Tema5-2

Werner Huemer: 100 odpovedí na životné otázky Ako pôsobí Boh vo svete? Otázka:Chápem, že predstavy o Bohu s ľudskými vlastnosťami, ako je napríklad diplomatická obratnosť alebo pomstychtivosť, sú naivné a prekonané. Rovnako tak neverím ani tomu, že by sa vznešený Boh...

Tema7-1

Werner Huemer: 100 odpovedí na životné otázky Bola Ježišova smrť na kríži naozaj Božím zámerom? Otázka: V Prvom liste Petrovom sa píše, že Ježiš: „vyniesol na svojom tele naše hriechy na kríž, aby sme zomreli hriechu a boli živý pre spravodlivosť.” Ale mohla byť...

Tema5-1

Werner Huemer: 100 odpovedí na životné otázky Ako môže človek dosiahnuť poznanie Boha? Otázka:Verím, že ako človek som tvor, ktorému bol vyššou bytosťou darovaný život. Ale ako dosiahnem presvedčenie o existencii Boha? Dodnes o tom predsa neexistuje žiadny vedecký...

Tema2-3

Werner Huemer: 100 odpovedí na životné otázky Má človek zlo jednoducho akceptovať? Otázka:Ak slúži osudové utrpenie vývoju, neospravedlňuje sa tým zlo? Niekto ma teda môže udrieť a ja mu poviem: „Ďakujem ti, to je moja karma, z ktorej sa musím vymaniť!“ Alebo mi môže...