Audio obrázok
Logo_YOU

Audiovizuálny obsah
Svet Grálu na Slovensku

AKTUÁLNE

Vybrané témy z praktického života ľudí a udalostí vo svete, niekedy aj inak ako je obvyklé. Zaznejú voľné rozhovory a výňatky z publikácií i reportáží, doplnené vedením obsiahnutým v knihe „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“.

DESATORO BOŽÍCH PRIKÁZANÍ

Autor ukazuje v tejto knihe plný význam desiatich Božích prikázaní, ktoré určujú celý ľudský život a sú pomocou vo všetkých jeho dejoch až za hranice smrti. Prikázania sú spoľahlivým usmernením pre celé naše bytie. Výklad Otčenáša pomáha hľadajúcim správne pochopiť hlboký význam tohto „kľúča k ríši Božej“, a tým i Ježišovo posolstvo pre ľudstvo.

AUDIO PREDNÁŚKY

V tomto multimediálnom priestore nájdete prednášky, ktoré prebiehajú v rôznych mestách Slovenska. Ich autori v nich rozprávajú svoje príbehy, ktoré ich priviedli k hľadaniu vysokých hodnôt a pomáhali objavovať presne to ľudské v nás, ktoré chce byť plne pochopené a ktoré chce v súčasnom získavaní poznania v nás ožiť a uplatniť sa v bežnom praktickom živote. Cieľom prednášok nie je poučovať ani vysvetľovať, ich autori sa o to ani nesnažia. Jednoducho rozprávajú svoj osobný príbeh, s ktorými sa poslucháč vo svojom najhlbšom vnútri často veľmi silno stotožňuje a nakoniec upozorňujú na to jediné, čo majú spoločné – pokúšajú sa priblížiť svoje najvnútornejšie pohnutie z objavenia výnimočnej knihy „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“. V dnešnom svete a prevažne ťažkom prežívaní prinášajú tieto prednášky a ich odkaz povzbudenie a tiež nádej, že Dobro má zmysel a je dokonca tým najpotrebnejším, čo pre svoj skutočný, vonkajší i vnútorný život potrebujeme.

Audiovizuálny obsah na youtube:

Logo_YOU