Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

Svet Grálu č. 32 / 2012
Tu si môžete objednať časopis!

Tu si môžete objednať predplatné!

Svet Grálu č. 32 / 2012
Téma:  Život bez jedla?
jún 2012 - august 2012
vyšlo 1.6. 2012


Na úvod...
Téma: "Povedal som svojim bunkám, že odteraz sa budeme živiť pránou"
Fejtón: Jak jsme jedli-nejedli
Náboženstvo: O zlých vinohradníkoch
Téma: Pránická strava - a prečo?
Náboženstvo: Načo vlastne potrebujeme náboženstvo?
Zaujímavosti: Viete, že...?
Duchovný svet: Volanie po pomocníkovi
Cvičenie: Zabavte sa užitočne!
Osobnosť: Jan Hus a Martin Luther
Fotoreportáž: "Zbav nás zlého"
Náboženstvo: Desať egyptských rán
Rozhovor: Integrovaná medicína
Recenzia: "Pretože mám svoj hlas"
Veda: Mozog ako nástroj duše
Osobnosť: Osudové stretnutia
Život: Rozhodnutie k vlastnej zodpovednosti
Názory: Listy čitateľov
Na záver...
 
  Z obsahu 32. čísla jún 2012 - august 2012:

 

Na úvod...
Človek mieni… a nakoniec je všetko inak. V tomto čísle sme sa chceli venovať vedľajším účinkom liekov na ľudské zdravie. Medzitým však do Čiech prišiel Henry Monfort predstaviť pránickú stravu a poriadne nám zamiešal karty. Dostali sme od vás niekoľko prosieb, aby sme k tejto téme zaujali stanovisko. Nuž, vyhoveli sme vám a v tomto čísle si na tému život bez jedla môžete prečítať rozhovor s Henrim Monfortom a pohľad lekára Jana Paloučka. Pôvodne avizovanej téme vedľajších účinkov liekov sa budeme venovať v septembrovom čísle.
Podtitul časopisu „duchovné súvislosti v živote“ odkazuje na duchovnú dimenziu človeka. Táto dimenzia má však veľa stránok – popri vzťahu človeka k Bohu k nej patrí nesporne aj vzájomné spolunažívanie ľudí, výchova detí, partnerské vzťahy, no rovnakou mierou aj umenie ako prirodzený prejav tvorivého ducha. Nejde nám primárne o poukazovanie na rôzne „nadprirodzené“ a výnimočné javy, teda akúsi „duchárinu“, ani o „vznášanie sa kdesi v éteri“; chceme prinášať poznanie, použiteľné v praktickom živote a prispievajúce k harmonickému rozvoju ducha i tela.
SVET GRÁLU 32/2012
 


Téma:
"Povedal som svojim bunkám, že odteraz sa budeme živiť pránou"

Z prednášok Henriho Monforta, ktorý žije už deväť rokov bez jedla. V Českej republike bol v novembri 2011 hosťom relácie Jaroslava Duška
„Na úvod chcem povedať, že po nikom nežiadam, aby to robil ako ja. Prinášam iba svedectvo. Nie som žiadny duchovný vodca alebo guru. Cesta pránickej výživy je podľa mňa cestou do neznámej krajiny a každý deň, keď vstávam, hovorím si: Pokiaľ to pôjde, budem pokračovať. Nekladiem si žiadne ciele, že ešte zajtra, za týždeň, za rok budem robiť to isté“, hovorí Henri Monfort, päťdesiatosemročný spisovateľ z juhozápadného Francúzska, ktorý žije už viac než deväť rokov bez jedla a ktorý vlani v novembri prijal pozvanie do diskusnej relácie Jaroslava Duška. Henri Monfort sa živí pránou.
- Tvrdíte, že nejete už deväť rokov fyzickú potravu. Že sa živíte pránickou potravou. Čo je to prána?
-
Prána je všetkým prestupujúca živá sila svetla, energia života. Slovo prána pochádza z hinduistickej tradície a tento pojem nachádzame aj v čínskom taoizme ako čchi. V japončine je to ki. V Polynézii a Južnej Amerike sa tomu hovorí mana. Takže prána je jednoducho životná energia.
...
Niektoré tvrdenia v rozhovore sú iste kontroverzné. Preto ďalšie objasnenie tohto fenoménu prinášame v článku Pránická strava – a prečo? od MUDr. Paloučka
SVET GRÁLU 32/2012
 


Fejtón:
Jak jsme jedli-nejedli

No a tak tedy to bylo zrovna na Slovensku, když jsme se se ženou rozhodli přejít na rýžovou dietu. Byli jsme tam na takovém přednáškovém semináři a večer nás u stolu přítel Miloš okouzlil výhodami rýžové diety: vyčistí vám tělo, ozdraví vás, a taky přitom zhubnete. Hned příští týden jsme doma zasedli k talíři rýže Natural, uvařené bez zrnka soli a kapky tuku či koření. Dali jsme se do jídla. Poslyšte, znáte někoho, kdo nerad jí? Prý existuje sekta velmi, ale opravdu velmi štíhlých dívek, kterým se při pomyšlení na jídlo dělá špatně, a ty uctívají své božstvo hladem a nechutí, postupně přitom hubnou a blednou. Ale normální neznaboh se bezpochyby pouští do jídla z přesvědčení, rád a s chutí, stejně jako se kdysi Karel Gott vyznal skromně: Zpívám rád a zpívám dobře. I my jíme rádi a jíme rádi dobře. No a té rýže jsme tehdy požívali lžíci za lžicí a přitom jsme po sobě tak zvláštně nejistě obraceli oči.
SVET GRÁLU 32/2012
 


Náboženstvo:
O zlých vinohradníkoch

(Lukáš 20,9–16)
O čo v tomto podobenstve ide, čo sa vlastne stalo? – Ježiš vošiel do Jeruzalema, „hradu mieru a pokoja“, hlavného mesta Izraelitov. Do mesta, ktoré kedysi bolo Bohom vyvolené, aby medzi jeho múrmi povstal chrám, ktorý by ukrýval to najsvätejšie – archu zmluvy s desiatimi prikázaniami, ktoré Mojžiš vytesal do kameňa. Tu sa Stvoriteľ zjavil svojmu národu a vyvoleným a povolaným kňazom sprostredkoval múdrosť a pomoc.
Pre Syna Božieho bol pripravený triumfálny vstup. Ľud dúfal, že ho oslobodí od útlaku Rimanov a videl v ňom budúceho pozemského kráľa. Jeho misia bola však úplne iného druhu. Chcel svoj národ vyslobodiť z duchovného otroctva, vyprostiť ho z duchovných pút, vrátiť mu slobodu aby mohol prijať neskalenú Božiu Pravdu.
SVET GRÁLU 32/2012
 


Téma:
Pránická strava - a prečo?

Môže existovať, alebo nie? - MUDR. JAN PALOUČEK
Pránická strava je útokom na podstatu materializmu. Preto sa netreba čudovať, že sa i tu stretávame so starým osvedčeným spôsobom jeho obhajoby. Z rôznych miest zaznieva, že pránická strava je nezmysel, lož alebo podvod. To sú tri, stáročiami preverené nádrže, do ktorých sa splachujú rušivé názory aj s ich zástancami.
Zdalo by sa, že tentoraz je už vopred vyhraté, pretože život bez jedla a bez vody vedie podľa všeobecne známych skúseností k istej smrti. Všeobecne známe skúsenosti však nikdy nie sú tými jedinými skúsenosťami. Existujú aj menej známe skúsenosti, ktoré protirečia tým prvým.
Z čoho je živý človek? Alebo lepšie povedané, z čoho žije pozemské telo človeka?
SVET GRÁLU 32/2012
 


Náboženstvo:
Načo vlastne potrebujeme náboženstvo?

Mnohí vedci zastávajú názor, že náboženstvá sú prekážkou v hľadaní pravdy, a pokiaľ skĺznu do násilného fundamentalizmu, ohrozujú dokonca prežitie ľudstva. No na druhej strane sa človek ako živý tvor na najvyššom stupni vývoja odlišuje od zvierat práve aj svojou schopnosťou religiozity. Tá je s ľudským vývojom neoddeliteľne spätá a mnohí ľudia vnímajú, že ich ľudské bytie by bez  tejto danosti nemalo význam. V čom teda spočíva rozpor medzi vedou a náboženstvom, ktorý obom stranám bráni vydať sa spoločne za hľadaním pravdy? V čom tkvie hodnota náboženstva?
SVET GRÁLU 32/2012
 


Zaujímavosti:
Viete, že...?

Týmito slovami sa často v tlači uvádzajú rôzne „zaručené“ zaujímavosti. No nie všetko čo „vieme“, je pravda. Mnohé populárne omyly sa bez overenia odovzdávajú od úst k ústam, z generácie na generáciu.
Tento efekt sa bežne využíva v reklame: čím častejšie sa nejaké tvrdenie opakuje, s tým väčšou samozrejmosťou (nevedomky) sa naň pozerá ako na „pravdu“. Čo často počujeme, tomu veríme – veľakrát však neprávom. Existujú tucty populárnych omylov, ktoré sa odovzdávajú z generácie na generáciu – hoci neboli podrobené žiadnej kritickej skúške.
Určite už každý aspoň raz počul výrok, že človek využíva len zlomok svojej mozgovej kapacity – hovorí sa o púhych 10 až 20 percentách. Zvyšok vraj zostáva nevyužitý, a môže sa pomocou cieleného tréningu rozvíjať. Kto pozná dielo „Vo svetle Pravdy“ od Abd-ru-shina, bude asi týmto výrokom zaskočený. Opakovane sa v ňom totiž poukazuje na prílišné pestovanie veľkého mozgu podporovaním jednostrannej intelektuálnej činnosti. Ako sa to zhoduje s týmto výrokom? To by sme nemali všetky možnosti nášho mozgu využívať?
SVET GRÁLU 32/2012
 


Duchovný svet:
Volanie po pomocníkovi

Ľudstvo potrebuje pomoc. Je však ešte schopné túto pomoc spoznať?
Vedeckotechnický pokrok v dvadsiatom prvom storočí neodstránil problémy, s ktorými sa ľudstvo od nepamäti potýka. Núdza, nespokojnosť, bieda a morálny úpadok sú neustálou súčasťou života spoločnosti. Z tohto začarovaného kruhu sa už sami dostať nevieme, potrebujeme pomocníka. Ibaže naše predstavy o tom, čo je správne a hodné nasledovania sú možno úplne odlišné od toho, čo by nám skutočne pomohlo...
SVET GRÁLU 32/2012
 


Cvičenie:
Zabavte sa užitočne!

Ako pružne prekĺznuť všedným dňom
Aj Vám sa zdá, že ste stále stuhnutejší a menej ohybný? – Keď sa snažíte vyteperiť z kresla pred televíznou obrazovkou, pretože sa vám zase minuli sladkosti? Alebo keď po niekoľkohodinovej práci pri počítači precitnete a zisťujete, že tu už nejde o žiadne zdanie, ale o fakt, ktorý akosi neviete vyvrátiť. – Pravda, človek by s tým rád niečo robil... ale čo? Navyše, keď si uvedomí, čo všetko má zase dnes postíhať! A tak ako skoro každý večer, aj dnes si odfúkne: “... ej bisťu, mám dosť!“ A čo si tak zabehať?! Ale keď prší, či sneží? ...zas ma bude škriabať v krku a páliť v pľúcach? – Hm, radšej nie...
Ak je toto aj Váš prípad, niečo tu pre Vás máme. – Malú zostavu cvikov na každý deň, ktorá Vám zaberie maximálne päť minút. Zato však budete mať ohybnejšie telo, rozcvičíte si ruky, uvoľníte stuhnuté svaly, prehĺbite svoj dych. Cvičenie nie je viazané na počasie ani na termíny a nepotrebujete naň nijaké zvláštne oblečenie; no odporúčam zobliecť si aspoň sako a zložiť z krku kravatu, a radšej aj tú šnúrku s mobilom – aby ste si ju prípadne nepristúpili...;-)
SVET GRÁLU 32/2012
 


Osobnosť:
Jan Hus a Martin Luther

Dvaja najväčší reformátori stredovekej cirkvi a odvrátená strana Lutherovho učenia
Stredoveká cirkev bola do čias Luthera ešte pomerne jednotná. Vo veľkej miere ovplyvňovala vtedajší život, a ako to už býva, príliš veľa moci zvádza k zneužívaniu. Vzďaľovanie sa cirkvi od pôvodných ideálov vyvolávalo snahy po náprave.
Reformácia v Čechách bola svojím rozsahom v Európe jedinečná a otvárala cestu aj nemeckej reformácii. Česká reformácia prerástla do revolučného husitstva, skončila hnutím „Pod obojím“ a najkrajší plod vydala až v Jednote bratskej. Husitstvo však vzniklo až po násilnej smrti Jana Husa – on sa preto nestretol s jeho rôznymi prejavmi počínajúc ušľachtilou miernosťou až po chiliastické blúznenie a sektársku krutosť.
Fyzickou likvidáciou J. Husa cirkev kritikov neumlčala a nešvár neodstránila. Naopak – obchod s odpustkami sa ešte zintenzívnil a cirkev tým sama poskytla Lutherovi dôvody k jeho tvrdej kritike.
Martin Luther sa naopak veľmi rýchlo stretol so spoločenskými dôsledkami svojich myšlienok, vrátane extrémnych výstrelkov hnutia novokrstencov i všetkých hrôz, ktoré so sebou priniesla sedliacka vojna.
SVET GRÁLU 32/2012
 


Fotoreportáž:
"Zbav nás zlého"

V Mögeltönderi, v odľahlých dánskych končinách, ďaleko od davu ľudí, sa nachádza starý kostol. Tento kostol nielenže zdobia nádherné stropné maľby, aké inde na severe len tak nenájdete a nielenže sa pri ňom nachádza najstaršia ulica Dánska s najstaršími domami, ale ukrýva aj poklad celkom iného druhu: tradičnú miestnu legendu a portrét Petra Hinrichsena.
Tento muž zomrel totiž v roku 1592 ako 127-ročný! Nebol to však len jeho vek, ktorý mu zabezpečil čestné miesto v kostole, o čom svedčí aj táto povesť:
„Keď mal okolo 80 rokov, prišla veľká prívalová povodeň; zničila dedinu Süderdorf a jej obyvatelia sa snažili uniknúť ako sa dalo, bežali preto na Zámockú ulicu. Tu zúfalo vo veľkých zástupoch stáli a meravo hľadeli na pustošiacu povodeň: niekto si zachraňoval svoj dobytok zo stajne, iný v rýchlosti zapchával studňu, ďalší si zabarikádoval dvere, ale toto všetko nebolo vôbec nič platné, voda stúpala a stúpala.
SVET GRÁLU 32/2012
 


Náboženstvo:
Desať egyptských rán

Zasahuje Boh svojimi zázrakmi do diania vo svete?
V abrahámskych náboženstvách – teda judaizme, kresťanstve a v islame, hrajú nadprirodzené udalosti dôležitú úlohu ako dôkazy Božej všemohúcnosti. Pre Židov je útek z Egypta a potom osídlenie vlastného územia jednou z najdôležitejších udalostí národnej histórie. Podľa Biblie by sa však bez Božieho zásahu faraón nikdy neodhodlal prepustiť Židov, ktorých využíval na nútené práce. Ich odchod z Egypta tak bol vynútený krutými udalosťami, tzv. ranami. Aj ich odchod do zasľúbenej krajiny by bol bez pomoci nadpozemských síl odsúdený na neúspech. Pre kresťanov je zase zázrakom Ježišovo zmŕtvychvstanie, ktoré dokonca zatieňuje aj jeho skutky. Svoje zázraky má aj islam. Údajne sú vedecky dokázateľné a potvrdzujú tak správnosť Mohamedovho učenia.
SVET GRÁLU 32/2012
 


Rozhovor:
Integrovaná medicína

 O tom, čo je integrovaná medicína a o ďalších témach sme sa zhovárali s MUDr. Tiborom Barancom, lekárom snažiacim sa vytvoriť most medzi dvoma svetmi, pre ktorého je medicína hobby a duchovno potešením.
Vyštudovali ste klasickú medicínu. Prečo ste sa rozhodli zasvätiť svoj život homeopatii? Ako a kedy ste sa k nej dostali?
Po niekoľkých rokoch praxe v klasickej medicíne som s hrôzou zistil, že existujú aj tzv. nevyliečiteľné choroby, ale po ďalších rokoch som dospel k poznaniu, že všetky choroby sú liečiteľné, nie vždy je však liečiteľný pacient. S homeopatikami som sa stretol v rokoch 1991 – 1992, vtedy už začali byť dostupné aj v našich v lekárňach. Pomyslel som si vtedy, čo som to ja za doktora, keď ich nepoznám. V časoch môjho štúdia na Lekárskej fakulte v Bratislave, a vôbec počas totality, bola výučba homeopatie zakázaná. V roku 1993 v rámci prípravy na druhú atestáciu sme mali prednášku o homeopatii. Veľmi ma zaujala. Po troch rokoch praxe a dvoch atestáciách zo všeobecného lekárstva som pochopil, že alopatická (klasická) medicína nevyrieši všetky zdravotné problémy človeka, a ľudia chcú výsledky, zbaviť sa svojich ťažkostí. Vtedy ma homeopatia oslovila a vedel som, že je to jedna z ciest, ktorou bude treba ísť.
SVET GRÁLU 32/2012
 


Recenzia:
"Pretože mám svoj hlas"

„Kráľova reč“ – dojímavý, majstrovský fi lm Toma Hoopera
Historický / Dráma / Životopisný, Veľká Británia, 2010, 113 min
Réžia: Tom Hooper
Hrajú: Colin Firth, Geoff rey Rush, Helena Bonham Carter, Guy Pearce
V čom spočíva tajomstvo pôsobivej reči. Psychológovia vedia, že korením každej prednášky nie je ani tak jej obsah, ako spôsob, akým je prednášaná. Sila hlasu, reč tela, istý pohľad rozhodujú o tom, akým spôsobom publikum slová vníma, aká hodnota je slovám priradená. Ak pozorujeme pri nejakej prednáške poslucháčov, už v prvých minútach sa na ich tvárach zračí sila rečníka. Po počiatočnej uvoľnenej a otvorenej atmosfére sa za zdvihnutým obočím chúli úzkostlivá otázka: môžem tomuto človeku dôverovať? Má rečník pre svoje slová oporu v sebe?
SVET GRÁLU 32/2012
 


Veda:
Mozog ako nástroj duše

Cez ktoré oblasti mozgu sa prejavuje duša človeka?
Veda sa dnes snaží vyhnúť používaniu slova duša. Namiesto toho si osvojila pojem psyché. Obe slová však označujú ten istý pojem, sú to synonymá. Medzi ľuďmi panuje predstava, že duša a mozog predstavujú dve strany jednej mince. Stále je však záhadou, ako môže z objektívne merateľných mozgových prúdov vzniknúť subjektívny zážitok. Aj vďaka tomu sa v mnohých ľuďoch vynára otázka, či duša – na rozdiel od mozgu – nemá náhodou nehmotný charakter. Mozog jej pritom má slúžiť ako nástroj na ovládanie tela, s ktorým je spojená. Ale ktoré oblasti mozgu sú nevyhnutné pre činnosť duše? Je niektorá časť mozgu obzvlášť dôležitá na to, aby sa duša človeka mohla prejavovať?
SVET GRÁLU 32/2012
 


Osobnosť:
Osudové stretnutia

Robert Schumann (nemecký hudobný skladateľ, 1810–1856) – bol jedným z popredných predstaviteľov romantického umenia. Po otcovi zdedil literárne sklony, no už v detstve prejavoval hudobné nadanie a hudba sa napokon stala jeho poslaním. Schumannov životný príbeh je pretkaný nezvyčajným úsilím i zaslúženým úspechom a napriek láskyplnému partnerskému vzťahu aj osobným utrpením.
Jedného dňa zaklopal osemnásťročný študent práva na dvere domu na Novom trhovisku v Lipsku, aby požiadal pána Friedricha Wiecka, vychýreného učiteľa hry na klavíri, o štúdium. Mladý študent hral na klavíri, aj komponoval, a nedávno sa pevne rozhodol zanechať štúdium práva a plne sa venovať hudbe. Bol to Robert Schumann. Friedrich Wieck, ktorého nedávno opustila žena a zanechala mu tri deti − dvoch synov a najmladšiu dcérku Claru, musel zastať výchovu i prácu učiteľa klavíra. Domáce práce pripadli gazdinej Nanne.
SVET GRÁLU 32/2012
 


Život:
Rozhodnutie k vlastnej zodpovednosti

Globálna zmena vedomia začína v nás
Kto to nepozná: Je 20 hodín 15 minút. Presne na 20. hodinu som mal dohovorenú schôdzku so svojou priateľkou práve tu, v tejto kaviarni. Zatiaľ tu nie je. A v našej mysli beží film. Stalo sa jej niečo? Mali sme sa stretnúť skutočne tu? Vždy chodí neskoro, všetko ostatné je zasa dôležitejšie ako ja… a tak ďalej.
Čo sa v takýchto chvíľach deje? V hlave preberáme paletu starých osvedčených vzorcov myslenia a pokúšame sa zaradiť do nich túto situáciu – hodnotíme ju, hoci nevieme, aká je príčina oneskorenia. Čo keby sme raz v takejto chvíli pustili z hlavy zaužívané vzorce myslenia a zaujali iný uhol pohľadu? Keby sme radšej pokojne vyčkali a potom si nechali vysvetliť dôvod oneskorenia? Čo keby sme sa z hodnotiteľov stali iba pozorovateľmi? Čo keby sme sa už raz nezaoberali tým, čo by bolo, keby… alebo čo by mohlo byť, keby… a namiesto toho radšej vedome vnímali predovšetkým sami seba a veci okolo, skrátka vlastný život? Pozorovali ho a tým sa stali vedomými seba samých.
SVET GRÁLU 32/2012
 


Názory:
Listy čitateľov
Na tomto mieste uverejňujeme Vaše otázky a názory k témam, predkladaným v časopise Svet Grálu.
Zaujal Vás niektorý z našich článkov? Myslíte si, že k danej problematike máte čo povedať? Napíšte nám! Vaše podnety očakávame na adrese:
Svet Grálu, Hlavná 85, 040 01 Košice.
E-mail:
SVET GRÁLU 32/2012       
 


Na záver...
Obráť svoju tvár k slnku, 
potom budú všetky tiene ležať za tebou.
africké príslovie
SVET GRÁLU 32/2012
 


Tu si môžete objednať časopis

Tu nájdete elektronickú verziu časopisu
 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!