Tema5-3

Werner Huemer: 100 odpovedí na životné otázky Prečo Boh dopúšťa utrpenie a katastrofy? Otázka: Verím v milujúceho Boha, napomáhajúceho životu. Prečo ale dopúšťa na Zemi utrpenie a katastrofy? Odpoveď: Odpovedať na otázku, prečo „to všetko“ Boh dopúšťa, vyžaduje najprv...

Tema5-2

Werner Huemer: 100 odpovedí na životné otázky Ako pôsobí Boh vo svete? Otázka:Chápem, že predstavy o Bohu s ľudskými vlastnosťami, ako je napríklad diplomatická obratnosť alebo pomstychtivosť, sú naivné a prekonané. Rovnako tak neverím ani tomu, že by sa vznešený Boh...

Tema5-1

Werner Huemer: 100 odpovedí na životné otázky Ako môže človek dosiahnuť poznanie Boha? Otázka:Verím, že ako človek som tvor, ktorému bol vyššou bytosťou darovaný život. Ale ako dosiahnem presvedčenie o existencii Boha? Dodnes o tom predsa neexistuje žiadny vedecký...