Život ako šanca

Príležitosť žiť svoj život tu a teraz v tomto tele, je pre každého z nás obrovským darom … veľkou šancou … bez ohľadu na životnú situáciu, ktorej čelíme. Dospel som k poznaniu, že práve to, čo vnímam ako bolestné a ťažké alebo to, čoho sa bojím, mi...