej zelenej prízdoby. To bude ten najvhodnejší pozdrav, pomyslela som si pri pohľade na tú nádheru. Príjemná atmosféra neskorej jesene vo mne cestou na cintorín prebudila spomienky na ten istý deň pred piatimi rokmi. Vtedy to pre mňa bolo ťažké, pretože moja matka zomrela pomerne mladá. Prežili sme spolu dosť neradostný vzťah, zblížila nás až jej choroba. Vzájomne sme sa našli, aby sme sa napokon mohli zasa opustiť. Napriek smutnému lúčeniu som dnes vďačná za dar, ktorý sme obe dostali. V priebehu krátkeho času sme dostali príležitosť zmeniť všetko zlé, čo sa medzi nami stalo, na lásku a porozumenie.
SVET GRÁLU 22/2009
 
Umenie:
Zvestovanie Panne Márii
Činorodý deň sa nachyľuje k svojmu záveru a podvečer prináša upokojenie, ktoré duša potrebuje, aby mohla pátrať po veciach, netýkajúcich sa len pozemských záležitostí. Pred vnútorným zrakom sa objavuje obraz, náhle, len tak mimochodom, ako keď k nám zalietne zaprášená spomienka, ktorá sa odieva do farieb takej intenzity, ktorá zodpovedá sile nášho prežívania: Zvestovanie, dielo svetoznámeho maliara vrcholnej renesancie, ktorým nie je nikto iný než Leonardo da Vinci. Obraz maľoval približne v rokoch 1472 – 1475.
SVET GRÁLU 22/2009
 
Názory:
Listy čitateľov
Na tomto mieste uverejňujeme Vaše otázky a názory k témam, predkladaným v časopise Svet Grálu.
Zaujal Vás niektorý z našich článkov? Myslíte si, že k danej problematike máte čo povedať? Napíšte nám! Vaše podnety očakávame na adrese:
Svet Grálu, Hlavná 85, 040 01 Košice.
E-mail:
SVET GRÁLU 22/2009       
 
Na záver...:
O slobode

Istý rečník povedal: Hovor nám O SLOBODE. A on povedal:
...Neoslobodíte sa vtedy, keď vaše dni budú bez starostí a vaše noci bez túžob a žiaľu, ale až vás starosti prikvačia k zemi a vy nad ne vzlietnete nahí a nespútaní. A ako inak sa povznesiete nad svoje dni a noci, než že strhnete svoje okovy, do ktorých ste si na úsvite svojho poznania ovinuli svoje poludnia?
SVET GRÁLU 22/2009
 
 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!