Audio obrázok
Werner Huemer: 100 odpovedí na životné otázky

Priťahuje sa rovnorodé, alebo naopak protiklady?

Otázka:

Podľa zákona príťažlivosti rovnorodého, nazývaného niekedy aj zákonom rezonancie, sa priťahujú rovnaké druhy. Minimálne pri magnetizme však vzniká problém. Tu sa priťahuje naopak „plus“ a „mínus“. Je to rovnorodosť? Skôr protiklad! Že by teda zákony predsa len neplatili všeobsiahle, teda neobmedzene?        

Odpoveď:

„Zákon príťažlivosti rovnakého druhu” je všeobsiahly zákon stvorenia platný v duchovnej úrovni, aj v hmotnej oblasti. Problémom je niekedy rozpoznanie samotného „druhu” alebo inými slovami celku. Často pozorujeme len odštiepenie v rámci jedného druhu, ako je to aj u Vami uvedeného magnetizmu. A tu, v rámci druhu (ako jedného celku), sa protiklady priťahujú, pretože každý druh v sebe usiluje o doplnenie a dosiahnutie dokonalosti. 

Untitled Document

Ďalšie články témy “Svetové dianie a vedenie o stvorení”

Akými zákonitosťami sa riadi stvorenie?

Ako sa vyvíjajú duše zvierat?