Rozum a cit

Otázka rozdielu medzi duchom a rozumom nie je v súčasnosti u ľudí hľadajúcich zmysel života až tak častou témou. No práve uvedomenie si tohto rozdielu sa má stať konkrétnym poznaním, ktoré môžeme zužitkovať a ktoré nám môže pomôcť. Pod pojmom „duch, duchovné“ sa dnes...