Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

Svet Grálu č. 31 / 2012
Tu si môžete objednať časopis!

Tu si môžete objednať predplatné!

Svet Grálu č. 31 / 2012
Téma:  Halucinácie alebo hlasy neviditeľných?
marec 2012 - máj 2012
vyšlo 1.3. 2012


Na úvod...
Téma: Fenomén "počutia hlasov"
Život: Vytúžené dieťa
Téma: Počujete hlasy? To nie je normálne.
Téma: Problém nie je v komunikácii s jemnejšou realitou, ale so zlým zdrojom
Osobnosť: Emanuel Swedenborg
Rozhovor: Navigácia u zvierat
Záhady: Materializácia. Trik alebo skutočnosť?
Spoločnosť: Ako vznikajú fámy
Film: Náš domov?
Rozhovor: Skutočné uzdravenie vyžaduje energetické zásahy
Fotoseriál: Jaskyňa obrích kryštálov?
Spoločnosť: Hiročernofukušima
Veda a technika: Hlas z druhej strany
Zdravie: Starnutie nie je nič pre slabochov
Náboženstvo: Náboženské kulty a rituály
Fórum: Chceme byť zdraví a šťastní, ale vieme ako na to?
Svet Grálu: Centrum Sveta Grálu v centre Košíc
Na záver...

 
  Z obsahu 31. čísla marec 2012 - máj 2012:

 

Na úvod...
Pán c. k. súdny radca Prokesch sa posadil na obrubník svojho vlastného hrobu a pustil sa čistiť cviker. Cintorínom vanula obvyklá dopoludňajšia nálada všedného dňa. Starnúce babičky sa ponáhľali kolísavým krokom poliať hroby a vymeniť kvetiny, zopár ľudí sa vracalo alejou voľným krokom k východu a rozhliadalo sa okolitým tichom. Čo však nevideli, boli tiene ľudí, blúdiacich medzi náhrobkami. Zato pán profesor Prokesch ich videl až dosť. Navyše ich za pol druhého storočia skoro všetkých poznal.
Vtom však zbystril zrak: prichádzajúceho
mladého muža tu dosiaľ nevidel, tým si bol istý. Ten človek mal na sebe džínsy, sako a rolák, jasne tak dávajúc najavo svoju neformálnu modernú ľudovosť a súčasne príslušnosť k tenkej vrstve inteligencie tohto národa. Profesor v ňom s istotou rozpoznal lekára, okrem toho navyše psychiatra. Od radosti si pomädlil ruky.
„Dobrý deň, pán kolega, vitajte medzi nami,“ povedal s prívetivou dôstojnosťou.
„Ako doma, ako doma,“ dodal žoviálne a jedným napriahnutím zahrnul do domova všetky náhrobky až k plotu.
Mladý muž vyzeral neisto, ba zmätene. „Prepáčte, akosi sa tu nemôžem zorientovať… stále nechápem, kde som sa tu vzal… ako to, že som tu? A my sa poznáme?“
SVET GRÁLU 31/2012
 


Téma:
Fenomén "počutia hlasov"

Je jasnočujnosť iba mozgová porucha – alebo napojenie na Onen svet?
Stalo sa to za prvej svetovej vojny. Vojak, ktorý bol so svojimi kamarátmi za frontom v opustenej chatrči, začul pri raňajkách náhle hlas svojej zosnulej matky – nahlas a zreteľne vyslovila jeho meno. Požiadal dôstojníka o povolenie opustiť chatrč. Ten súhlasil, i keď to považoval za nezmysel: „Kto by mohol v tejto opustenej oblasti volať Vaše meno? Zdá sa, že trpíte mámením zmyslov, ale poďme, pôjdem s Vami von, aby ste sa mohli presvedčiť sám.“
Nasledujúce sekundy popisuje vojak takto: „Vo dverách som ešte videl, ako sa moji kamaráti za nami bezstarostne pozerajú a jedia chlieb. Čo sa odohralo potom, na to nikdy nezabudnem. Stáli sme pred chatrčou. Nikde sme však nikoho nevideli. Vykročili sme, aby sme sa vonku trochu poobzerali. Vo chvíli, keď sme sa od chatrče trochu vzdialili, zasiahol ju granát. Na chvíľu som upadol do bezvedomia. Keď som sa prebral, nižší dôstojník ležal neďaleko odo mňa s pomliaždeným hrudníkom. Chatrč zmizla a na jej mieste ostala v zemi trhlina hlboká jeden meter. Čo zostalo z mojich kamarátov, to sa nedá ani popísať…“
Tento skutočný príbeh o neviditeľnej záchrane (uverejnený v novinách Märkisches Volksblatt zo dňa 16. marca 1916) nie je jediný, ktorý popisuje fenomén počutia hlasov. Existuje mnoho takýchto prípadov, ale len malá časť týchto ľudí o nich hovorí otvorene.
SVET GRÁLU 31/2012
 


Život:
Vytúžené dieťa

… a pochybnosti budúcej matky, ktorá má už po štyridsiatke
Naše dcéry boli práve – ako sa zvykne hovoriť – „z najhoršieho vonku“, môj manžel sa už tešil na vnúčatá, keď som ho jedného dňa prekvapila veľkým želaním. Cítila som, že k nám chce ešte niekto prísť a už som sa tešila na možný prírastok. Manžela však moja túžba mať bábätko zaskočila. Veď mladosť sme už mali za sebou... Ale čo je platné rozumné uvažovanie, keď hlas srdca je taký silný. A tak som ako 41-ročná opäť otehotnela.
Moje veľké dievčatá boli od radosti celé bez seba a nadšene pozorovali rast môjho bruška. Od samého začiatku bol ten malý ľudský duch u nás vítaný a milovaný.
V našom širšom okolí to tak žiaľ väčšinou nebolo. Tehotná žena nad 40 rokov totiž patrí do skupiny rizikových rodičiek. Podľa štatistiky sa s pribúdajúcim vekom matky zvyšuje možnosť porodiť choré alebo postihnuté dieťa. S týmito informáciami a pochybnosťami som sa vtedy stretávala všade okolo seba.
SVET GRÁLU 31/2012
 


Téma:
Počujete hlasy? To nie je normálne.

Všetko sa to začalo obrovským citovým vypätím. Narušením partnerského vzťahu k osobe, ktorú dlhé roky považovala za najdôležitejšiu vo svojom živote… Alebo to bolo inak? V každom prípade to zašlo až tak ďaleko, že začala počuť hlasy, ktoré nikto iný nepočul. A napriek tomu zreteľne a jasne. Lekárska diagnóza by možno znela schizofrénia, sluchové halucinácie, alebo iné nevyliečiteľné ochorenie, a odsúdila by ju na trvalé užívanie liekov. Dnes už je všetko zase „ako má byť“. Choroba, z ktorej jej pomohol liek nazývaný „silná vôľa“ alebo „silné chcenie uzdraviť sa“, ju napokon posilnila.
SG: Čo ste si mysleli, keď ste prvýkrát začuli ten hlas?
Myslela som si, že počujem svoju dušu, akoby zosilnený vnútorný hlas, myslela som si, že som to ja, kto hovorí. Ale bolo to zvláštne, neobvyklé, a hlavne som ten hlas počula tak jasne a zreteľne, až som sa divila, že to nepočujú i ostatní okolo mňa.
SG: Povedali ste im o tom? Pýtali ste sa, či tiež niečo nepočuli?
Nie, nepýtala, pretože tie informácie boli dosť dôverné a boli určené mne.
SVET GRÁLU 31/2012
 


Téma:
Problém nie je v komunikácii s jemnejšou realitou, ale so zlým zdrojom

Na ženu z predchádzajúceho rozhovoru si liečiteľ MUDr. Jan Palouček dobre pamätá. Nebol to jeho prvý, ani posledný prípad tohto druhu. Vysvetľuje, že obrovskú úlohu pri liečení týchto stavov zohráva poznanie zmyslu života. „Človek nemôže rozvinúť všetku svoju silu skôr, dokiaľ nemá presnú predstavu o súvislostiach medzi ním a neviditeľným svetom,“ hovorí v nasledujúcom rozhovore.
SG: Spomínate si na túto pacientku?
JP: Áno. Začalo tak jedno veľmi pekné priateľstvo, ktoré trvá dodnes.
SG: Ako by ste určili jej diagnózu v období, keď k vám prvýkrát prišla?
JP: Lekársky by som jej stav vysvetlil ako psychózu sprevádzanú sluchovými halucináciami. Napriek tomu, že som sa vtedy zaoberal alternatívnou medicínou len krátko, uvedomoval som si, kde majú halucinácie svoj skutočný pôvod.
SVET GRÁLU 31/2012
 


Osobnosť:
Emanuel Swedenborg

Emanuel Swedenborg bol jedným z posledných polyhistorov. Narodil sa 29. januára 1688 v Stockholme Jesperovi a Sáre Swedenborgovým. Otec bol inteligentný človek a horlivý duchovný protestantskej cirkvi. Neskôr sa stal biskupom v Skare, a kráľovná Ulrike Eleonora ho dokonca povýšila do šľachtického stavu. Vo funkcii biskupa slúžil aj ako kaplán kráľovskej rodiny a mal tak voľný vstup do najvyšších spoločenských a politických kruhov Švédska. Pod otcovým vedením sa atmosféra v rodine vyznačovala úctou k náboženstvu.
Swedenborgova osobnosť je žiarivým príkladom človeka úprimne pracujúceho na tom, čo je skutočným zmyslom ľudského bytia: byť spojovacím článkom medzi duchovným svetom a svetom hmotným. Samozrejmosť a ľahkosť, s ktorou v prvej časti svojho života vnikal do potrieb praktického sveta vedy, techniky a správy štátu, prezrádza inšpiráciu zo zdroja poznania. Taká inšpirácia nepotrebuje namáhavé učenie naspamäť, ale rýchlo chápe usporiadanie vecí a pôsobenie zákonitostí, ktoré nimi hýbu. Veď napríklad technika je vlastne využitie prírodných zákonov, techniku neprehovoríš ani neoklameš šikovnými slovami. Na rozdiel od nevedomých a nemúdrych ľudí, ktorí sa dajú oklamať rečami politikov, obchodníkov a vôbec rečníkov, si technika robí svoju prácu s neomylnosťou, vzbudzujúcou rešpekt.
SVET GRÁLU 31/2012
 


Rozhovor:
Navigácia u zvierat

Ako sa zvieratá dokážu vďaka svojim schopnostiam bezchybne orientovať
Pod pojmom „navigácia“ si človek obvykle predstaví kompas a mapy alebo moderný GPS (Global Positioning System). Keď sa však zamyslíme nad navigačnými schopnosťami zvierat, začnú nám tieto technické prístroje pripadať banálne. Zvieratá nás svojimi jemnými senzormi, ktoré im umožňujú orientovať sa v priestore, stále prekvapujú. Dôležitú úlohu tu podľa vedcov hrá magnetické pole Zeme. O pozoruhodnom spôsobe orientácie u zvierat sme hovorili s Dr. Ing. Franzom Pastom z Mníchova, ktorý sa touto tematikou zaoberá už mnoho rokov.
SVET GRÁLU 31/2012
 


Záhady:
Materializácia. Trik alebo skutočnosť?

V decembri 2009 sa v médiách objavila vzrušujúca správa o dvojročnom brazílskom chlapcovi, ktorému našli v tele 42 ihiel. Matka ho priviezla na pohotovosť, pretože sa sťažoval na bolesti. Röntgenové snímky ukázali až päť centimetrov dlhé ihly, ktoré mu potom operatívne odstránili. Nikto však nedokázal vysvetliť, ako sa ihly do tela dostali, pretože dieťa nemalo žiadne viditeľné zranenia alebo vpichy. Aj možnosť prehltnutia ihiel bola vylúčená. Krátko nato médiá informovali o zatknutí nevlastného otca tohto dieťaťa a jednej ženy. Tento pár údajne praktikoval čiernu mágiu, no ako presne mali dostať ihly do chlapcovho tela, je iba predmetom špekulácie.
SVET GRÁLU 31/2012
 


Spoločnosť:
Ako vznikajú fámy

Desaťročný Matúš prišiel zo školy s tým, že jeho najlepší kamarát ho už nemá rád. Povedal mu, že ho neznáša. Matúš sa mu znepáčil. Kubo má v triede silný vplyv na ostatných spolužiakov a rozhodol sa, že Matúšovi zavarí. Začal sa ostatných detí vypytovať, či sa s Matúšom kamarátia. Keď povedali, že áno, začal o ňom šíriť fámy – napríklad, že Matúš kradne. Veľa detí Kubovi uverilo. Matúš prišiel zo školy domov, mal zvýšenú teplotu a mame sa potom zveril s tým, že sa mu celý deň diali v škole čudné veci. Niekto mu schoval topánky do cudzej skrinky, na záchode mu niekto zablokoval dvere, zošit na angličtinu mu niekto pokrčil a roztrhal. V družine Matúš začul rozhovor Kuba s iným spolužiakom. Chlapci si spolu povedali –„Budeme o ňom šíriť klamstvá, aby sa s ním už nikto nekamarátil…“ Fámy sú klamstvá, nepravdivé informácie, skreslené informácie – ako chcete.
SVET GRÁLU 31/2012
 


Film:
Náš domov

Brazílsky film Nosso Lar
Ľudská duša, ktorá bola na Zemi prominentným riodejaneirským lekárom, celkom oddaným materialistickému spôsobu života, rozpráva o svojej ceste za hranicou smrti. André Luiz sa prebúdza na temnom, močaristom mieste plnom utrpenia, kde – rovnako ako ostatní, s takmer polozvieracím výzorom – blúdi, až kým ho zúfalstvo neprivedie k vrúcnej modlitbe o pomoc. Prichádzajú dve svetlo zaodené žiarivé bytosti a odnášajú ho do „Mesta prichádzajúcich“.
Prichádzajú sem duše, ktoré sa odlúčili od tela, a nevedia si rady s novou situáciou, v ktorej sa nachádzajú. Duše, ktoré síce mali povedomie o duchovnom svete, no boli na Zemi duchovne lenivé, alebo príliš zahľadené do hmoty. Tu sa im dostáva pomoci, aby mohli nájsť pokoj a rovnováhu, aby si plne uvedomili svoj nový stav. Na základe toho postupne začínajú chápať zákony, ktoré utvárajú život v celom stvorení: v pozemskom, v jemnohmotnom i duchovnom svete, teda zákony, ktoré určujú cesty duše, jej vývoj.
SVET GRÁLU 31/2012
 


Rozhovor:
Skutočné uzdravenie vyžaduje energetické zásahy

Duševné konflikty a homeopatia: rozhovor s lekárom Dr. Reimarom Banisom o sľubných možnostiach „psychosomatickej energetiky“
Už odpradávna si ľudia uvedomujú prepojenie tela a duše, o čom svedčia napríklad rôzne ľudové úslovia: „leží mu to v žalúdku“, „zovrelo sa mu hrdlo od strachu“ alebo „zlomilo jej to srdce“. Určité duševné konflikty sa môžu prejaviť buď priamo ako ochorenie zo strachu, depresií alebo nepokoja, alebo sa môžu manifestovať ako ochorenia zodpovedajúcich častí tela. Dr. Reimar Banis vyvinul v priebehu viacročnej práce novú energeticko-homeopatickú diagnostiku a terapeutickú  metódu, ktorú len v Nemecku začalo používať už viac než 400 lekárov a liečiteľov; po celom svete je to viac n ež 1000 terapeutov v 20 krajinách. Zdá sa, že v „psychosomatickej energetike“ bola objavená metóda, pomocou ktorej je možné presne určiť konflikty, spôsobujúce choroby, a tie sa potom môžu vyliečiť prostredníctvom homeopatie. Pritom je možné merať i to, akou veľkou energiou človek disponuje a čím je prúdenie energie ovplyvňované. O možnostiach „psychosomatickej energetiky“ sme sa zhovárali s lekárom a autorom kníh Dr. Reimarom Banisom.
SVET GRÁLU 31/2012
 


Fotoseriál:
Jaskyňa obrích kryštálov?

Patrím k milovníkom kameňov. Obyčajných, s krásnou kresbou, textúrou, alebo pôvabného tvaru – tými si priebežne zapĺňam byt –, aj polodrahokamov, zvlášť liečivých, ktoré sú vernými sprievodcami môjho života a samozrejme i brúsených drahokamov. Tie však a žiaľ obdivujem len vo výkladoch.
Kto aspoň na chvíľu podľahol čaru kryštálov, vie o čom je reč, keď sa taký kameň prirovná k malému vesmíru a zároveň neopakovateľnému umeleckému dielu živých farieb a dokonalej štruktúry. Kryštály sú základné tvary atomárneho mikrosveta vyrastené do rozmerov viditeľného makrosveta; jednoduchý poriadok, ktorý je príčinou vodivosti svetla, pre citlivého človeka i svetla duchovného. Sú človeku príkladom na usporiadanie svojho vnútorného života i celej spoločnosti.
SVET GRÁLU 31/2012
 


Spoločnosť:
Hiročernofukušima

Správy a fotografie, ktoré minulý rok prichádzali z Japonska, boli otrasné. V onen osudný deň sa v tejto krajine zišli všetky možné katastrofy: zemetrasenie, tsunami, sopečný výbuch, studený front a ešte k tomu aj zamorenie rádioaktivitou, no predovšetkým šesť zničených jadrových reaktorov v komplexe elektrárne Fukušima Daiči. Ako by sa vtedy proti sužovaným Japoncom všetko spiklo.
Táto nukleárna katastrofa sa však vzhľadom na geografickú polohu krajiny dala očakávať. Obyvatelia ostrova si so svojimi 55 atómovými elektrárňami dovoľujú luxus, ktorý v celosvetovom porovnaní predstihujú len USA so 104 a Francúzsko s 58 elektrárňami.
Na rozdiel od menovaných štátov má Japonsko nevýhodu v tom, že táto ostrovná krajina má tektonicky mimoriadne nepokojné podložie, rekordnú hustotou osídlenia. Prečo práve ľudia, ktorí odjakživa bojovali o zachovanie holej existencie na každom centimetri svojej neúrodnej zeme, svoj životný priestor pokryjú takými nebezpečnými zariadeniami?
SVET GRÁLU 31/2012
 


Veda a technika:
Hlas z druhej strany

Je ľahké kritizovať, a to aj kvalifikovane a oprávnene kritizovať. A je toho veľa, čo sa dá kritizovať. Horšie je to s odpoveďou na otázku, čo treba urobiť a ako to urobiť, reálne urobiť, a niesť za to všetky dôsledky. Všimnime si, koľko máme kvalifikovaných politických a ekonomických komentátorov a analytikov, a ako málo z nich by mohlo byť skutočne výkonnými politikmi a ekonómami, schopnými niečo skutočné presadiť a urobiť. Najskôr asi žiaden z nich. Ešte viac je nezodpovedných „študentských“ rojkov – to slovo nie je myslené ako pohana, ale ako označenie názorov zatiaľ dozrievajúcich ľudí, ktorí sami ešte prakticky nepracovali, len sa o veciach učili a počuli o nich. Časom pravdepodobne dozrejú, a tak je to správne.
Pred rokmi nám v slovenskej elektrárni Nováky ukázali humorný leták ako reakciu na kritické letáky podráždených ekologických aktivistov: „Vážení priaznivci ekológie, práve sme zastavili poslednú atómovú a uhoľnú elektráreň a vypustili sme poslednú vodnú elektráreň. Prajeme vám veselé Vianoce!“ Na obrázku bol zmrznutý človiečik zababušený do svetrov a čapíc, so sviečkou v ruke.
SVET GRÁLU 31/2012
 


Zdravie:
Starnutie nie je nič pre slabochov

Zvykne sa hovoriť, že staroba nie je choroba. Tak prečo sa starobe brániť? Načo ukrývať stopy svojho života či ich chcieť prekabátiť? Každá vráska je tvrdo získaná skúsenosť. Môže byť predsa krásne uvedomovať si svoje roky, skúsenosti, toleranciu a trpezlivosť, ktorú sme životom získali. Vidieť v nich tú krásu – to je múdrosť staroby.
V mojom povolaní sa často stretávam so staršími ľuďmi. Vidím, ako sa mnohé veci v starobe zhoršujú a prehliadajú. Práve preto mi leží na srdci podpora vzájomného porozumenia a lásky, aby sme vedeli starnutie chápať ako šancu. A nie ako chorobu, ktorej sa treba zbaviť, ktorú treba všetkými možnými prostriedkami potlačiť.
Starí ľudia sú silnou cieľovou skupinou ekonomiky. Len na internete nájdete okolo 15 miliónov údajov na tému anti-aging prostriedkov či zákrokov. Chýba však zdravý postoj k starobe. K tomu úseku života, kde leží viac času za nami, než pred nami a budúcnosť má celkom iné naplnenie.
Moja babička svoj vek nikdy netajila. Domnievam sa, že svoje starnutie zbadala až vtedy, keď potrebovala okuliare. A potom k tomu pribudla taška na kolieskach, pretože jej ruky nemali dosť sily nosiť ťažké veci. Ale zriedkavo si ťažkala na starobu, len na bolesti.
SVET GRÁLU 31/2012
 


Náboženstvo:
Náboženské kulty a rituály

Ako a prečo vznikali náboženské kulty a rituály?
O pravom význame rôznych duchovných kultov a rituálov vie dnes len málokto. Dodržiavajú sa často zo zvyku, pretože i naši predkovia ich dodržiavali. Tým sa však postupne vytratila ich živosť a vlastná vnútorná účasť zúčastnených osôb. Krásu a bohaté a vnútorné prežívanie nahradili strnulosť, zvyk a dogma. Dospelo to až do bodu, keď by sa väčšina ľudí týchto úkonov pokojne vzdala, pokiaľ by to v spoločnosti začalo platiť ako „moderné a prirodzené“. Avšak v minulosti mali náboženstvo a kulty najrôznejšieho druhu pre ľudí nedoceniteľný význam, ktorý spoluutváral a formoval celú spoločnosť.
Z archeologických nálezov možno vytušiť, že religiozitu vyjadrovali ľudia už pred stotisíc rokmi v kultových aktoch alebo rituáloch.
Ľudia staršej doby kamennej, rovnako ako my dnes, pravdepodobne cítili potrebu podeliť sa nejakým spôsobom o svoje zážitky z vypätých situácií. Robili tak napríklad, keď chceli vyjadriť vďaku za záchranu z nebezpečenstva, prosiť o zdravie, uzmieriť si dušu skoleného zvieraťa, atď. Aj zvláštne udalosti, napríklad narodenie dieťaťa, mimoriadny lovecký úspech, prírodné katastrofy, choroba alebo smrť viedli k rituálom, ktorými vyjadrovali význam týchto dejov. Toto sa dialo už pred 35 000 rokmi, napríklad pri pohreboch neandertálcov, ktorí vkladali mŕtvym do hrobu kvetiny – dnes je to ešte stále jeden z najstarších zvykov ľudstva. Vyjadruje náklonnosť k zosnulej osobe a zároveň zmysel pre krásu.
SVET GRÁLU 31/2012
 


Fórum:
Chceme byť zdraví a šťastní, ale vieme ako na to?

Obzretie sa za prednáškovým fórom
Na prednáškovom fóre, ktoré sa uskutočnilo 12. novembra 2011 v Brne, sme sa zamerali na tému zdravia a šťastia, o ktoré sa každý z nás usiluje. Napriek tomu nám tieto dve hodnoty v našich životoch akosi chýbajú. Pozvali sme preto troch prednášajúcich – lekárku, terapeutku a liečiteľa – MUDr. Margarétu Černákovú, Jitku Kubečkovú a MUDr. Jana Paloučka, aby sme sa dozvedeli viac o podstate zdravia a šťastia z celostného hľadiska. Súčasťou fóra bolo aj predstavenie nového českého prekladu knihy „Ve světle Pravdy – Poselství Grálu“ od Abd-ru-shina za účasti autorov prekladu – Ing. Jana Zubatého a Ing. Artura Zatloukala a napokon projekcia videorozhovoru s Rüdigerom Dahlkem.
AUDIO NAHRÁVKY z prednáškového fóra 2011
SVET GRÁLU 31/2012
 


Svet Grálu:
Centrum Sveta Grálu v centre Košíc

Centrum Sveta Grálu v Košiciach sme zriadili so zámerom poskytnúť ľuďom priestor na stretnutia a vzájomnú výmenu ich zážitkov, postojov a skúseností najmä z duchovnej oblasti. Rozhovor sa už v antike, i neskôr, považoval za najlepší spôsob hľadania pravdy. Nezriedka umožňuje nahliadnuť do vecí nečakane novým pohľadom z druhej či tretej strany. Býva povzbudením, osviežením i naplnením.
V našom centre sú k dispozícii desiatky zaujímavých kníh, ktoré si môžete prezrieť, požičať alebo zakúpiť. Ďalej sú k dispozícii CD a DVD ako aj všetky čísla nášho časopisu.
Malý, útulný priestor priamo v centre mesta by sa mal stať miestom zdieľania. Nielen zdieľania informácií, ale aj dobrých kníh, filmov, zručností, umeleckých postupov … a všetkého, čo sa dotýka poznávania a využívania duchovných zákonov v praktickom živote.
Pokiaľ budete chcieť navštíviť naše nové centrum, alebo zúčastniť sa niektorej z pripravovaných akcií, dajte nám prosím o sebe vedieť. E-mailom, telefónom, alebo akokoľvek inak.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
Ďalšie informácie o centre Sveta Grálu
SVET GRÁLU 31/2012
 


Na záver...
Jediný skutočný boj treba viesť sám
so sebou. Stať sa nezmieriťeľný
k sebe a láskavý k druhým. Iná cesta
ako premôcť zlo, nie je.
MUDr. Jan Palouček
SVET GRÁLU 31/2012
 


Tu si môžete objednať časopis

Tu nájdete elektronickú verziu časopisu
 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!