Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

Svet Grálu č. 23 / 2009

 

Svet Grálu č. 23 / 2009
Téma:  Sloboda - dar alebo prekliatie?
december 2009 - február 2010
vyšlo 1.12. 2009Na úvod...
Osobnosť: Bol Baťa fenomén?
Rozhovor: Zamenila som istotu za dôveru
Téma: Bohovia starých čias
Posolstvo Grálu: O prírodných bytostiach
Seriál: Duchovná rovnorodosť rodičov a detí
Rozhovor: "Kiežby boli všetky prírodné bytosti šťastné!"
Téma: Bytosti prírody
Umenie: O umení
Fotoreportáž: Anglicko - Norfolk
Zdravie: Cesta k životu
Náboženstvo: Stigmy
Život: Tchaj-ťi čchüan
Prikázanie: Tretie prikázanie
Zdravie: Autizmus vo svete okolo nás
Názory: Listy čitateľov
Na záver... Z poslednej vôle Tomáša Baťu
 
   Z obsahu 22. čísla december 2009 - február 2010:

 
Na úvod...
Vydať sa do prírody – to nie je len tak. Vstup do nej totiž obvykle strážia rozprávkoví černokňažníci a bludičky, zvádzajúci pútnikov na nepravé cesty. Spoznáte ich podľa toho, že – kráčajúc – nahlas preberajú svoje problémy v zamestnaní, starosti s prípravou šťavnatej roštenky a s nákupom v supermarkete. Vy ich najprv musíte minúť – neobzerať sa, ani nerobiť to isté! Až potom ste prešli skúškou a ste v prírode.
SVET GRÁLU 23/2009
 

Osobnosť:
Bol Baťa fenomén?
„Za Baťov bývalo všetko lepšie.“ Táto veta ma sprevádzala detstvom, pretože som sa narodila v Zlíne a obaja moji rodičia od svojich štrnástich rokov u Baťu pracovali. Párok s rožkom za korunu, ponožky sa neštopkali a v obchodnom dome bolo dostať všetko. A tie prvé máje! Skutočné nadšenie robotníkov, mladých mužov a žien v sprievode, pohostenie pre príbuzných v továrenských dielňach, v parku sa tancovalo... Radi na tie časy spomínali nielen moji rodičia, ale i môj starý otec, sám obuvník, ktorý sem chodil na návštevu.
SVET GRÁLU 23/2009
 

Rozhovor:
Zamenila som istotu za dôveru
Rozhovor s Annou Sasarakovou
Dá sa povedať, že mám dva okruhy svojej činnosti. Jedným je výroba úžitkových predmetov z textilu; sú to prevažne vankúše a prikrývky
šité technikou patchworku, ktorých dôležitou súčasťou je aj ich výplň: pohánkové šupy, byliny a kvety podľa individuálnych potrieb. Do druhého okruhu patrí konkrétna starostlivosť o klienta, ktorý prichádza ku mne po pomoc.
SVET GRÁLU 23/2009
 

Téma:
Bohovia starých čias
V ten deň, keď sa zvečerilo, Ježiš učeníkom povedal: „Prejdime na druhý breh“. I opustili zástup, a vzali ho so sebou, tak ako bol, na lodi. Boli s ním aj iné lode. Tu sa strhla veľká víchrica a vlny sa valili na loď, takže sa loď už napĺňala. On bol v zadnej časti lode a spal na poduške. Zobudili ho a povedali mu: „Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?“ On vstal, pohrozil vetru a povedal moru: „Mlč, utíš sa!“ Vietor prestal a nastalo veľké ticho. A im povedal: „Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?“ Zmocnil sa ich veľký strach a jeden druhému hovorili: „Čo myslíš, kto je to, že ho i vietor i more poslúchajú!.
SVET GRÁLU 23/2009
 

Posolstvo Grálu:
O prírodných bytostiach
Z prednášky Posolstva Grálu „Bohovia – Olymp – Valhala
...Ten, ktorý stojí ešte nízko, nedokáže však hľadieť ani len bytostným zrakom a práve tak ani jemnohmotným, iba zrakom hrubohmotným. Toto hrubohmotné oko sa v divočine stále viac a viac zostruje vplyvom nutného osobného boja proti iným ľuďom, proti zvieratám a živlom, pričom sa postupne naučí rozoznávať jemnejšiu a najjemnejšiu hrubohmotnosť. Pritom spozorujú takíto ľudia najprv fantómy! Teda útvary, sformované iba strachom a úzkosťou ľudí a nimi tiež udržované...
SVET GRÁLU 23/2009
 


Seriál:
Duchovná rovnorodosť rodičov a detí
Tajomstvo zrodenia 3. diel
Členovia jednej rodiny mávajú často výrazné spoločné povahové črty, napríklad veľkorysosť, nezištnosť alebo určité nadania. Môžu to však byť aj negatívne črty: lakomstvo, egoizmus, sklon k násiliu alebo velikášstvo. Treba však zdôrazniť, že na duchovnej úrovni nedochádza k žiadnemu dedeniu; je to vždy iba priťahovanie rovnorodého, ktoré môže ovplyvňovať celé generácie. Túto skutočnosť potvrdzujú rôzne príslovia: „Aká matka, taká Katka“, „Strom sa pozná podľa svojho ovocia“ alebo „Jablko nepadá ďaleko od stromu“.
SVET GRÁLU 23/2009
 

Rozhovor:
"Kiežby boli všetky prírodné bytosti šťastné!"
I dnes medzi nami žijú ľudia, ktorí prírodné bytosti počujú, cítia, niekedy i vidia, prirodzené je to hlavne u detí. Margot Ruis a jej manžel Gerhard Kogoj bytostných vidia a dokonca sa s nimi aj bežne rozprávajú. Dar, ktorý títo manželia z Rakúska dostali, im umožňuje sprostredkovať ďalším ľuďom to, čo nám prírodné bytosti chcú odkázať dnes. – Môžeme sa o tom dozvedieť prostredníctvom prednášok, seminárov, publikovaných článkov či knihy „Bytosti prírody“. Modlitba „Kiež sú všetky prírodné bytosti šťastné“ vyšla zo srdca Margot Ruis.
SVET GRÁLU 23/2009
 

Téma:
Bytosti prírody
Aniž jsme si toho byli zcela vědomi, ponořili jsme se dlouhým intenzivním kontaktem s elfy hluboko do jejich zachvívání a jako důsledek toho jsem na cestě domů zažila nepříjemnou zkušenost s nanejvýš neobvyklým fenoménem. Přicházeli nám vstříc muž a žena (tentokrát to byli lidé) a prošli kolem nás. Ucítila jsem náraz prudké vlny energie, jako kdyby do mého těla někdo strčil! Energeticky jsem se uzavřela, což obvykle velmi dobře fungovalo, tentokrát to však skoro vůbec nepomohlo.
SVET GRÁLU 23/2009
 

Umenie:
O umení
Čo je umenie? Existuje vôbec? A čo si pod týmto pojmom máme predstaviť? Chápeme ho rovnako ako ľudia pred sto či dvesto rokmi? A čo tak pred dvoma či troma tisíckami rokov? Domnievam sa, že umenie v rôznych dobách znamenalo úplne rozdielne veci. Inak ho chápal tvorca sôch faraónov – bohov v ľudskej podobe, ktorý podriadený prísnym pravidlám náboženského zobrazenia s posvätnou bázňou tvorí monumentálne postavy hľadiace kamsi do iných svetov. Inak ho chápal sochár v starovekom Grécku, vzdávajúci hold dokonalému človeku, kráse duše a tela v postavách atlétov, hrdinov a bohýň. Inak ho vníma nadšený veriaci rýchlo sa šíriacej židovskej sekty, inak nasledovník obyčajného tesára z nepokojnej rímskej provincie.
SVET GRÁLU 23/2009
 

Fotoreportáž:
Anglicko - Norfolk
Norfolk s hlavným mestom Norwich je grófstvo, ktoré leží na východe Anglicka. Pri ceste zo Sheringhamu do Stiffkey nastupujem do poloprázdneho zeleného minibusu „Coast Hopper“ a už sa rútime po ľavej strane cesty, na ktorej tesne míňame protiidúce autá. Vzadu sa všetko otriasa a poskakuje, ľudí na sedadlách nevynímajúc. Cesta sa mierne vlní nahor a zasa dolu. Z kopca za zákrutou sa otvára pohľad na Severné more. Pootvorenými oknami prúdi vietor a ja s údivom sledujem pobrežie tohto kraja.
SVET GRÁLU 23/2009
 

Zdravie:
Cesta k životu
V okamihu veľkého tresku, ako bol – či vlastne ešte je – označovaný vznik vesmíru, boli s konečnou platnosťou nastavené všetky fyzikálne konštanty. Žiadna z nich nezastarala, platia dodnes. Pozoruhodný, dokonalý výsledok, nad ktorým by sa mysliaci človek mal zamyslieť. Nemožno sa však ubrániť otázke: „Kto ich nastavil?“, prípadne: „Kde sa veľký začiatok odohral?“ Možnosť, že sa všetko nastavilo samo, vyvolá asi úsmev, ale uvádzam ju pre poriadok.
SVET GRÁLU 23/2009
 

Náboženstvo:
Stigmy
Stigmy, Kristove rany na ľudskom tele, patria k najzvláštnejším javom kresťanskej viery. V súčasnosti existuje údajne 25 ľudí z rôznych častí sveta, u ktorých sa tieto rany pravidelne objavujú. Dotyční bez zjavnej príčiny krvácajú na rukách, chodidlách, čele a z rany na hrudi. Otvorené rany sa opäť zaceľujú a nezanechávajú po sebe žiadne jazvy. Nemožno ich liečiť, akékoľvek obväzy iba zvyšujú utrpenie postihnutých. Hoci ide o otvorené rany, nedochádza k ich zapáleniu.
SVET GRÁLU 23/2009
 

Život:
Tchaj-ťi čchüan
Možno ste sa už tiež stretli s umením tchaj-ťi čchüan, ak nie osobne, tak aspoň v televízii, prostredníctvom zaujímavého článku v niektorom časopise či z rozprávania známych. Ladné a elegantné pohyby tchaj-ťi čchüan upútajú vašu pozornosť, pôsobia dojmom nejakého spomaleného tanca. Dokonalá koordinácia pohybov a sústredený pohľad cvičiacich dáva tušiť úplnú relaxáciu tela a sústredenosť ducha. Aj tomu, kto zatiaľ netuší, o čo tu ide, je na prvý pohľad jasné, že ide o niečo pozoruhodné…
SVET GRÁLU 23/2009
 

Prikázanie:
Tretie prikázanie
Tretie prikázanie hovorí proste: „Pamätaj na deň sviatočný, aby si ho svätil!“ Vysvetlenie si tu vyžadujú dva pojmy: Čo je to „deň sviatočný“ a čo znamená „svätiť“.
Slávnosť v „deň sviatočný“ je vo svojom pôvodnom význame „náboženské konanie v určitý deň“. Kde mám na to príležitosť? Bezpochyby v nedeľu v kostoloch. Možno tu a tam pri nejakej prednáške na duchovnú tému alebo na nejakom obzvlášť krásnom koncerte či oratóriu. Ale stačí to? A napĺňa to pojem „svätenia“, čiže usilovania o „oslobodenie sa od hriechov a cestu k večnej blaženosti“?
SVET GRÁLU 23/2009
 

Zdravie:
Autizmus vo svete okolo nás
Zistenie, že práve naše dieťa má autizmus, vytvára veľmi ťažkú situáciu pre celú rodinu. Súčasná medicína nedokáže ponúknuť žiadnu oficiálne uznávanú teóriu. Rodičia autistických detí sú ponechávaní svojej bezmocnosti, zúfalstvu a strachu takmer bez pomoci, bez iskričiek nádeje na získanie zamestnania. Nemajú vyhliadky na uzatvorenie manželstva a založenie vlastnej rodiny. Majú možnosť navštevovať špecializované výchovné a opatrovateľské zariadenia, pokiaľ existujú v blízkosti ich bydliska a sú finančne pre rodinu únosné. Avšak v detskom veku sú veľmi často závislí od pomoci rodiny, do ktorej sa narodili.
SVET GRÁLU 23/2009
 

Názory:
Listy čitateľov
Na tomto mieste uverejňujeme Vaše otázky a názory k témam, predkladaným v časopise Svet Grálu.
Zaujal Vás niektorý z našich článkov? Myslíte si, že k danej problematike máte čo povedať? Napíšte nám! Vaše podnety očakávame na adrese:
Svet Grálu, Hlavná 85, 040 01 Košice.
E-mail:
SVET GRÁLU 22/2009       
 

Na záver...
Z poslednej vôle Tomáša Baťu
V rozvoji nášho podniku sme videli rozvoj a zaistenie blahobytu celého nášho regiónu. Bolo to našou pýchou a hnacím motorom k ďalšej neúnavnej práci, keď sme videli, že s naším podnikom prinášame do nášho kraja nový, doposiaľ netušený život, že s jeho vývojom rastie všeobecný blahobyt a vzdelanie nášho ľudu.
SVET GRÁLU 23/2009
 
 
 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!