Tema7-3

Werner Huemer: 100 odpovedí na životné otázky Čo znamená stigmatizácia? Otázka: Stigmatizovaní ľudia nesúci na sebe Ježišove rany, sú mnohými veriacimi považovaní za osobnosti obdarené mimoriadnou milosťou. Medzi týchto „vyvolených“ predsa patril napríklad František z...

Tema3-3

Werner Huemer: 100 odpovedí na životné otázky Má človek v sebe božstvo? Otázka:Mnoho mystikov a spirituálnych smerov tvrdí, že človek má v sebe božstvo. Posolstvo Grálu naproti tomu jasne hovorí, že je to omyl. Avšak, všetci sme predsa vznikli z Boha. Nie je teda...

Tema5-3

Werner Huemer: 100 odpovedí na životné otázky Prečo Boh dopúšťa utrpenie a katastrofy? Otázka: Verím v milujúceho Boha, napomáhajúceho životu. Prečo ale dopúšťa na Zemi utrpenie a katastrofy? Odpoveď: Odpovedať na otázku, prečo „to všetko“ Boh dopúšťa, vyžaduje najprv...