Osobnosti 

   Herbert Vollmann                  

Okruhy tém

   Médiá - video - nové             
   Médiá - audio - nové            
   Svetonázor a náboženstvo  
   Zdravie a medicína              
   Veda a reč prírody               
   Výchova a vzdelanie            
   Umenie a kultúra                  
   Človek a svet                        
   Duch a duša                         
   Osud a reinkarnácia             
   Smrť a druhý breh                 
   Spoločnosť                            

 Centrum Sveta Grálu 

   Základné informácie             
   Kalendár podujatí                  
   Kde nás nájdete                    
   Fotogaléria                            

 Fórum 

   Prednášky                           
   Príspevky čitateľov              
   Rozšírená listáreň               
   Svet Grálu a médiá             
   Napíšte nám                         

 Servis 

   2 % z dane                            
   Impressum                           
   Kontakt na redakciu             
   Mapa stránok                       

  TÉMA:    Svetonázor a náboženstvo

 
Cnosti
Autor: Herbert Vollmann
Cnosti prichádzajú od Boha. Sú to najušľachtilejšie dary, ktoré Stvoriteľ do ľudského ducha vložil . Preto sú cnosti večné a nemenia sa. Patria ku schopnostiam ducha a sú pre neho tou zverenou „hrivnou“, s ktorou má „hospodáriť“, to znamená, že má využívať svoje schopnosti, aby priniesli požehnanie (úroky).

Človek nebol vybavený hneď hotovými cnosťami, on sám ich musí prebudiť a rozvinúť. Na to potrebuje zase príslušné žiarenia z vesmíru, ktoré mu pri tom pomáhajú .


Východiská týchto žiarení možno nájsť v najvyšších výšinách praduchovnej ríše. Sú to ženské a mužské ideálne postavy, vzory pre všetko človečenstvo, z ktorých každá stelesňuje jednu cnosť. Vysielajú svoje žiarenia do častí stvorenia ležiacich pod nimi, kde ich prijímajú mnohí sprostredkovatelia a vedú ich ďalej až do neskoršieho stvorenia, ktoré sa označuje ako svet a ktoré pozostáva z rozličných hmotností. Patrí k nim aj naša zem.

Pre každú cnosť, pre všetky prednosti, ba pre všetko, čo človekom vôbec vnútorne hýbe, ak je to len čisté, dávajú tieto „žiariace pomoci“ podnet, oživenie a posilnenie, nech už sú to napríklad: vernosť, pravdovravnosť, pôvab, skromnosť, usilovnosť, hrdinstvo, odvaha , zručnosť, plnenie povinností, múdrosť, pokora alebo milosrdenstvo. Staré národy poznali prostredníkov, ktorí s ú v žiariacom reťazci pomocí zhora tí poslední, pretože ich ešte boli schopní vidieť svojimi vnútornými očami. Nazývali ich „bohovia a bohyne“, pretože sa im javili ako mocné osobnosti a svojou mocou a silou ich prevyšovali.

„Bohovia a bohyne“ sú ešte aj dnes tu, hoci ľudia ich vypovedali do ríše neskutočného, do ríše bájí. „Bohmi“ však nie sú, lež služobníkmi Najvyššieho, osobnosťami, ktoré žijú v najvznešenejšej dokonalosti, nesmrteľní, mladí a večne krásni na výšine Olymp (Walhala), ktorá leží pod ľudským rajom. Odtiaľ mnohostranne pôsobia nadol do hmotného neskoršieho stvorenia, usmerňujú a vedú v prírode pôsobiace sily a živly a pôsobia pritom stmeľujúco, sú hnacou silou a formujú. Títo služobníci Najvyššieho a ešte mnohí iní s nimi stoja pevne v zákonoch stvorenia a poznajú len jednu úlohu: spĺňanie Božej Vôle. To vylučuje činy ľubovôle, ktoré im prisúdili ľudia.

Pravá vernosť

Nad všetkými cnosťami stojí cnosť božskej čistoty, ktorá je v ľudskom duchu vyjadrená ako pravá vernosť. Len v jej lúči sa môžu rozvinúť iné cnosti.

Pestovanie ženských cností, na prvom mieste vernosti, je pre ženu najlepšou ochranou proti pomužšteniu, ako aj u muža zabraňuje pestovanie mužských cností klesnutiu do slabošstva a zmäkčilosti. Celkom správne povedal Schiller: „A cnosť, to nie je prázdny zvuk, človek sa v nej môže v živote cvičiť.“ To znamená, musí sa o ňu uchádzať trvalým úsilím o krásne, vznešené a čisté. Potom sa sám môže stať vo svojom ľudskom druhu ideálnou postavou.

Ako sa pri vznešenej strunovej hre prenecháva hráčovi, aké tóny vylúdi, tak môže duch človeka vyvolať vždy osobitné záchvevy, ktoré, nesené čistou túžbou, vychádzajú do vesmíru. Tam nájdu pripojenie k rovnorodým záchvevom, ktoré pôsobia posilňujúco a povzbudzujúco a pozvoľna umožňujú, aby povstal podľa vzoru nebeských cností rovnaký ľudský vzor aj na zemi.

Cnosť pokory

Ak takto našiel odvahu k opravdivému slúženiu pri zachovaní svojej plnej osobnosti, otvorí sa mu brána k pokore a s pokorou vojde do jeho duše ďalšia cnosť: skromnosť. Skromný človek nesiahne nikdy opovážlivo nad seba a vezme si vždy len v správnej miere z toho, čo mu stvorenie ponúka. V dnešnej dobe vzdialenia sa od Boha je ľuďom obzvlášť zaťažko prebudiť v sebe cnosť pokory, pretože k tomu napokon patrí aj poznanie Boha, tušenie o božskej veľkosti a moci.

Cnosť milosrdenstva sa osobitne týka vzťahu ľudí navzájom. Už dávno našiel človek aj pre toto náhradu: súcit ako produkt na pozemské veci pripútaného rozumu, zrodený zo samoľúbosti a sebelásky alebo pozemskej vypočítavosti. Na prvom mieste sú väčšinou vlastný úžitok a výhoda; dôvod skutočne pomáhať iným takmer vždy chýba. Ináč je to naproti tomu s milosrdenstvom v jeho duchovnej veľkosti. Vzniká z čistého duchovného cítenia človeka, z dobroty srdca, a nie zo sebeckého úsilia, ako je to v prípade súcitu.

Ale ešte niečo je milosrdenstvu vlastné: spravodlivá prísnosť, ktorá vidí len duchovný úžitok toho druhého, k čomu patrí aj vlastná pozemská a duchovná pohyblivosť, zatiaľ čo na súcit čakajúca pomoc je omnoho príjemnejšia a pohodlnejšia, lenže podporuje tiež duchovnú lenivosť.

Aké dôležité je, aby sa človek sám hýbal, ukazuje čínske príslovie: „Daruj človeku rybu a bude mať potravu na jeden deň. Nauč človeka chytať ryby a bude mať potravu na celý život.“

Vďačnosť nie je cnosť

Ľudia sa často domnievajú, že vďačnosť je cnosťou alebo povinnosťou . Nie je ani jedným, ani druhým, lež tak ako radosť, s ktorou je úzko spojená, je hodnotou vyrovnania, ktorá musí byť v správnom vzťahu k tomu, čo sa prijíma. Preto je vďačnosť voči ľuďom obmedzená a je nesprávne hovoriť o povinnosti vďaky a očakávať jej dokonca viac, než čoho je dar hodný.

Len voči Bohu má byť vďačnosť neobmedzená, pretože človek za všetko, čo od neho prijíma, nie je schopný dať nič iné než vďaku.

Aj u usilovnosti sa pôvodný pojem spozemštil. Jeden sa snaží dosiahnuť vytrvalou usilovnosťou bezstarostný a pohodlný pozemský život, iný baží tuhou usilovnosťou po moci a uznaní a tretí vykonáva s namáhavou usilovnosťou bez radosti svoju každodennú prácu.

Kto však pozná správny pojem duchovnej usilovnosti, ktorá je úzko spojená so zákonom trvalého pohybu vo stvorení? Tej usilovnosti, ktorá sa neustále snaží dosiahnuť s pokojnou istotou vyšší, svetlejší cieľ, zušľachťovať seba a svojich blížnych, a tým duchovne napredovať, bez nepotrebného preháňania, bez zábran a bez náhlenia.

Usilovnosť, ktorá má svoje korene v duchovnom, vydáva plody pre večnosť, nepominuteľné diela, ktoré pomáhajú aj iným ľuďom. Na zemi vzniká touto usilovnosťou radostné, požehnané pôsobenie, Stvoriteľovi ku cti a ako vďaka!

Tak by to malo byť, keby si človek zachoval cestu cnosti. Ale táto cesta sa stala opustenou cestou. Človek radšej robí „z núdze cnosť“, tzn. oberá nepríjemnú vec o jej najlepšiu stránku, než aby sa sám zaoberal cnosťami

A predsa by mal dušu zasiahnuť pri tomto slove vzdialený tón, ak v sebe ešte nosí iskru túžby. Tón, ktorý prerazí temný závoj, aby dnu vpustil svetlé lúče, občerstvujúce, oživujúce lúče z večných, nevyčerpateľných prameňov, ktoré človeku opäť dodajú vzletnú silu k ideálnemu a čistému, k ušľachtilému a krásnemu.

Viac v článku “Cnosti” v knihe: Pútnik svetmi: Herbert Vollmann
 
 

Ak vás v článku niečo zvlášť zaujalo, alebo máte v tejto oblasti osobnú skúsenosť, napíšte nám.

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!

Editoriál

Vážení čitatelia!
V živote sme neočakávane posta- vení pred otázky, ktoré nás, zdá sa, zastihnú vždy nepripravených. Sme postavení pred riešenie ne- predpokladaných, a často aj neže- laných situácií.
Mám známu, ktorá ako sedemnásť- ročná mala autonehodu. Zrazil ju motocykel. Pre dospievajúce dievča to bol šok, s ktorým sa dlho nevedela vysporiadať. Vyvstali otázky. Prečo ja?       Viac...

Knižná ponuka

Abd-ru-shin
Vo svetle Pravdy

Posolstvo Grálu


Tu v predaji

--- A K C I A ---

Kolekcia štyroch DVD!
17,80 € (536,24 Sk)

Pri kúpe celej DVD edície
získate štyri DVD za výhodnú cenu.

Akciová ponuka DVD obsahuje:
DVD Smrť a druhý breh
DVD Strach a depresia
DVD Umrieť dôstojne
DVD Osud a reinkarnácia