Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             

Svet Grálu č. 33 / 2012
Tu si môžete objednať časopis!

Tu si môžete objednať predplatné!

Svet Grálu č. 33 / 2012
Téma:  Jeme lieky, ale zdraví nie sme
september 2012 - november 2012
vyšlo 1.9. 2012


Na úvod...
Fejtón: Guľôčky, ktoré neliečia
Zdravie: Od ľahkej drogy až k ťažkej zmene osobnosti
Rozhovor: "Život byl poměrně nudný. Tak proč si ho nezpestřit?"
Výchova: "V pote svojej tváre..."
Rozhovor: "Lieky na trvalé uzdravenie nestačia. Uzdraviť sa musíme sami"
Spoločnosť: "Zrútil sa mi svet"
Cvičenie: Ešte viac ohybnosti
Spoločnosť: Niekoľko úvah nielen o škole a školstve
Zamyslenie: Slova se mluví a mlýny melou
Rozhovor: Život s "druhým brehom"
Príroda: Počasie z ľudskej ruky
Fotoseriál: Dotyky krásy severoamerického kontinentu
Náboženstvo: Nebezpečenstvo dogmatizmu
Recenzia: Bola to proste reinkarnácia
Hudba: Anton Bruckner
Vzťahy: Polarita či protiklad
  Z obsahu 33. čísla september 2012 - november 2012:

 

Na úvod...
Nie je to tak dávno – približne 80 rokov, keď obyčajný, dnes už zvyčajne málo účinný penicilín mal moc rozhodnúť o ľudskom živote a cenu zlata. Vojaci na frontoch prvej svetovej vojny, ženy po pôrode, deti so zápalom pľúc a slávni básnici v najlepších rokoch zomierali na choroby, ktoré dnes zaženieme jednoduchou antibiotickou kúrou. Alebo (tí šťastnejší z nás) prírodným liečivom. Na nešťastie, aj dnes tisíce ľudí denne zomierajú na to, že nemajú prístup ani k tým najzákladnejším liekom na choroby, ktoré sa liečiť dajú a mali by sa... keby mocní tohto sveta uvažovali viac o spolupatričnosti než o tom, ako zabezpečiť svoj stále neskrotnejší blahobyt. Svoje o tom vie aj slovenská lekárka, Margaréta Černáková, dobre známa čitateľom Sveta Grálu, ktorá sa nedávno vrátila z Afriky. V Tanzánii ako členka pomocného tímu lekárov na vlastnej koži spoznala, ako ďaleko sme tu v Európe od poznania toho, čo je to skutočná bieda.
SVET GRÁLU 33/2012
 


Fejtón:
Guľôčky, ktoré neliečia

Človek vie, čo chce – Pánboh vie, ako to dopadne. Rozumej človeče, niečo si zmyslíš, ale či to tak aj naozaj dopadne, o tom už rozhoduje iná múdrosť. Od čias ľudových múdrostí sme dnes už ďaleko, ale stále máme podobné starosti. Ľudstvo dnes vyrába milióny guľôčok, tabletiek. Vyrába ich z ropy, uhlia a iných chemických surovín... ale Pánboh akosi nelieči podľa našich predstáv a nášho scenára. Niekde sa to zadrháva. Sme čím ďalej tým viac chorí, i keď tu máme ohromný farmaceutický priemysel, no pritom nie sme zdravší.
Ako to?
Táto téma sa v článkoch Sveta Grálu, v knihách, ktoré vydávame, i na tematicky príbuzných prednáškach preberá už roky: máš horúčku? Zrazíme ti ju liekmi. Bolí ťa po nich žalúdok? V poriadku, máme tu niečo proti bolesti. Ochorie ti z chemikálií pečeň? Žiaden problém, aj na pečeň máme lieky. A tak ďalej. Osvietenejší lekári vedia, že to je potláčanie príznakov choroby namiesto jej liečenia, a pripodobňujú to k vyskrutkovaniu varovnej kontrolnej žiarovky, ktorá má za úlohu signalizovať poruchu: kontrolka v automobile signalizuje, že v motore máme málo oleja. A my namiesto doliatia oleja žiarovku vyskrutkujeme a ideme ďalej i bez oleja. Ako dlho asi vydrží motor? Svetová zdravotnícka organizácia zaradila ako štvrtú najčastejšiu príčinu úmrtia vedľajšie účinky užívania liekov...
SVET GRÁLU 33/2012
 


Zdravie:
Od ľahkej drogy až k ťažkej zmene osobnosti

Následky užívania omamných a návykových látok
V dnešnej dobe sa pôsobenie návykových a omamných látok často bagatelizuje – natoľko, že sa s nimi mnohí, najmä mladí, zahrávajú. Ľahkomyseľný prístup sa však vypomstí veľmi nepriaznivými dopadmi. Pozrime sa preto detailnejšie, ako pôsobia drogy na telo a dušu.
SVET GRÁLU 33/2012
 


Rozhovor:
"Život byl poměrně nudný. Tak proč si ho nezpestřit?"

Rozhovor s mužom, ktorý bol závislý na drogách
Měl pocit, že žije v krásnějším světě než ostatní. Myslel si, že všechno má pod kontrolou. Sám sebe začal vidět v lepším světle, domníval se, že už ví víc než ti druzí. A pak najednou zjistil, že všechno je jinak… a uviděl skutečný svět, ve kterém se nacházel. Drogovou závislost. Kouřil marihuanu, hašiš, vyzkoušel i pervitin. Cestu ven z bludiště mu pomohla nalézt víra. Myslíte si, že vám by se to nikdy nestalo? Co když má podobný problém někdo z vašich blízkých? Anebo co když nevíte všechno o svých dospívajících dětech?
SVET GRÁLU 33/2012
 


Výchova:
"V pote svojej tváre..."

Základ pracovnej motivácie už v detstve
„V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa nenavrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý…(Gen. 3, 19)“ Tak znela podľa Biblie veta, ktorú si Adam vypočul ako príkaz na cestu pri opustení raja. Bežný výklad to chápe predovšetkým ako trest Boží a často sa stretávame s predstavou, že práca znamená najmä nepríjemnú námahu, kým dôchodok prináša naopak zaslúžené obdobie bezstarostného života a slobody. Je teda práca zásadne niečo nepríjemného? Znamená teda „motivácia k práci“ len nejaké donútenie sa k neobľúbenej činnosti, ak je to bezpodmienečne nutné?
SVET GRÁLU 33/2012
 


Rozhovor:
"Lieky na trvalé uzdravenie nestačia. Uzdraviť sa musíme sami"

Rozhovor pre časopis Svet Grálu s Prof. RNDr. Ludmilou Kameníkovou, DrSc.
Ludmila Kameníková sa po štúdiách stala vedecko-pedagogickou pracovníčkou a teraz pôsobí v laboratóriách Farmakologického ústavu 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Veľmi stručne povedané, v 60-tych rokoch stála pri zrode nového vedného odboru, ktorý sa odborne nazýva xenobiochémia a ktorý sa zaoberá premenou cudzorodých látok v tele. Pri skúmaní účinku liekov zistila i to, prečo lieky jednému pomáhajú a inému zasa nie, a že samotné lieky na trvalé uzdravenie nestačia. „Pri všetkých chorobách je potrebné, aby sme my sami napomáhali svoje uzdravenie svojou mysľou. Príčina každej choroby je totiž vždy duchovná,“ – to sú jej slová. Už ako malé dievčatko chcela vedieť, čo sa deje v telách živočíchov, ktoré so záujmom pozorovala. A túžba poznávať a objavovať, poznať príčiny živých dejov ju potom už nikdy neopustila.
SVET GRÁLU 33/2012
 


Spoločnosť:
"Zrútil sa mi svet"

Kríza v zamestnaní
Niekedy to možno skutočne tak vyzerá. Človek má pocit, že sa mu rúcajú jeho základné istoty, hrozí strata práce... Krízy sú súčasťou ľudského života. Nezriedka sú dokonca nevyhnutné. Situácia sa dostane až tak ďaleko, že sa človek musí obrátiť, zmeniť svoje životné smerovanie. Z tohto hľadiska môžu byť krízy nutné a užitočné.
Krízou odborne nazývame taký stav, keď nároky okolia zaťažia človeka natoľko, že sa začne správať a prejavovať inak, ako je preňho typické.
Definícia hovorí, že existujú krízy, ktoré dokážu človeka zahnať až na hranicu jeho možností, či dokonca až za ňu. Takto postihnutý sa potom ocitá vo veľmi nepríjemnom stave, ktorý ho môže zatlačiť do tej miery, že stratí sebakontrolu. Často ho prenasleduje veľký strach či pocity osamotenia.
Kríza sa tiež označuje ako výnimočný stav. Teda, že nie každá záťaž je zároveň aj krízou. Veľa konfliktov a problémov si žiada riešenie, alebo dokonca prináša napredovanie. Spočiatku nejde o skutočné krízy.
SVET GRÁLU 33/2012
 


Cvičenie:
Ešte viac ohybnosti

Jednoduché cvičenia na kĺby
Ako Vám išlo prvé cvičenie na zvýšenie ohybnosti (Svet Grálu č. 32) Už sa Vám darí držať telo vzpriamené? Vstávate ráno lepšie a ľahšie? A ako sú na tom Vaše kĺby? Sú trochu pohyblivejšie? Už sa Vám kútiky úst pohybujú smerom k ušiam ľahšie a bezbolestne? Ako sa cítite?
Takže pokračujeme. Máme tu ďalší pohybový program, tentoraz špeciálne na kĺby. Ste pripravení? To najdôležitejšie už ovládate – vzpriamený „kráľovský“ postoj s najkrajším úsmevom.
Zachovajme si dôveru a podarí sa to. Pridajme ešte trochu nadšenia a uvoľnime sa. – A teraz s chuťou do toho!
SVET GRÁLU 33/2012
 


Spoločnosť:
Niekoľko úvah nielen o škole a školstve

Škola, resp. obdobie školskej dochádzky, je dôležitou súčasťou života každého človeka. Do školy prichádzame v šiestich rokoch, prežijeme v nej časť svojho detstva, celé obdobie dospievania a opúšťame ju (tí najvytrvalejší) v čase dospelosti. Ide o veľmi dôležité obdobie, v ktorom vývoj telesný sprevádza vývoj duševný. Pre zdravý, harmonický vývoj človeka je dôležité, aby prebiehal rovnovážne, rovnomerne, prirodzene – úmerne veku a schopnostiam.
SVET GRÁLU 33/2012
 


Zamyslenie:
Slova se mluví a mlýny melou

Jak lidé drží dané slovo?
Při vzpomínce na „staré dobré časy“ v nás povětšinou vyvstane stesk po lepších dobách, anebo možná vůbec stesk po lepším prostředí, než je to dnešní, na pováženou pokročilé a moderní. Naše krajina nám k takový m vzpomínkám nabízí sdostatek nenápadných památníků minulých časů. Nejen výstavné hrady a zámky, kdepak. Jsou to i kapličky, křížky u cest, smírčí kříže, prastaré aleje a stoleté stromy, studánky i klikaté polní cesty. Taky třeba mlýny.
Taková profese mlynáře byla velmi specifická. Jednalo se vždy o zručného řemeslníka, který rozuměl stavbě a provozu mlýna. Mlynář býval často svobodný člověk, u něj se scházeli lidé z různých vesnic, zblízka i z daleka. Byla to místa veselá i smutná, kam mlynářští tovaryši – krajánci přinášeli zprávy ze světa. Obdobím největšího rozkvětu mlynářského řemesla byl konec 19. a začátek 20. století. Dnes je sláva mlynářského řemesla již minulostí, po mlýnech zbyly již jen více nebo méně zachovalé stavby.
Jedna taková nesmírně pozoruhodná památka se však nachází naproti tomu nikoliv na břehu potoka, ale v archivu: je to tak zvaná Řimická smlouva.
SVET GRÁLU 33/2012
 


Rozhovor:
Život s "druhým brehom"

Rozhovor s Margot Ruis
Pod titulom „Prírodné bytosti a liečenie Zeme“ vydala Margot Ruis svoju druhú knihu o svojich kontaktoch s bytosťami prírody. Sprostredkováva v nej ľudstvu varovanie a dobré rady z ríše „druhého sveta“. Sveta, v ktorom majú svoj pôvod procesy rastu a formovania v prírode. Hlavnými jej témami sú – pochybný vývoj technológií a spoločnosti v uplynulých rokoch, jeho účinky na prírodné bytosti a predovšetkým praktické námety, ako niečím prispieť k „liečeniu Zeme“.
SG: Vaša prvá, úspešná kniha „Prírodné bytosti – stretnutie s priateľmi človeka“ vyšla po prvý raz v roku 1994 a dosiahla už 5 vydaní. Čo bolo podnetom k vašej novej knihe „Prírodné bytosti a liečenie Zeme“?
Ruis: Téma na mňa roky dorážala, najprv slabo, potom naliehavejšie, a v posledných rokoch vyložene dôrazne. Rozhovory s prírodnými bytosťami som si bezprostredne zapisovala; mala som teda veľa poznámok, z ktorých postupne vyplynulo, ako a ktoré problémy sa objavovali – a potom už išlo len o to, knihu skutočne napísať.
SVET GRÁLU 33/2012
 


Príroda:
Počasie z ľudskej ruky

Vedci v mnohých krajinách pracujú na tom, aby dokázali cielene ovplyvniť počasie. Manipulácia s počasím je však grotesknou hrou obrátenou proti prírode.
Počasie je zriedkakedy také, aké by si ľudia v danom okamihu a na danom mieste priali. Často sa nám zdá, že je príliš mokro, príliš chladno, príliš horúco alebo veterno, atď. Túžba ľudí ovplyvniť počasie vo svoj prospech je preto stará – a už dávno to nie je len obyčajné želanie. Metóda „očkovania mrakov“, ktorou je možné ovplyvniť zrážky, sa dnes využíva zhruba v tridsiatich štátoch sveta. Otázkou sú však možné dôsledky týchto operácií.
SVET GRÁLU 33/2012
 


Fotoseriál:
Dotyky krásy severoamerického kontinentu

Rozľahlé nekonečné pláne, hlboké masívy kaňonov vytvorené dávnym odchodom ľadovcov, len lietadlami dostupné rozprávkové jazerné krajiny, nepriestupné lesy s tisícročnými sekvojovými hájmi v okolí pohoria Sierra Nevada, hnedočervené púšte nabádajúce človeka k pokornému stíšeniu a stále zelené sopečné ostrovy omývané tyrkysovým morom – to sú len niektoré z nedávno prežitých dotykov prírody na západe USA a Havajských ostrovoch uprostred Tichého oceánu. Nechať ich len tak prebehnúť rozumom a vyplniť si len ďalšie biele miesto v cestovateľskom denníku by bola „večná“ škoda. Každému takému dotyku, nech nás zastihne kdekoľvek, dajme šancu nájsť odozvu v našom vnútri. Celá planéta Zem je prepožičaná nám ľuďom ako nádherná školská trieda, ako pestrý priestor k nášmu poznávaniu a dozrievaniu. A tento priestor je posiaty krásou prírody. Všetky dary v nej obsiahnuté nám majú byť inšpiráciou a vzorom, pohladením i nádejou. Dívajme sa okolo seba so široko otvorenými očami i srdcom a vnímajme hĺbku krásy na každom našom kroku. Je to odlesk obrazu krásy nebeskej.
SVET GRÁLU 33/2012
 


Náboženstvo:
Nebezpečenstvo dogmatizmu

Ako staré myšlienkové vzorce vymeniť za duchovnú slobodu
„Myslím a konám len na základe vlastného úsudku a myšlienok, nenechám sa pri tom nikým ovplyvňovať.“ – Väčšinou sa s touto predstavou stotožňujeme. Predpokladáme, že sme pri každom čine i myšlienke sami sebou a v prípade, že to nechceme – nemôže nás nikto a nič ovplyvniť. Avšak pri detailnejšom pozorovaní svojho konania môžeme túto predstavu veľmi rýchlo opustiť a uvedomiť si svoju ďalekosiahlu závislosť. Dokonca i ten, kto si o sebe myslí, že našiel cestu k duchovnému vývoju, môže o svojej domnelej nezávislosti zapochybovať.
SVET GRÁLU 33/2012
 


Recenzia:
Bola to proste reinkarnácia

V roku 1998 sa v USA manželom Leiningerovcom narodil syn James. Po dvoch šťastných rokoch začalo mať dieťa desivé nočné mory: spiaci syn sa v postieľke hádzal, kopal a strašne zo sna kričal. Upokojoval sa iba pomaly, po dlhom materskom láskaní. Opakovalo sa to potom takmer noc čo noc, mesiac čo mesiac. Znepokojení rodičia postupne pochopili, že dieťa volá o pomoc, pretože je zakliesnené v kabíne horiaceho lietadla, a nemôže sa dostať von. Nielen to, opatrnými otázkami dospeli k tomu, že malý James pozná ohromujúce množstvo presných podrobností zo života istého amerického stíhača z obdobia druhej svetovej vojny, z bojov s Japonskom. Povedal im, že štartoval z lietadlovej lode Natoma, že lietal v stíhačke typu Corsair, ktoré mali tú vlastnosť, že pri štarte ťahali doľava a často im pri pristávaní praskali pneumatiky. Jeho kamaráti sa volali Jack Larsen, Leon, Billy a Walter. Pri útoku na japonský ostrov Iwodžima jeho lietadlo zostrelil protilietadlový granát a horiaci stroj sa zrútil do mora. Pri návšteve leteckého múzea sa James – iba trojročný – nedokázal odtrhnúť od expozície vrtuľových lietadiel z vojny a ohuroval otca podrobnými znalosťami. Vysvetlil mu napríklad, že hák v zadnej časti je určený na zabrzdenie pristávajúceho lietadla na palube lode.
SVET GRÁLU 33/2012
 


Hudba:
Anton Bruckner

Anton Bruckner sa narodil v roku 1824 v Ansfeldene pri Linci, ako najstarší z dvanástich detí. Otec bol miestnym učiteľom, organistom a zakrátko začal svojho syna učiť hrať na husle a organ. Anton sa už v 12-tich rokoch pokúšal o komponovanie.
Otec predčasne zomrel a matka musela s ostatnými deťmi opustiť školu a presťahovať sa k príbuzným. Bruckner ju neskôr podporoval finančne až do jej smrti. Anton, trinásťročný chlapec, bol prijatý ako choralista do augustiniánskeho kláštora sv. Floriána v Ansfeldene, kde potom študoval popri husliach a organe aj hudobnú teóriu. Pripravoval sa na učiteľskú dráhu ako jeho otec i dedko. Od roku 1845 bol učiteľom v Ansfeldene, od roku 1851 potom u sv. Floriána pomocným organistom.
SVET GRÁLU 33/2012
 


Vzťahy:
Polarita či protiklad

Priťahovanie, stret, rezonancia, alebo prečo dobro nie je opakom zla
Medzi ženou a mužom nepochybne existujú protichodné zákonitosti vzájomnej príťažlivosti; iste ste sa už zamysleli nad tým, prečo. Sú si vzájomne sympatickí preto, lebo sú rozdielni, alebo práve preto, že sú si v mnohom podobní? Ľudové porekadlá hovoria: „protiklady sa priťahujú“ ale aj „vrana k vrane sadá“ – ktoré pravidlo teda skutočne platí? Zo skúseností vieme, že pravdivé sú obidve. Ako je to možné?
SVET GRÁLU 33/2012
 


Na záver...
Láska k blížnemu, dobrota, bratský súcit sú trpiacemu často potrebnejšie, než akékoľvek lieky.
F. M. Dostojevskij
(Zápisky z mŕtveho domu)
SVET GRÁLU 33/2012
 


Tu si môžete objednať časopis

Tu nájdete elektronickú verziu časopisu
 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!