Audio obrázok
Werner Huemer: 100 odpovedí na životné otázky

Sú zážitky blízkej smrti “skutočné”?

Otázka:

Stále častejšie počúvame od niektorých ľudí o zážitkoch blízkej smrti. Opisujú všetci rovnaké zážitky? A sú tie zážitky pravé? Naozaj je to život po smrti?

Odpoveď:

Ľudia, ktorí sa ocitli v bezprostrednej blízkosti smrti opisujú udalosti, ktoré sa vo všeobecnosti zhodujú. To vedie k záveru, že naše vedomie môže existovať aj mimo tela, a preto je možný vedomý život aj po smrti.

V rôznych vedeckých štúdiách sa zistilo, že k takýmto zážitkom blízkej smrti (NDE – Near Death Experience) dochádza veľmi často; len v Nemecku by podľa odhadov mohli žiť viac ako 3 milióny ľudí so zážitkami tohto druhu. Medzi ďalšie poznatky patrí tiež to, že všetci dotknutí, dokonca aj deti, opisujú podobné skutočnosti a že tieto zážitky sú navyše ešte aj v súlade s náboženskými tradíciami starých kultúr. Rovnaké NDE sa teda očividne vyskytujú nezávisle od kultúry, náboženstva alebo vzdelania.

Ľudia, ktorí prežili NDE súhlasne rozprávajú, že najprv boli premožení neopísateľným zážitkom. Zaplavil ich pocit mieru a pokoja, zmizli telesné bolesti alebo dokonca telesné postihnutie. Ľudia v pozemskom živote slepí, farboslepí alebo hluchí, mohli znova vidieť a počuť. Bremeno chorého tela odpadlo, mnohí sa videli mimo svojej telesnej schránky a sledovali zhora, ako ich telo oživujú alebo operujú. Potom sa ocitli v tmavom priestore alebo tuneli, na konci ktorého uvideli svetlo, ku ktorému sa cítili veľmi priťahovaní. Nakoniec sa pred nimi otvoril divu plný, nadpozemský svet v prekrásnych farbách, vyzdobený krásnymi kvetmi a znejúcou nádhernou hudbou. Tu sa stretli so zosnulými príbuznými alebo priateľmi a so žiariacim svetlom javiacim sa ako bezvýhradná láska. Uvedomovali si hlbšie, obsiahlejšie poznanie a rozšírené vedomie spolu s panoramatickým spätným pohľadom na uplynulý život. Počas neho znova, v jedinom okamihu prežili ešte raz svoj celý pozemský život od narodenia a s vedomím všetkých dobrých a zlých rozhodnutí, všetkých využitých príležitostí a všetkých opomenutí. Po tejto retrospektíve často nasledovala predpoveď budúceho diania, pri ktorej bolo dovolené nahliadnuť do časti budúceho života. Nakoniec si uvedomili jasnú hranicu a vedeli, že sa budú môcť vrátiť späť do pozemského tela len vtedy, pokiaľ túto hranicu neprekročia. Potom nasledoval vedomý návrat do vlastného pozemského tela, často spojený s bolesťou a sklamaním, že musia svet na druhej strane zase opustiť…

Podľa toho, či zážitok obsahoval viac alebo menej týchto jednotlivostí, výskumníci hovoria o „hlbokých“, či „komplexných“ NDE alebo o menej hlbokých. Teda, nie každý človek mal všetky tieto zážitky a nie každý vnímal blízkosť smrti rovnako. V niektorých zriedkavo sa vyskytujúcich prípadoch ľudia napríklad cítili, že sú v tmavom tuneli uzavretí, nepodarilo sa im dosiahnuť svetlo a svoje NDE opísali ako „pekelný zážitok“. Iní zase boli hlboko pohnutí bolestným poznaním mnohých, lenivosťou alebo nedbalosťou premárnených príležitostí.

Pre všetkých týchto ľudí je však spoločné, že zážitky z prahu onoho sveta ďalekosiahle a trvalo zmenili ich životy. Vedecké štúdie ukázali, že takmer všetci stratili po NDE strach zo smrti a sú presvedčení o živote po nej. A nielen to: od tohto okamihu má pre nich spiritualita a religiozita veľký zmysel, zatiaľ čo organizované formy náboženstva, teda príslušnosť k cirkvi alebo spoločenstvu veriacich, výrazne stráca na hodnote.

Po zážitku rozšíreného vedomia v dôsledku blízkosti smrti, sa spravidla objavuje aj nejaká forma trvalo zosilneného vyciťovania a senzibility. Tá môže siahať od prostého zlepšenia intuície a spomienok na sny, až po videnie aury a iné formy jasnovidnosti. U niektorých ľudí sa dokonca objavili aj liečiteľské schopnosti.

Dnes už niet pochýb o tom, že NDE sú „skutočné”, že sú to získané životné skúsenosti veľkého počtu ľudí na prahu smrti. Nejde teda len o nejaké ľubovoľné, vymyslené skutočnosti.

Skúsenosti blízkej smrti patria k procesu umierania. Ukazujú, že ľudské vedomie existuje naďalej aj mimo telesnej schránky a predstavujú prvý výhľad na život na onom svete, aj keď nie všetci thanatológovia zdieľajú tak ďalekosiahlu interpretáciu NDE.

Untitled Document

Ďalšie články témy “Smrť a druhý svet”

Existuje vedomie po smrti?

Vyvracia výskum mozgu život po smrti?