Rozum a cit

Otázka rozdielu medzi duchom a rozumom nie je v súčasnosti u ľudí hľadajúcich zmysel života až tak častou témou. No práve uvedomenie si tohto rozdielu sa má stať konkrétnym poznaním, ktoré môžeme zužitkovať a ktoré nám môže pomôcť. Pod pojmom „duch, duchovné“ sa dnes...

Život ako šanca

Príležitosť žiť svoj život tu a teraz v tomto tele, je pre každého z nás obrovským darom … veľkou šancou … bez ohľadu na životnú situáciu, ktorej čelíme. Dospel som k poznaniu, že práve to, čo vnímam ako bolestné a ťažké alebo to, čoho sa bojím, mi...

Neviditeľné okovy osudu

J.W.Goethe raz povedal, že „nikto nie je tak beznádejne zotročený ako ten, kto mylne verí, že je slobodný“. Nejeden človek žije v tomto omyle po celý život bez toho, aby si to vôbec uvedomoval. Svoj život žije podľa zaužívaných pravidiel a modelov správania sa, ku...

Hľadanie zmyslu života

Podnetom pre toto rozprávanie bola jednoduchá otázka dospievajúceho chlapca. Mnohí z nás dnes nemajú príliš veľa času na otázky. Žijeme v rýchlej dobe, ktorú si sami vytvárame. Hovorí sa, že čas letí, alebo že sa dokonca stále viac zrýchľuje a my jednoducho nemáme čas...