Tema7-1

Werner Huemer: 100 odpovedí na životné otázky Bola Ježišova smrť na kríži naozaj Božím zámerom? Otázka: V Prvom liste Petrovom sa píše, že Ježiš: „vyniesol na svojom tele naše hriechy na kríž, aby sme zomreli hriechu a boli živý pre spravodlivosť.” Ale mohla byť...