Tema7-3

Werner Huemer: 100 odpovedí na životné otázky Čo znamená stigmatizácia? Otázka: Stigmatizovaní ľudia nesúci na sebe Ježišove rany, sú mnohými veriacimi považovaní za osobnosti obdarené mimoriadnou milosťou. Medzi týchto „vyvolených“ predsa patril napríklad František z...

Tema7-2

Werner Huemer: 100 odpovedí na životné otázky Existuje zástupná “zmierna obeť”? Otázka: Je mi jasné, že medzi ľuďmi neexistuje žiadne zástupné zmazanie viny. Nemôžem teda na seba prevziať utrpenie iného človeka alebo ho sčasti niesť spolu s ním, ale môžem...

Tema7-1

Werner Huemer: 100 odpovedí na životné otázky Bola Ježišova smrť na kríži naozaj Božím zámerom? Otázka: V Prvom liste Petrovom sa píše, že Ježiš: „vyniesol na svojom tele naše hriechy na kríž, aby sme zomreli hriechu a boli živý pre spravodlivosť.” Ale mohla byť...