Neviditeľné okovy osudu

J.W.Goethe raz povedal, že „nikto nie je tak beznádejne zotročený ako ten, kto mylne verí, že je slobodný“. Nejeden človek žije v tomto omyle po celý život bez toho, aby si to vôbec uvedomoval. Svoj život žije podľa zaužívaných pravidiel a modelov správania sa, ku...